God als Alpha en Omega van ons leven

Begin en einde

God is de Alpha en Omega van ons ons leven. Hij staat aan het begin en einde. En hoewel we eigenlijk niet kunnen begrijpen wat het leven precies is, weten we wel dat God erbij is. Bij het eerste moment van onze geboorte maar ook als we het aardse leven achter ons laten. Hij is de alfa en omega, de eerste en laatste letter van het alfabet die ons leven symbolisch omsluit. 

De wereld van God

Openbaringen 1:8: "Ik ben de alfa en de omega, zegt God, de Heer, ‘ik ben het die is, die was en die komt, de Almachtige."
Deze tekst die aan Johannes geopenbaard is, geeft ons een kijkje in de wereld van God, zoals God ons leven ziet. Hoe wij ons druk maken over ons leven, ons vastklampen aan 30, 50 of 90 jaar, zo is voor God onze aardse tijd maar een klein stukje in de geschiedenis. Niet dat ons aardse leven er niet toe doet, maar voor God is het een deel van een veel groter geheel. Het is een heel andere manier van denken dat we van Jezus al meekregen toen hij op aarde rondliep. Het is de wereld van Gods koninkrijk.

Want iedere keer weer wijst Jezus de mensen die druk bezig zijn om zichzelf te ontwikkelen of zich zorgen maken over hun leven, op het Koninkrijk. Hij wijst hen op het leven met God dat veel omvattender is dan al onze aardse jaren in ons leven. Het leven gaat na dit aardse leven verder en dat mag ons enorm troosten. 

Ik zal er zijn

Maar de dood is zo mysterieus, we kennen het niet, we weten er niks van. Hoe kunnen we dan toch vertrouwen op de Alpha en Omega?

De God die aan het begin en het einde staat heeft dit nieuwe leven als het ware gewaardborgd in Jezus. We vieren dit met Pasen. Hij laat zien dat de Alpha en Omega ook zijn leven omsluit en dat er toekomst is na zijn dood aan het kruis. Hij laat zien dat je moet sterven om tot leven te komen, dat je je in je kwetsbaarheid mag overgeven als een kind. Dat God de Vader voor je zorgt dwars door alles heen. Met die belofte mogen vertrouwend op weg gaan in ons leven. Want in dit aardse leven zegt God; Ik zal er zijn, ik zal bij jullie zijn, ik ben de Alpha en Omega. Ik omsluit jullie leven.