Zonde | Wat zegt de Bijbel erover?

Met de uitspraak: ‘hè, wat zonde!’ bedoelen we, dat het vervelend is dat er iets is gebeurd. Als bijvoorbeeld een pot jam kapot is gevallen, vinden we het 'zonde' dat de jam niet meer gebruikt kan worden waarvoor het was bedoeld. De Bijbel spreekt op verschillende manieren over zonde. Eén van de betekenissen van zonde is dat mensen hun doel missen, datgene waarvoor ze gemaakt en bedoeld zijn. Maar er zijn nog meer betekenissen.

Hebreeuwse begrippen

Het woord zonde kent verschillende Hebreeuwse begrippen:

  • Cheet, chattaat. Dit werkwoord betekent ‘de weg missen’. Het houdt in dat er iets verkeerds tegen iemand of God wordt gedaan.
  • ‘awoon. Het verdraaide, het kromme. Dot woord betekent niet alleen zonde, maar ook schuld. Wie zondigt (verkeerde dingen doet), is dus ook schuldig.
  • Pésja. Dat is de opstand of rebellie tegen de vader, de bestaande orde of de wet.

Oorzaak van zonde

Volgens de Bijbel is de oorzaak van zonde het kwaad, een macht van leugen en dood (Genesis 3:1-7). Soms wordt de duivel gezien als de aanstichter van het kwaad. De mens zelf is zo ongehoorzaam, dat zij als het ware vergroeid is het met het kwaad (Jeremia 13:23). De Bijbel schrijft dat de mens een hart als van steen lijkt te hebben, waardoor de liefde en vriendschap met God moeilijk ontvangen wordt (Ezechiël 11:19Zacharia 7:12). De zonde van de wereld is ongeloof (Johannes 16:9). De apostel Paulus schrijft dat alle mensen schuldig zijn. Volgens hem kwam met Adam, de eerste mens, de zonde in de wereld (Romeinen 5:12Galaten 3:22). Ook uit Jezus’ uitspraak: ‘Laat wie zonder zonde is, de eerste steen gooien’ blijkt dat ieder mens wel een zonde heeft begaan (Johannes 8:7).

De mens is schuldig door de verkeerde dingen die hij of zij doet. Deze schuld wordt als een last gedragen (zie bijvoorbeeld Jesaja 1:4). Omdat de mens schuldig is, moet hij worden gestraft. De straf kan onder andere worden voldaan door het brengen van offers.

Vrijspraak van zonde

In het Oude Testament kunnen de schuld en zonde worden vergeven door berouw, offers en de uitspraak van de priester dat de zonden zijn vergeven (Leviticus 4:2). In het Nieuwe Testament is vergeving en verzoening mogelijk door het geloof in Jezus Christus. Jezus is het offer dat voor altijd is gebracht om de schuld van mensen weg te nemen en de relatie tussen God en mensen te herstellen. Dit is het goede nieuws, het evangelie. Zo kan de mens weer tot zijn doel, tot zijn bestemming komen: voor eeuwig in harmonie leven met God. 

Zondebok (Azazel)

In het Oude Testament wordt beschreven dat eens per jaar een bok de zonden van Israël wegnam. Tijdens grote verzoendag (Jom Kippoer) wordt de bok in de woestijn gedreven, terwijl het belast is met alle zonden van het joodse volk. Deze zondebok werd Azazel genoemd (Leviticus 16:8). 

Meer weten

  • Lees het artikel over de betekenis van het woord zonde.
  • Lees meer over het evangelie, het goede nieuws.