De wet: waarom geeft God regels?

Zo leef je goed

In het bijbelboek Leviticus lees je vooral één woord heel vaak: heiligheid. God zegt tegen het volk Israël: 'Wees heilig, want ik ben heilig' (Leviticus 11:44-45; 19:2; 20:26). Dit is een opdracht: leef op een goede manier. Maar wat betekent 'heilig' zijn? Een goed leven willen we allemaal wel... maar hoe?

Apart gezet 

God heeft het volk Israël uit liefde uitgekozen. Zij zijn de mensen aan wie hij zich op een speciale manier verbindt. Zoals wanneer twee mensen trouwen. Zij kiezen er dan voor om zichzelf apart te zetten voor de ander. Geen andere partners. Heilig betekent dan ook: apart gezet. Apart gezet om helemaal voor God te leven. 

Israël moet een heilig volk zijn. Dat wil zeggen dat ze zich helemaal aan God toewijden en trouw aan hem zijn. Een heilig. Een volk voor wie er maar één God is waar ze trouw aan beloven. 

Waarom geeft God regels?

Om ervoor te zorgen dat de mensen weten hoe ze moeten leven, geeft God zijn regels en instructies: de wet. Deze wet is opgescheven in het bijbelboek Leviticus. Die regels zijn er niet om de mensen te pesten: ze zijn er voor hun eigen welzijn. Als ze zich aan die regels houden, hebben ze een goed leven, herhaalt Mozes vaak in dit bijbelboek. Dat wil God graag, omdat hij van de mensen houdt. Hij weet wat ze nodig hebben. Zoals een ouder een kind wil begeleiden, omdat hij weet dat goed voor het kind is. 

 

Ook helpen de regels om Gods karakter te leren kennen. Je ontdekt wat Hij belangrijk vindt en gaat meer op hem lijken. De relatie met God wordt sterker. 

Regels zijn een spiegel  

De mensen komen er al snel achter dat het niet zo makkelijk is om zich aan Gods regels te houden. Ze hebben er soms geen zin in en het kost tijd! En ook: door de wetten worden ze gewezen op hun zonden, hun fouten. De wet werkt als een spiegel: het laat de mensen inzien dat ze niet perfect zijn. Ze hebben Gods genade en vergeving nodig. Ze beseffen door allerlei situaties dat ze afhankelijk zijn van God.

Moedeloos?

God wil graag dat we trouw aan hem zijn en goed leven. Maar zo vaak kiezen we toch voor een andere weg. Doen we het op onze manier. Het kan je een moedeloos gevoel geven, als het maar niet lijkt te lukken... Hoe houd je moed om door te gaan op de goede weg?

De Bijbel zegt dan: kijk naar Jezus. Hij geeft ons de uitweg: genade en vergeving voor alle verkeerde dingen. Dat kan alleen Jezus geven. Waarom? Omdat hij, als enige perfecte mens, sterft voor onze fouten en die voor ons weg doet. Daardoor kunnen wij, als niet-perfecte mensen, toch helemaal vrij en geaccepteerd zijn. Heilig zijn, bij God zijn!