sluiten

delen op

De twaalf stammen van Israël

De veroveringen onder Jozua

Mozes had zijn volk tot aan de grenzen van Kanaän gebracht, maar het was Jozua die het volk het land in mocht brengen. Kanaän werd beheerst door vele kleine koninkrijkjes en versterkte steden. De Israëlieten namen eerst Jericho in, trokken toen naar het zuiden en vervolgens naar het noorden, en verkregen slechts geleidelijk de overhand. De Filistijnen bleven echter in bezit van vijf belangrijke steden; daarnaast bleven veel steden in handen van de Kanaänieten. Joz. 1-11

De verdeling van de stammen

In het boek Jozua kun je lezen dat iedere stam zijn eigen gebied in het land Kanaän krijgt toegewezen. God bleef trouw aan zijn beloften en gaf het volk Israël het gebied zoals dat op deze kaart is afgebeeld.
Icon--close Icon--search Icon--sort-alpha-asc Icon--book Icon--bullseye Icon--info Icon--eye Icon--filter Icon--bars Icon--caret-down Icon--caret-up Icon--comments Icon--arrow-left Icon--arrow-right Icon--arrow-up Icon--arrow-down Icon--arrow-right-circle Icon--share Icon--stack Icon--link Icon--rainbow Icon--angel eo