sluiten

delen op

Profeten in het Oude Testament

Protesteren

Zo nu en dan kom je ze tegen: mensen die in opstand komen tegen wantoestanden. Het zijn mensen die de straat opgaan om te protesteren, of die als enige in hun omgeving hun mond durven opendoen. Ook in de boeken van het Oude Testament kom je ze geregeld tegen. Zij doen dat niet omdat ze nou zo graag kritiek hebben of klagen, maar omdat ze zich oprecht zorgen maken. Ze zijn er heilig van overtuigd dat het fout zal aflopen als mensen hun gedrag niet zullen veranderen. In de bijbel heten deze mensen 'profeten'. In de tijdbalk kun je zien wie dat allemaal waren en wanneer ze ongeveer leefden.

Geroepen door God

Een profeet was dus niet iemand die zomaar de toekomst kon voorspellen. Een soort waarzegger op de kermis bijvoorbeeld. Hij was iemand die doorhad wat er fout zat in de samenleving om zich heen, die de mensen daarop wees en waarschuwde. De profeet houdt andere mensen een spiegel voor: 'Kijk dit zijn jullie. Zo leven jullie. Je doet niet wat goed is in de ogen van God.' Ze voelen zich geroepen om dat te doen. Niet zomaar geroepen, maar geroepen door God. Daarom spreken ze steeds in de naam van God. Ze wijzen daarbij terug naar het verleden, zo van: 'God heeft onze wereld mooi gemaakt, ons bevrijd uit de slavernij van Egypte. We hadden toch een verbond gesloten?' En ze kijken ook vooruit. 'Als je alleen maar voor jezelf leeft, als niemand zich meer houdt aan de leefregels van God, dan loopt het slecht af. Dan is de dood nabij, want niemand kiest meer voor het leven en samen-leven.'

Verschillende profeten

Profeten woonden soms samen in gemeenschappen (rondom Elisa bijvoorbeeld), daarnaast zie je ook meer alleenstaande figuren. Sommigen werken dichtbij de koning, een soort hofprofeten, maar afhankelijk zijn ze niet. Ze durven de koning goed de waarheid te zeggen. Ook vind je in de bijbel de zogenaamde 'schriftprofeten' - zij hebben hun woorden op papier gezet; zo is hun boodschap voor ons bewaard gebleven. Ten slotte is er ook sprake van 'valse profeten'. Zij zéggen namens God te spreken maar doen dat niet. Vaak praten ze de mensen naar de mond (zie 1 Kon. 22).

De weg naar de toekomst

De profeten waarschuwen: als jullie je leven niet veranderen, dan zal het slecht met jullie aflopen. Daarom zijn sommige van die profetieën ook zo triest: steeds maar weer wordt voorspeld dat er oorlog komt, of dat mensen ziek worden. Wat de profeet daarmee wilde bereiken, was dat de mensen hun gedrag veranderden en zich bekeerden. Je kunt een profetie dus nooit voor kennisgeving aannemen en in je luie stoel blijven hangen... Het gaat om leven naar Gods bedoelingen: opkomen voor de zwakkeren in de maatschappij, in plaats van ze uit te buiten of af te wijzen (lees bijv. 22:16). De woorden van Jeremia klinken soms erg scherp, maar uiteindelijk wil hij het volk troosten en een nieuwe weg wijzen. Jeremia wil, net als de andere profeten, dat het volk weer terugkeert naar God en naar goede manieren van met elkaar omgaan. Uiteindelijk wijzen de profeten een weg van verwachting. Ze zeggen: hoe slecht iedereen ook handelt, er is altijd een weg naar de toekomst. Want God is een God van leven en niet van dood en verderf. Als de mensen leven in harmonie met God en de mensen om hen heen, dan is er hoop.
Icon--close Icon--search Icon--sort-alpha-asc Icon--book Icon--bullseye Icon--info Icon--eye Icon--filter Icon--bars Icon--caret-down Icon--caret-up Icon--comments Icon--arrow-left Icon--arrow-right Icon--arrow-up Icon--arrow-down Icon--arrow-right-circle Icon--share Icon--stack Icon--link Icon--rainbow Icon--angel eo