“Waarom zou iets wat sociaal gevormd is niet diep in jezelf kunnen liggen” stelt Naomi Ellemers, sociaal psycholoog en hoogleraar

Bijbelstudie: Wat is dan goed? | 2. Geweten (met video)

In de tv-serie Wat is dan goed? interviewt Trouw-journalist Stevo Akkerman verschillende schrijvers, filosofen en theologen over onze moraal en waar die vandaan komt. De thema’s daarin zijn het goede, geweten, schaamte en verantwoordelijkheid. In de tweede video geven ze hun gedachten over geweten. 

Bij elke aflevering zijn er gespreksvragen die je kunt gebruiken om door te praten met je vrienden, met familie, in gespreksgroepen of als bijbelstudie.

Bekijk de video en ga met elkaar in gesprek aan de hand van bijbehorende vragen. 

De gespreksvragen vind je beneden onder de foto⬇️, met ook een pdf om de vragen te kunnen downloaden.

Doorpraten over ‘geweten’ met deze gespreksvragen

Ga na de video aan de slag met deze vragen in je bijbelstudiegroep, vriendenkring, of praatclub. Download de gespreksvragen hier als pdf

 

1. Wat is geweten volgens jou? Zie fragment 10:48-01:49.

Zegt de bijbel iets over geweten? Bijv. Psalm 16:7, Romeinen 2:15.

Is jouw geweten hetzelfde als dat nu van je gesprekspartner? Denk aan voorbeelden als vluchtelingen of het redden van de wereld. Zie fragment 00:46-01:47.

Wat doet het met jou als gesprekken over vegetarisme gaan, of over tv-kijken, of over sporten? Is dat het geweten? Zie fragment 11:19-11:50.

 

2. Waarin zou jouw geweten anders zijn geweest als je ergens anders sociaal was opgegroeid? Zie fragment 02:52-03:24.

Wanneer word jij boos over iets dat in het verleden (bijv slavernij) of in een andere samenleving als goed werd/wordt gezien? Zie fragment 06:55-07:21.

Staan er in de bijbel voorbeelden van wat jij onbegrijpelijk vindt wat toentertijd als goed werd gezien?

Waarvan zegt jouw geweten nu iets wat over drie generaties een andere norm kan hebben? Zie fragment 13:39-14:11.

 

3. Als de groep iets goed vindt en jij niet, van wie is het geweten dan beter? Zie fragment 12:56-13:15.

We vinden slavernij nu fout. Heeft die verandering in ons geweten ons betere mensen gemaakt? Hoe? Zie fragment 14:34-15:08.

Is er iets wat jij normaal bent gaan vinden door de mensen waarmee je omgaat? Zie fragment 17:02-17:40. Vind je dat positief?

 

4. Is aardig doen tegen elkaar hetzelfde als je geweten? Zie fragment 09:56-10:20.

Is het geweten een gevolg van de groepsmensen die we zijn of juist iets goddelijks?

Is geweten aangeleerd? Zie fragment 15:24-15:53.

Is het geweten de stem van God? Zie fragment 08:54-09:21.

 

5. Heb jij een ervaring waarvoor je jezelf niet in de spiegel kan aankijken? Zie fragment 20:49-21:41.

Hoe heb je je geweten daarover weer in evenwicht gebracht?

Herken jij een situatie waarin je je geweten moest splitsen? Zie fragment 21:41-22:15.

Hoe heb je je geweten weer bij elkaar gebracht?

 

6. Hoe kun je mensen aanspreken op hun geweten? Zie fragment 22:53-23:12.

Moet je dat willen?

Zegt de bijbel hier iets over? Bijv. 1 Timotheüs 1:19.

 

7. Kun jij leven met een innerlijke stem die iets anders zegt dan van wat je verwacht wordt te doen? Zie fragment 24:00-24:43.

Zegt de bijbel hier iets over? Bijv. 1 Timotheüs 4:2.

 

Meer stof tot nadenken over deze aflevering met filosoof Rob Compaijen:

Als je zoekt naar het goede, kun je niet om het geweten heen. Maar in onze cultuur is zekerheid over morele zaken vaak irritant en verdacht. Jammer, zegt Rob. Hij vindt het een veel te beperkte opvatting.

 

Meer van de serie Wat is dan goed?

Klik hier door voor het thema Het goede

Klik hier door voor het thema Schaamte

Klik hier door voor het thema Verantwoordelijkheid