Metuselach: de oudste mens ooit

Wie was Metuselach en waarom kon hij zo oud worden?

Regelmatig zien we een nieuwsberichtje over de oudste mens ter wereld. Meestal is dat iemand van rond de 115 jaar. Op Wikipedia is zelfs een lijst van Oudste mensen ter wereld te vinden. Volgens de Bijbel was Metuselach de oudste mens ooit. Hij leefde volgens het eerste Bijbelboek Genesis nog voor de grote overstroming, in het bekende verhaal over Noach en de boot.

Zoon van Henoch

Het verhaal van Metuselach staat in Genesis 5. Dit hoofdstuk bestaat uit een lijst met namen van mensen die geboren werden, een geslachtsregister.

 • Adam is de eerste mens, hij wordt 930 jaar
 • Set (Adam is 130), hij wordt 912 jaar
 • Enos (Adam is 235), hij wordt 905 jaar
 • Kenan (Adam is 325), hij wordt 910 jaar
 • Mahalalel (Adam is 395), hij wordt 895 jaar
 • Jered (Adam is 460), hij wordt 962 jaar
 • Henoch (Adam is 622), hij wordt door God weggenomen toen hij 365 jaar was
 • Metusalech (Adam is 687), hij wordt 969 jaar
 • Lamech (Adam is 874), hij wordt 777 jaar 
 • Noach (Adam is gestorven), hij wordt 950 jaar.

Metusalach was dus de zevende generatie na Adam. Al deze generaties leefden dus tegelijkertijd! In de lijst zien we dat Metuselach de zoon is van Henoch. Henoch was 65 jaar toen Metuselach werd verwekt, hierna leefde Henoch nog 300 jaar en kreeg Metusalech veel broers en zussen. Over Henoch wordt verteld dat hij in nauwe verbondenheid met God leefde, en dat hij door God werd weggenomen.

Toen Metusalech 187 was, verwekte hij zijn eerste zoon: Lamech. Hierna leefde Metusalech nog 782 jaar, en kreeg hij nog meer kinderen. Hij was de opa van Noach.  

Hebreeuwse tekst of Griekse vertaling

Volgens de Hebreeuwse tekst in de Bijbel was Methusalem maar liefst 969 jaar oud toen hij stierf. Dit stuk tekst is naar het Grieks vertaald (de Septuagint), en daar wordt gesproken over 720 jaar. In dat geval zou Jered de oudste mens op de wereld zijn geweest, hij werd 962 jaar oud.

Betekenis Metuselach

De naam Metuselach betekent waarschijnlijk ‘wanneer hij sterft zal het gezonden worden’. Henoch, de vader van Metuselach, gaf zijn oudste zoon dus een profetische naam: na de dood van Metuselach kwam de grote overstroming, waarbij alleen Noach en zijn familie werd gered.

Ouderdom

Ouderdom staat in de Bijbel ook symbool voor wijsheid. Iemand die (zeer) oud was, verdiende veel respect. (Zie bijvoorbeeld in 1 Koningen 12:6) De oudste man vertegenwoordigt een hele familie of een clan en deze mensen samen namen de belangrijke beslissingen voor de stad of het gebied. Tegenwoordig zijn 'de oudsten' in een christelijke kerk ook de mensen die een leiderschapstaak hebben. In die zin staat Metuselach als oudste mens symbool voor de hele generatie van Adam (de eerste mens) tot Noach, de tijd waarin de mensheid nog maar net bestond. Alleen deze eerste mensen werden zo oud, daarna dacht God: ‘Mijn levensgeest mag niet voor altijd in de mens blijven, hij is immers niets dan vlees; hij mag niet langer dan honderdtwintig jaar leven’ (Genesis 6:3).

Spreekwoord

Een Nederlands spreekwoord luidt ‘Zo oud als Methusalem’. Dat betekent dat iemand bijzonder oud is.  

Verklaringen

Er worden meerdere verklaringen gegeven voor het feit dat de eerste mensen tot Noach zo oud werden. Zo oppert men dat er andere jaartellingen op na werden gehouden, of dat mensen omdat ze nog ‘jong’ in de tijd leefden, zuiverder en dichterbij de Eeuwigheid van God konden leven. Een andere verklaring wordt gezocht in de symboliek van de getallen en generaties. In Genesis 6:3 lezen we echter dat God een limiet stelt aan het aantal levensjaren van de mens, omdat de mensen slecht waren.

Boeken over ouderdom

Meer lezen over ouderdom vanuit christelijk perspectief? 

 • Wil Doornenbal, Reizen door nieuw land, ouder worden met perspectief, Boekencentrum (2015)
 • Billy Graham, Bijna thuis, Gideon (2012)
 • Anselm Grün, Gelukkig ouder worden, Lannoo/Ten Have (2010)