Luister! Hij is de enige God

Dit is wat ik geloof 

Deut. 6:4 is dé geloofsbelijdenis van Israël. Een geloofsbelijdenis een gesproken of geschreven manier om uit te drukken: dit is wat ik geloof. Hier houd ik me aan vast. Dit vers wordt ook wel het Sjema genoemd, naar het eerste woordje: 'Luister!' 

Het Sjema is voluit: 'de HEER, onze God, is de enige God! Houd daarom van de HEER met je hele hart, je hele en ziel en met al je kracht.' Sjema betekent niet alleen 'luister' maar ook 'besef', neem het heel goed in je op. 

Liefde voor God is het allerbelangrijkste

Deze geloofsbeleidenis is al heel oud. En dus van de Joden. Wat hebben christenen er dan mee? 

In Markus 12 lees je dat een Thora geleerde uit die tijd aan Jezus vraagt: 'Wat is van alle geboden het belangrijkste gebod?' Jezus antwoord de man met de exacte woorden van het Sjema. Alleen voegt hij er aan toe: 'Het op een na belangrijkste is dit: "Heb uw naaste lief als uzelf." Er zijn geen geboden belangrijker dan deze.'

Dit klinkt voor christenen als een hele bekende tekst, niets nieuws. Maar in de tijd van dit gesprek was het voor de Joodse geleerden helemaal niet zo vanzelfsprekend! Zij waren iedere dag bezig met het bestuderen van de wet en het controleren of iedereen zich aan alle regels hield. Als Jezus hier de joodse geloofsbelijdenis citeert, laat hij het hart zien van het geloof in God. Niet de wetten, maar de liefde voor God en de mensen om je heen is het allerbelangrijkste. 

Jezus de vervulling van het Sjema

Dat is wat Jezus komt laten zien. Hij leeft op aarde de woorden van het Sjema. Hij heeft God lief en volgt hem in alles, zelfs tot in de dood. Dat deed hij uit liefde voor de mensen om hem heen. Hij is de vervulling van het Sjema.