Inleiding op Jozua

Inhoud

Het bijbelboek Jozua is genoemd naar de hoofdpersoon in het boek. Jozua is de opvolger van Mozes. Het boek begint waar de verhalen in het bijbelboek Deuteronomium ophouden. Wat is Jozua eigenlijk voor boek?

Aan de ene kant is het een historisch boek, omdat het gaat over de geschiedenis van Israël. Maar in de Joodse traditie wordt het samen met de bijbelboeken Rechters, Samuel en Koningen tot de boeken van de Vroege Profeten gerekend. Profeten zijn er om de mensen eraan te herinneren dat ze zich aan de wet van Mozes moeten houden. Ze waarschuwen tegen het overtreden van de geboden die God gaf voor het welzijn van het volk Israël. Het boek Jozua gaat dus niet alleen om de feitjes. Het is een boek waarin de verhalen steeds een bedoeling hebben. Je leest niet alleen wat er gebeurd is, maar ook dat je moet leven volgens de wet van Mozes. Je moet trouw blijven aan de enige God. 

Indeling van Jozua

Er staan twee thema's centraal: de verovering van het land Kanaän en de verdeling van het land onder de 12 stammen van Israël. ​God had dit land aan de voorouders van het volk beloofd. In het boek Jozua zien we hoe die belofte in vervulling gaat.

Het boek Jozua kan in drie delen verdeeld worden.

  1. In het eerste deel (hoofdstuk 1-12) wordt verteld hoe de Israëlieten onder leiding van Jozua de rivier de Jordaan oversteken. Met Gods hulp veroveren ze het land Kanaän stukje voor stukje.
  2. In het tweede deel (hoofdstuk 13-21) wordt het land onder de stammen verdeeld.
  3. In het derde deel (hoofdstuk 22-24) lees je hoe een paar stammen teruggaan naar gebieden die al aan het begin veroverd waren. Ze hadden de andere stammen geholpen de rest van het land in bezit te nemen. Daarna neem Jozua afscheid van het volk. Hij wijst erop dat Gods beloften vervuld zijn. Ook doet hij een beroep op het volk om geen andere goden te dienen. Het boek sluit af met een aantal mededelingen, onder andere over de dood van Jozua.

Ontstaan en schrijver

De verhalen uit Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, Jozua, Rechters, Samuel en Koningen kun je samen als één lang verhaal over het volk Israël lezen. Veel bijbelwetenschappers denken dat die bijbelboeken niet in één keer door één persoon geschreven zijn, maar stapje voor stapje. Er zitten heel oude stukken in, maar ook wat minder oude. Het schrijven is volgens hen al begonnen in de tijd van de koningen van Israël en Juda (ongeveer 1000-586 v.Chr.) en werd afgesloten na de Babylonische ballingschap, in de tijd van de tweede tempel (na 515 v.Chr.). De namen van de schrijvers zijn niet bekend.