Wie is Jezus?

Jezus: God of mens?

Jezus was niet alleen mens, maar ook de Zoon van God. In het evangelie naar Johannes blijkt dit door de tekenen en wonderen die Jezus deed en de uitspraken die hij over zichzelf deed. In Johannes 1:1,5:30-408:5810:3014:9 en 20:28 kun je lezen over het God-zijn van Jezus. In Johannes 20:30-31 vertelt Johannes zelf over de bedoeling van zijn boek. Aan Jezus kun je zien hoe God naar mensen kijkt. Hij is vol liefde en begrip, maar ziet ook onze fouten (Johannes 14:6-7). Vooral de laatste drie jaar van het leven van Jezus worden beschreven in de evangeliën. Dit waren de jaren dat hij in Israël onder de mensen werkte. De evangeliën vertellen hoe Jezus stierf toen hij 33 jaar oud was aan een kruis, maar dit betekende niet het einde. Want ze vertellen ook hoe hij opstond uit de dood. Jezus Christus, de messias, was zo belangrijk dat zelfs onze jaartelling op hem gebaseerd is! 

Anders dan andere rabbi’s

Jezus was anders dan andere theologische leraren (rabbi’s) van die tijd. Dit leidde vaak tot conflicten met de religieuze leiders. Maar het maakte Jezus ook geliefd onder mensen die niet meetelden in de samenleving. 

 • Hij koos leerlingen die gewone mensen waren, zoals vissers. Sommigen konden zelfs niet lezen of schrijven!
 • Hij behandelde prostituees als medemensen. Hij zag hun hart en keek niet naar hun maatschappelijke positie.
 • Hij durfde in te gaan tegen de heersende politiek, maar ook tegen gewoonten en visies van mensen. 
 • Heel bewust ging hij met mensen om waar anderen niks mee te maken wilden hebben zoals de Samaritaanse vrouw.
 • Hij behandelde mannen en vrouwen als gelijken terwijl dat niet gebruikelijk was.
 • Hij legde zich niet neer bij de gewone gang van zaken, maar hij kwam op voor de zwakken, zieken en armen.
 • Hij hield van lekker eten en een goed glas wijn en dat hadden de mensen niet verwacht van de beloofde messias (zie Matteüs 11:19).

Ik ben...

In het evangelie volgens Johannes staan zeven uitspraken van Jezus die beginnen met de woorden 'Ik ben'. Daarmee geeft Jezus aan wie hij is en wie hij voor de mensen wil zijn. 

 • 'Ik ben het brood dat leven geeft. Wie bij mij komt zal geen honger meer hebben, en wie in mij gelooft zal nooit meer dorst hebben' (Johannes 6:35).
 • 'Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt, loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft' (Johannes 8:12).
 • 'Ik ben de deur: wanneer iemand door mij binnenkomt, zal hij gered worden' (Johannes 10:9).
 • 'Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen' (Johannes 10:11)
 • 'Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, en ieder die leeft en in mij gelooft, zal nooit sterven' (Johannes 11:25-26).
 • 'Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij' (Johannes 14:6)
 • 'Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt snijdt hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit hij bij, opdat hij meer vruchten draagt' (Johannes 15:1-2).