sluiten

delen op

Inleiding op Jozua

Inhoud

Het boek Jozua is genoemd naar de hoofdpersoon in het boek. Jozua is de opvolger van Mozes. Het boek begint waar de verhalen in Deuteronomium ophouden. Wat is Jozua eigenlijk voor boek? Meestal zeggen we: een historisch boek, omdat het gaat over de geschiedenis van Israël. Maar in de Joodse traditie wordt het samen met Rechters, Samuel en Koningen tot de boeken van de Vroege Profeten. Profeten treden op om de mensen eraan te herinneren dat ze zich aan de wet van Mozes moeten houden. Ze waarschuwen tegen het overtreden van de geboden. Dat Jozua bij de Vroege Profeten hoort, laat zien dat het niet alleen om de feitjes gaat. Het is een boek waarin de verhalen steeds een bedoeling hebben. Je leest niet alleen wat er gebeurd is, maar ook dat je moet leven volgens de wet van Mozes. Je moet trouw blijven aan de enige God, de God van Israël. Jozua is dus geen gewoon geschiedenisboek. Je zult zien dat er twee thema's centraal staan: de verovering van Kanaän en de verdeling van het land onder de stammen van Israël. God had dit land aan de voorouders van het volk beloofd. In het boek Jozua horen we hoe die belofte in vervulling gaat. Het boek Jozua kan in drie delen verdeeld worden. In het eerste deel (hoofdstuk 1-12) wordt verteld hoe de Israëlieten onder leiding van Jozua de Jordaan oversteken, en hoe ze met Gods hulp het land Kanaän stukje voor stukje veroveren. In het tweede deel (13-21) wordt het land onder de stammen verdeeld. In het derde deel (22-24) lees je hoe een paar stammen teruggaan naar gebieden die al aan het begin veroverd waren. Ze hadden de andere stammen geholpen de rest van het land in bezit te nemen. Daarna neem Jozua afscheid van het volk. Hij wijst erop dat Gods beloften vervuld zijn. Ook doet hij een beroep op het volk om geen andere goden te dienen. Het boek sluit af met een aantal mededelingen, onder andere over de dood van Jozua.

Ontstaan en schrijver

Het boek Jozua staat niet op zichzelf. De verhalen uit Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, Jozua, Rechters, Samuel en Koningen kun je samen als één lang verhaal over het volk Israël lezen. Veel bijbelwetenschappers denken dat die bijbelboeken niet in één keer door één persoon geschreven zijn, maar dat ze stapje voor stapje. Er zitten heel oude stukken in, maar ook wat minder oude. Het schrijven is volgens hen al begonnen in de tijd van de koningen van Israël en Juda (ongeveer 1000-586 v.Chr.) en werd afgesloten na de Babylonische ballingschap, in de tijd van de tweede tempel (na 515 v.Chr.). De namen van de schrijvers zijn niet bekend.
Icon--close Icon--search Icon--sort-alpha-asc Icon--book Icon--bullseye Icon--info Icon--eye Icon--filter Icon--bars Icon--caret-down Icon--caret-up Icon--comments Icon--arrow-left Icon--arrow-right Icon--arrow-up Icon--arrow-down Icon--arrow-right-circle Icon--share Icon--stack Icon--link Icon--rainbow Icon--angel eo