“Jouw verantwoordelijkheid voor jezelf ontslaat mij niet van de mijne,” aldus Rowan Williams, em. aartsbisschop Church of England

Bijbelstudie: Wat is dan goed? | 4. Verantwoordelijkheid (met video)

In de tv-serie Wat is dan goed? interviewt Trouw-journalist Stevo Akkerman verschillende schrijvers, filosofen en theologen over onze moraal en waar die vandaan komt. De thema’s daarin zijn het goede, geweten, schaamte en verantwoordelijkheid. In de vierde video geven ze hun gedachten over verantwoordelijkheid. 

Bij elke aflevering zijn er gespreksvragen die je kunt gebruiken om door te praten met je vrienden, met familie, in gespreksgroepen of als bijbelstudie.

Bekijk de video en ga met elkaar in gesprek aan de hand van bijbehorende vragen. 

De gespreksvragen vind je onder de foto⬇️, met ook een pdf om de vragen te kunnen downloaden.

Doorpraten over ‘verantwoordelijkheid’ met deze gespreksvragen

Ga na de video aan de slag met deze vragen in je bijbelstudiegroep, vriendenkring, of praatclub. Download de gespreksvragen hier als pdf

 

1. Wat betekent verantwoordelijkheid voor jou? Zie fragment01:12-02:18.

Zegt de bijbel hier iets over? Bijv. Genesis 43:9, Numeri 1:50, Numeri 18:1, 1 Timotheüs 5:22, 1 Petrus 5:2.  

Waarvoor vind jij dat je verantwoordelijkheid moet dragen? Of waarop ben jij aanspreekbaar?

Is het nodig vind je om eerst verantwoordelijk te zijn voor jezelf voordat je verantwoordelijkheid voor een ander kunt nemen? Zie fragment 03:07-03:49.

Ben jij verantwoordelijk voor hoe je leven nu is? 

Waarin vind jij jezelf slachtoffer van een ander?

 

2. Volgens Keij hoort verantwoordelijkheid nemen bij je menszijn. Als je dat niet doet, doe je jezelf tekort, zie fragment 04:57-06:44.

Vind jij het iets menselijks om verantwoordelijkheid voor een ander te nemen?

Zegt de bijbel hier iets over? Spreuken 21:13, 19:17, Galaten 2:10.

Heb jij wel eens je verantwoordelijkheid voor een ander verzaakt (het voorbeeld van de bedelaar)? Hoe kijk je daarop terug?

 

3. Volgens Williams is verantwoordelijkheid nemen voor een ander niet zwaar. Want wanneer je iets voor een ander doet, ga je er al vanuit dat je ook iets terugkrijgt, zie fragment 08:17-09:24.

De laatste keer dat je een ander hielp, wat bracht jou dat?

Heb je wel eens iemand geholpen zodat je daarmee door iedereen gezien werd?

Heb je door iemand te helpen wel eens het gevoel van macht ervaren?

 

4. Zeg of doe jij vanuit verantwoordelijkheidsgevoel wel eens iets juist niet? Zie fragment 12:17-12:49.

Zegt de bijbel hier iets over? Bijv. 1 Corinthiërs 8:13.

 

5. Wanneer wordt jouw verantwoordelijkheidsgevoel gedreven door compassie en wanneer door verplichting? Zie fragment 14:14-15:45.

Hoe maak jij keuzes in je verantwoordelijkheidsgevoel?

Wanneer botst jouw verantwoordelijkheidsgevoel met je autonomie?

Zou je willen leven zonder die verantwoordelijkheid voor elkaar?

 

6. Heeft iemand wel eens verantwoordelijkheid voor jou genomen waarbij jij je niet prettig voelde? Zie fragment 08:38-09:24.

Kun je verantwoordelijkheid voor iemand nemen en gelijkwaardigheid behouden? Hoe?

 

7. Zou jij meer je verantwoordelijkheidsgevoel willen volgen? Waarom? Zie fragment 18:43-19:22.

Wanneer kreeg jij geen ruimte om je verantwoordelijkheidsgevoel te volgen, bijv op je werk? Zie fragment 15:58-17:43.

Zou jij meer verantwoordelijkheid nemen als je meer vertrouwen krijgt? Zie fragment 21:11-22:30.

Wat zou jou dat opleveren?

Zou je gelukkiger zijn als je vaker verantwoordelijkheid kan nemen? Zie fragment 22:30-23:30.

 

Meer stof tot nadenken over deze aflevering met filosoof Rob Compaijen:

In de vierde aflevering van het filosofische tv-programma 'Wat is dan goed?' gaat het over verantwoordelijkheid. En hoewel er goede dingen gezegd worden, mist Rob ook iets. Namelijk dat onze verantwoordelijkheid ook ligt in de vorming van ons karakter.

 

Meer van de serie Wat is dan goed?

Klik hier door voor het thema Het goede

Klik hier door voor het thema Geweten 

Klik hier door voor het thema Schaamte