sluiten

delen op

Jesaja ©

111:1 2 Kon. 15:32-3316:1-218:1-22 Kron. 26:127:128:129:1Micha 1:1Dit zijn de visioenen die Jesaja, de zoon van Amos, over Juda en Jeruzalem gezien heeft, toen Uzzia, Jotam, Achaz en Hizkia in Juda regeerden.

Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem

21:2 Deut. 4:2632:5-6,18Hoor toe, hemel, geef gehoor, aarde, de HEER heeft gesproken: Ik heb mijn kinderen opgevoed en grootgebracht, maar ze zijn tegen mij in opstand gekomen. 31:3 Jer. 8:7Een rund herkent zijn meester, een ezel kent zijn voederbak, maar Israël mist elk inzicht, mijn volk leeft in onwetendheid. 41:4 Jes. 30:9Jer. 2:13Wee dit ontrouwe volk, met schuld beladen, volk van zondaars, verdorven geslacht. Zij hebben de HEER verlaten, de Heilige van Israël versmaad, hem de rug toegekeerd. 5Ben je niet genoeg geslagen, verzet je je nog altijd? Heel je hoofd doet pijn, heel je hart is ziek. 61:6 Jer. 30:12-15Van voetzool tot kruin, niets is ongeschonden: een en al wonden en builen en striemen, niet verbonden, niet verzorgd, niet met olie verzacht. 7Je land is verwoest, je steden zijn verbrand. Vreemden stropen onder je ogen de akkers af, vreemdelingen maken alles tot een woestenij. 8Wat rest er nog van Sion? Het is als een hut in een wijngaard, een schuilkeet in een komkommerveld, een stad in het nauw. 91:9 Gen. 19:24-25Rom. 9:29Had de HEER van de hemelse machten ons niet een laatste rest gelaten, het zou ons zijn vergaan als Sodom en Gomorra.

10Hoor de woorden van de HEER, leiders van Sodom, geef gehoor aan het onderricht van onze God, volk van Gomorra. 111:11-14 Jes. 29:13-14Wat moet ik met al jullie offers ? – zegt de HEER. Ik heb genoeg van die schapen, die vetgemeste kalveren; het bloed van stieren, rammen en bokken wil ik niet meer. 12En wanneer jullie voor mij verschijnen – wie heeft je gevraagd mijn voorhoven plat te lopen? 13Houd op met die zinloze offergaven . Ik heb een afschuw van jullie wierook; jullie feesten , nieuwemaan en sabbat , ik duld ze niet naast al dat wangedrag. 141:14 Amos 5:21-22Van jullie nieuwemaan, van ál jullie feesten heb ik een afkeer, ze hinderen mij, ik kan ze niet langer verdragen. 151:15 Jes. 59:2-3Jer. 2:3414:12Micha 3:4Wanneer jullie je handen opheffen, wend ik mijn ogen af, ook als je aanhoudend bidt, luister ik niet. Aan jullie handen kleeft bloed! 16Was je, reinig je, maak een eind aan je misdaden, ik kan ze niet meer zien. Vermijd alle kwaad 17en leer goed te doen. Zoek het recht, houd tirannen in toom, bied wezen bescherming, sta weduwen bij.

181:18-19 Ps. 32:1-51:18 Ps. 51:9Jes. 43:26De HEER zegt: Laten we zien wie er in zijn recht staat. Al zijn je zonden rood als scharlaken, ze worden wit als sneeuw, al zijn ze rood als purper, ze worden wit als wol. 191:19 Lev. 26:3-12Deut. 28:1-14Als je weer naar mij wilt luisteren, zal het beste van het land je ten deel vallen. 201:20 Lev. 26:14-39Deut. 28:15-27Micha 4:4Als je koppig bent en niet wilt luisteren, zul je vallen door het zwaard. De HEER heeft gesproken.

211:21 Jer. 2:20Ach, de trouwe stad is een hoer geworden. Waar eens recht heerste en gerechtigheid woonde, daar huizen nu moordenaars. 221:22 Jer. 6:27-30Ezech. 22:17-22Je zilver is zwart en dof geworden, je wijn versneden met water. 23Je vorsten zijn schurken, ze houden het met dieven, ze denken alleen aan geschenken en steekpenningen. Wezen bieden ze geen bescherming, het lot van weduwen laat hen koud. 24Daarom – zo spreekt de Machtige, de HEER van de hemelse machten, de sterke God van Israël: Wee hun, ik zal me wreken op mijn tegenstanders, mijn woede koelen op mijn vijanden. 25Ik zal mij tegen je keren, je zilver zuiver ik met loog, al je vuil verwijder ik. 261:26 Zach. 8:3Ik breng je rechters en raadgevers tot inkeer, het zal weer worden als voorheen. Dan zul je deze naam dragen: ‘Stad van gerechtigheid’, ‘Stad van trouw’.

27Sion zal verlost worden door recht en wie zich bekeert door gerechtigheid. 28Maar opstandige zondaars worden gebroken, wie de HEER verlaat, gaat ten onder. 29Dan zal men schande spreken van de terebinten die jullie zo vurig vereerden, men zal zich schamen voor de tuinen waar jullie hart naar uitging. 30Jullie worden als een terebint waarvan het blad verwelkt, als een tuin zonder water. 31Verworven schatten (1:31) Verworven schatten – Voorgestelde lezing ondersteund door een Qumran-handschrift. MT: ‘De sterke’. worden tot kaf en wie ze vergaarde tot een vonk; samen zullen ze branden en niemand dooft het vuur.