Wat is de betekenis van Getsemane?

Getsemane is een tuin aan de voet van de Olijfberg in Jeruzalem. Hier bad Jezus in de nacht voor zijn kruisiging en werd hij gevangen genomen. 

Voor christenen is deze plek en dit verhaal belangrijk omdat het grafisch beschrijft dat Jezus doodsbang was voor het lijden dat hem te wachten stond. In het verhaal staat hij er alleen voor, zijn vrienden vallen in slaap, hij wordt verraden en God luistert niet naar zijn smeekbede om hem het lijden te besparen. ‘Abba, Vader, voor u is alles mogelijk, neem deze beker van mij weg. Maar laat niet gebeuren wat ik wil, maar wat u wilt.’

De naam Getsemane komt van het Aramese Gat Shmanim wat oliepers betekent. Vier plekken op de Olijfberg waar mensen denken dat de hof geweest zou kunnen zijn, vormen een bedevaartsoord. Bijvoorbeeld een plek met minimaal 900 jaar oude olijfbomen en een stuk rots waar Jezus gebeden zou hebben.

Het verhaal van Getsemane in de Bijbel

Na samen het Pesachmaal gegeten te hebben, gaat Jezus met zijn vrienden naar de tuin Getsemane. Hij vraagt zijn drie beste vrienden voor hem te bidden terwijl hij zelf een stuk verder loopt om ook te bidden. Hij staat doodsangsten uit. Drie keer komt hij bij zijn vrienden terug en treft ze slapend aan. Na de derde keer horen Jezus en zijn vrienden Judas naderen, een van de discipelen. Hij heeft een groep gewapende mannen bij zich die hij aanwijst wie Jezus is. Dat doet hij met een kus. De mannen nemen Jezus gevangen. Petrus trekt zijn zwaard en slaat een van de mannen het oor af, dat Jezus direct weer geneest. De discipelen vluchten en Jezus wordt naar de autoriteiten gebracht.

In de Bijbel staat het verhaal vier keer beschreven. In de evangelieën van MattheüsMarcusLucas en Johannes.