sluiten

delen op

Luister! Hij is de enige God.

De taal van de liefde

Deut. 6:4 is dé geloofsbelijdenis van Israël. Dit vers wordt ook wel het Sjema genoemd, naar het eerste woordje: 'Luister!' Het begint met 'Luister' omdat Israël goed in z'n oren moet knopen wat er volgt. En dat is: 'de HEER is de enige.' Het is de taal van de liefde. Daarom volgt er ook meteen: 'Heb daarom de HEER lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten.' U, HEER, bent mijn enige, ik heb u lief! Wist je dat Deuteronomium het bijbelboek is waar het woord 'liefhebben' het meest in voorkomt? Vaker zelfs dan in het Hooglied! De HEER nam het initiatief. Hij was het die liefde opvatte voor Abraham, Isaak en Jakob (10:15) en een onaanzienlijk volk uitkoos, terwijl hij volken die veel machtiger waren, liet lopen (7:7). In een liefdesrelatie wil je je geliefde niet delen met anderen. Zo wil de HEER niet concurreren met andere goden, in het huwelijk met zijn volk. Ook niet met natuurkrachten die soms zo sterk lijken. Hij wil niet verlaagd worden tot een afgodsbeeld, maar hij wil in alle vrijheid zichzelf kunnen blijven.Naast het jodendom en het christendom benadrukt ook de islam dat God de enige is. Moslims denken vaak dat christenen niet één, maar drie goden vereren, wat ze afschuwelijk vinden. Waarschijnlijk komt dit idee voort uit de tijd van Mohammed, toen er bepaalde vormen van christelijk volksgeloof waren die God, Jezus en Maria als een drie-eenheid zagen. De christelijke leer van de Drie-eenheid vinden ze daardoor moeilijk te bevatten. Eigenlijk is dat niet zo vreemd, want de drie-eenheid is ook heel moeilijk uit te leggen. Stel je voor dat wij als mensen precies zouden kunnen uitleggen hoe God in elkaar steekt. Zou het dan nog over God gaan? Wij geloven in één God, die bestaat in de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Zij zijn één en niet te delen in drie losse personen. Vader, Zoon en Geest zijn gelijk in hun liefde voor de mensen en in hun plannen met deze wereld. Je zou de verlossing van de mens kunnen vergelijken met het kopen van een huis. Als jouw leven een huis zou zijn dan is God de Vader de architect. Hij zegt: 'Ik heb jouw leven gemaakt, het is mijn huis.' De koper (God de Zoon) zegt: 'ik heb er voor betaald, het is mijn huis.' De bewoner (God de Heilige Geest) zegt: 'ik ben de bewoner, het is mijn huis.' Alle drie hebben ze gelijk en alle drie zijn ze die ene Eigenaar van jouw levenshuis.

Samengevat

  • De HEER is de enige: de God van Israël is de enige God die leeft en bestaat. Andere godsbeelden zijn in feite vervormingen van hem: eenzijdige en beperkte afspiegelingen;
  • De HEER is één: voor christenen zijn Vader, Zoon en heilige Geest zijn met z'n drieën één God. Ze vormen een volmaakte eenheid in doen en denken.
Icon--close Icon--search Icon--sort-alpha-asc Icon--book Icon--bullseye Icon--info Icon--eye Icon--filter Icon--bars Icon--caret-down Icon--caret-up Icon--comments Icon--arrow-left Icon--arrow-right Icon--arrow-up Icon--arrow-down Icon--arrow-right-circle Icon--share Icon--stack Icon--link Icon--rainbow Icon--angel eo