Satan | De duivel volgens de Bijbel

Wie is satan of de duivel, welke namen heeft hij en wat doet hij? Welke informatie kunnen we hierover in de Bijbel vinden? 

In de Bijbel wordt satan de tegenstander van God genoemd. Hij is geen god, maar een wezen dat gezondigd heeft (2 Petrus 2:4). Sommige mensen geloven dat hij een gevallen engel is, al is dat vanuit de Bijbel niet met zekerheid te zeggen. De duivel is een kwade macht die zorgt voor verdeeldheid tussen God en mensen en tussen mensen onderling. Hij werkt God tegen.

Uiterlijk

Op schilderijen, in boeken en films wordt satan afgebeeld als een wezentje met een puntige staart en horentjes. Ook kwade geesten (demonen) krijgen allerlei vormen in films en boeken. Maar in de Bijbel staat daar niets over.  

Namen

De naam satan betekent in het Hebreeuws 'tegenstander'. Voor deze vijand van God worden ook deze namen gebruikt. Het is niet altijd duidelijk of het echt over de duivel gaat, of dat er een beeldspraak wordt gebruikt voor een bepaalde koning of heerser in die tijd, zoals in Ezechiël 28 of Jesaja 14.

Wat doet de duivel? 

De duivel werkt God tegen. Uit zijn namen blijkt dat hij een lasteraar is, een leugenaar. Het is een wezen dat mensen in verleiding of verzoeking brengt, zoals Jezus in de woestijn (Matteüs 4:1). De duivel zorgt voor verdeeldheid. Hij heerst over de kwade geesten (demonen). Veel mensen schrijven het kwaad dat in de wereld gebeurt aan hem toe. Jezus waarschuwt hoe demonen een mens kunnen binden of bezetten, zie bijvoorbeeld Matteüs 12:43-45.

Bescherming

Ook al gaat de duivel op aarde rond als een brullende leeuw, schrijft de apostel Petrus, toch hoeven gelovigen niet bang voor satan te zijn. Hij is al verslagen door de dood en opstanding van Jezus. God is groter en machtiger en Hij kan en wil ons beschermen. In de Bijbel staat op meerdere plekken welke dingen we kunnen doen om ons tegen de aanvallen van satan te beschermen. Zie bijvoorbeeld Efeziërs 6  over de wapenrusting van God. Jezus zegt in het bekende gebed 'Onze Vader' dat we mogen bidden: 'Verlos ons van de boze'.

Aan het eind van de tijd zal de duivel met zijn demonen in het vuur worden gegooid dat God voor hem heeft voorbereid (Matteüs 25:41b).  

Meer weten?