Inleiding op Rechters

Inhoud

Dit bijbelboek heet Rechters, naar de personen die in de meeste verhalen de hoofdrol spelen. Het Hebreeuwse woord voor 'rechter' (of 'richter') wordt ook gebruikt voor militaire en bestuurlijke leiders. Met 'rechters' worden in dit boek de mensen bedoeld die in noodsituaties leiding gaven aan de Israëlieten. Dit was nodig, want het volk Israël had het 'beloofde land' Kanaän veroverd, maar er was geen koning aangesteld(ongeveer tussen 1200 en 1020 v.Chr.) 

Het boek Rechters gaat over een deel van de geschiedenis van Israël. Je leest hoe de Israëlieten een nieuw leven opbouwen in het land Kanaän. In de Joodse traditie hoort het samen met de boeken Jozua, Samuel en Koningen tot de boeken van de 'Vroege Profeten'. Profeten willen de mensen erop wijzen dat ze zich aan de wet van Mozes moeten houden. Ze waarschuwen voor de gevolgen als je de wetten overtreedt. Daardoor is het boek Rechters niet alleen een historisch verslag. Alle verhalen hebben een bedoeling. Je leest niet alleen wat er gebeurd is, maar ook dat je moet leven zoals God het wil. Je moet trouw blijven aan Hem. 

Hoofdthema: ontrouw leidt tot moeilijkheden

Het hoofdthema van het boek heeft daar alles mee te maken. Steeds weer zie je dat ontrouw aan God tot onderdrukking en moielijkheden leidt. Terwijl echt spijt en inkeer juist redding en geluk tot gevolg hebben. Soms zijn de verhalen in Rechters grappig, soms juist tragisch. Er staan zelfs raadsels in. Bijvoorbeeld in Rechters 14:14. Als je daarna heel hoofdstuk 14 leest, zul je de sleutel voor de oplossing van dit raadsel vinden.

Indeling van Rechters

Rechters heeft twee hoofddelen.

  1. In het eerste deel (hoofdstuk 1-16) vind je de verhalen over de rechters. In de inleiding (hoofdstuk 1:1-3:6) lees je over de stand van zaken aan het begin van de periode van de rechters. Het volk van Israël woont in Kanaän, maar veel van de bevolkingsgroepen die er voor de intocht woonden zijn nog niet weg. Die volken moesten blijven omdat God ze wilde gebruiken om te kijken of zijn eigen volk trouw aan hem zou zijn. Daarna volgen de vaak spannende verhalen over de rechters. Bekende namen zijn Gideon (hoofdstuk 6-8), Jefta (hoofdstuk 10-11) en Simson (hoofdstuk 13-16), en de vrouwelijke rechter Debora (hoofdstuk 4-5).
  2. Het tweede deel van het boek Rechters, hoofdstuk 17-21, bestaat uit twee losstaande verhalen over de toestand in Israël voordat er een koning kwam.

Ontstaan en schrijver

De verhalen uit Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, Jozua, Rechters, Samuel en Koningen kun je samen als een lang verhaal over het volk van Israël lezen. Veel bijbelwetenschappers denken dat die bijbelboeken niet in één keer door één persoon geschreven zijn, maar dat ze stapje voor stapje zijn ontstaan. Er zitten heel oude stukken in, maar ook veel minder oude. Het schrijven is volgens hen al begonnen in de tijd van de koningen van Israël en Juda (ongeveer 1000-586 v.Chr.) en werd afgesloten na de Babylonische ballingschap, in de tijd van de tweede tempel (na 515 v.Chr.).