Jericho | Stad uit de Bijbel

Jericho is een stad in Israël en ligt vlakbij de Jordaan en de Dode Zee. Het is de oudste stad van de wereld waar vanaf het ontstaan tot heden continu mensen hebben geleefd, namelijk 11.000 jaar. Ook is het de laagst liggende stad, met 260 meter onder zeeniveau.

Jericho in de Bijbel

In de Bijbel wordt Jericho meerdere keren ‘Palmstad’ genoemd, zoals in Deuteronomium 34:3. Waarschijnlijk heeft dat te maken met de vruchtbare grond in en rondom de stad. Het zou een drukke handelsplaats zijn geweest, vanwege de ligging op de karavaanroute tussen Galilea en Jeruzalem. Hierdoor was de douane en het tolkantoor hier erg belangrijk; de hoofdtollenaar Zacheüs die uit Jericho kwam, was dan ook erg rijk (Lucas 19). De route komt in het Nieuwe Testament ook voor in het verhaal over de Barmhartige Samaritaan, waar iemand werd overvallen door rovers (Lucas 10:32). 

Jericho is vooral bekend van het Bijbelverhaal waarin het volk Israël onder leiding van Jozua het Beloofde Land intrekt en de eerste stad die ze tegenkomen, Jericho, moet veroveren. Daarbij moeten ze zes dagen lang een keer om de stadsmuren lopen, en op de zevende dag zelfs zeven keer – waarna de muren omvallen en het volk de stad kan innemen. Vanaf dat moment ligt er een vloek op de stad. Wie de stad opbouwt, zal zijn oudste en jongste zoon verliezen (Jozua 6:26). Dat is ook gebeurd, door ene Chiël uit Betel (1 Koningen 16:34). 

Jericho nu

Jericho wordt bestuurd door de Palestijnse Autoriteit, aan wie Israël het in 1994 heeft overgedragen. De meest bijzondere bezienswaardigheid is de Berg der Verzoeking, waar Jezus veertig dagen en nachten heeft gevast en op de proef gesteld is door de duivel. Op de top, die je kunt bereiken per trap en kabelbaan, staat een klooster. In Tel es-Sultan vind je de oudste fundamenten van de stad, met veel archeologische opgravingen.