Wie is Stefanus?

Stefanus was de eerste kerkdiaken en de eerste christelijke martelaar. Hij verdeelde geld onder de armen en maakte Joodse religieuze leiders boos. Stefanus komt voor in het Bijbelboek Handelingen, het boek dat het leven van de eerste volgelingen van Jezus na zijn hemelvaart beschrijft.

Stefanus de diaken

De twaalf apostelen en hun leerlingen vormden een gemeente, in Jeruzalem. Handelingen beschrijft hoe de gemeenteleden hun bezittingen verkopen, de opbrengst delen en samen eten. De gemeente groeit snel en de apostelen krijgen het zo druk met het organiseren van de maaltijden en het geld, dat ze niet meer aan preken toekomen. Ze zeggen: 'Het is niet goed dat wij de zorg dragen voor de gemeenschappelijke maaltijden, want daardoor verwaarlozen we de de verkondiging van Gods woord.' Uit de gemeente worden zeven wijze en gelovige mannen gekozen die verantwoordelijk zijn voor de ondersteuning van de armen. Een van hen is Stefanus. Volgens Handelingen is hij diep gelovig en doet hij wonderen.

Stefanus de martelaar

Al snel na zijn aanstelling als diaken krijgt Stefanus kritiek van leden van de synagoge. Ze hitsen het volk op en Stefanus wordt gevangen genomen en voor de Joodse rechter gebracht. Stefanus legt in een redevoering uit hoe het Joodse volk haar eigen profeten altijd heeft vervolgd: 'en zelf hebt u nu de rechtvaardige (Jezus) verraden en vermoord.' Genoeg om de leden van het gerechtshof woedend te maken. Stefanus kijkt naar de hemel en zegt: 'Ik zie de hemel geopend en de mensenzoon die aan Gods rechterhand staat.' Hij wordt de stad uitgesleept en gestenigd. Zijn laatste woorden volgens Handelingen? 'Heer, reken hun deze zonde niet aan.' Vanaf dat moment breekt er een hevige vervolging los tegen de christenen en vinden meerdere van hen een gewelddadige dood.

Stefanus nu

In de kerk van nu zijn er nog altijd diakenen. Gemeenteleden die zijn aangesteld om het geld dat kerkleden doneren te verdelen over arme mensen en goede doelen. Ook worden er nog steeds mensen gemarteld omdat ze christen zijn, bijvoorbeeld in landen zoals Pakistan of Noord-Korea. In de Katholieke Kerk worden martelaars soms heilig verklaard en vereerd. Stefanus is de beschermheilige van mensen met een beroep dat iets met stenen te maken heeft, zoals metselaars.