Bijbelse achtergrond

In de Bijbel komen heel wat thema’s aan de orde: Gods liefde en toorn, het messiaanse rijk en de heilige Geest. Maar ook praktische zaken als seksualiteit en omgaan met geld. Daarnaast allerlei wetenswaardigheden over antieke maten en gewichten, Joodse feesten en gebruiken.