sluiten

delen op

Matteüs 23 ©

Wee de schriftgeleerden en de farizeeën

23123:1-39 Luc. 11:37-54Daarna richtte Jezus zich tot de menigte en tot zijn leerlingen2en zei: ‘De schriftgeleerden en de farizeeën hebben plaatsgenomen op de stoel van Mozes.323:3 Deut. 17:10Mal. 2:7Rom. 2:17-24Houd je dus aan alles wat ze jullie zeggen en handel daarnaar; maar handel niet naar hun daden, want ze doen zelf niet wat ze jullie voorhouden.423:4 Hand. 15:10Ze bundelen alle voorschriften tot een zware last (23:4) tot een zware last – Andere handschriften lezen: ‘tot een zware en ondraaglijke last’. en leggen die de mensen op de schouders, terwijl ze zelf geen vinger uitsteken om die te verlichten.523:5-7 Marc. 12:38-40Luc. 20:45-4723:5 Num. 15:38Deut. 6:8Mat. 6:1-6Al hun daden zijn erop gericht om door de mensen gezien te worden. Ze verbreden immers hun gebedsriemen en maken de kwastjes aan hun kleren langer,623:6 Luc. 14:7-10ze verlangen een ereplaats bij feestmaaltijden en in synagogen,7en hechten eraan op het marktplein eerbiedig te worden begroet en door de mensen rabbi te worden genoemd.8Jullie moeten je niet rabbi laten noemen, want jullie hebben maar één meester, en jullie zijn elkaars broeders en zusters.923:9 Mal. 2:10En noem niemand op aarde vader, want jullie hebben maar één vader, de Vader in de hemel.10Laat je ook niet leraar noemen, want jullie hebben maar één leraar, de messias.1123:11 Mat. 20:26-27Marc. 9:3510:43-44Luc. 22:26De belangrijkste onder jullie zal jullie dienaar zijn.1223:12 Spr. 29:23Ezech. 21:31Luc. 14:1118:141 Petr. 5:6Wie zichzelf verhoogt zal worden vernederd, en wie zichzelf vernedert zal worden verhoogd.

13Wee jullie, schriftgeleerden en farizeeën, huichelaars, jullie versperren de mensen de toegang tot het koninkrijk van de hemel. Jullie gaan er zelf niet binnen, maar laten ook degenen die er willen binnengaan niet toe. (23:13) Andere handschriften hebben een extra vers: ‘[14] Wee jullie, schriftgeleerden en farizeeën, huichelaars, jullie verslinden de huizen van de weduwen en zeggen voor de schijn lange gebeden op. Over jullie zal strenger worden geoordeeld dan over anderen.’

15Wee jullie, schriftgeleerden en farizeeën, huichelaars, jullie bereizen landen en zeeën om één enkele proseliet te winnen, en wanneer je hem eenmaal voor je gewonnen hebt, wordt hij dankzij jullie tot een hellekind in het kwadraat.

16Wee jullie, blinde leiders, jullie zeggen: “Wanneer iemand zweert bij de tempel, is dat niet geldig. Alleen wie zweert bij het goud van de tempel, is aan die eed gebonden.”17Dwaas zijn jullie en blind, wat is nu van meer waarde: het goud of de tempel die het goud geheiligd heeft?18Zo zeggen jullie ook: “Wanneer iemand zweert bij het altaar , is dat niet geldig. Alleen wie zweert bij de offergave die daarop ligt, is aan die eed gebonden.”19Blind zijn jullie, wat is nu van meer waarde: de offergave of het altaar dat de offergave heiligt?20Wie dus zweert bij het altaar, zweert daarbij en bij alles wat daarop ligt.21En wie zweert bij de tempel, zweert daarbij en bij degene die hem bewoont.2223:22 Jes. 66:1Mat. 5:34En wie zweert bij de hemel, zweert bij de troon van God en bij hem die daarop gezeten is.

2323:23 Lev. 27:30Micha 6:8Zach. 7:9Wee jullie, schriftgeleerden en farizeeën, huichelaars, jullie geven tienden van munt, dille en komijn, maar veronachtzamen wat in de wet zwaarder weegt: recht, barmhartigheid en trouw, terwijl men het een zou moeten doen zonder het andere te laten.24Blinde leiders zijn jullie, die uit hun drank de muggen ziften, maar een kameel wegslikken.

25Wee jullie, schriftgeleerden en farizeeën, huichelaars, de buitenkant van bekers en schalen spoelen jullie af, maar de binnenkant blijft vol roofzucht en onmatigheid.26Blinde farizeeër, spoel eerst de binnenkant van de beker om, dan wordt de buitenkant vanzelf ook schoon.

27Wee jullie, schriftgeleerden en farizeeën, huichelaars, jullie lijken op witgepleisterde graven, die er vanbuiten wel fraai uitzien, maar vol liggen met doodsbeenderen en andere onreinheden.28Zo lijken ook jullie voor de mensen uiterlijk op rechtvaardigen, terwijl jullie innerlijk vol huichelarij en wetsverachting zijn.

29Wee jullie, schriftgeleerden en farizeeën, huichelaars, jullie bouwen grafmonumenten voor de profeten en versieren de graven van de rechtvaardigen,30en jullie zeggen: “Als wij geleefd hadden in de tijd van onze voorouders, zouden wij ons niet zoals zij schuldig hebben gemaakt aan de moord op de profeten.”3123:31 Hand. 7:52Daarmee erkennen jullie zelf dat jullie kinderen zijn van hen die de profeten vermoord hebben.32Maak de maat van jullie voorouders dan maar vol!3323:33 Mat. 3:712:34Luc. 3:7Slangen zijn jullie, addergebroed, hoe denken jullie te kunnen ontkomen aan een veroordeling tot de Gehenna?

3423:34 Jer. 7:25-261 Tes. 2:14-16Dat is de reden waarom ik profeten en wijzen en schriftgeleerden naar jullie zal sturen. Jullie zullen sommigen van hen doden, kruisigen zelfs, en anderen in jullie synagogen geselen en van stad tot stad vervolgen.3523:35 Gen. 4:82 Kron. 24:20-21Zach. 1:1Al het onschuldige bloed dat op aarde is vergoten zal jullie worden aangerekend, vanaf het bloed van Abel, de rechtvaardige, tot het bloed van Zecharja, de zoon van Berechja, die jullie vermoord hebben tussen het heiligdom en het brandofferaltaar .36Ik verzeker jullie: op deze generatie zal dit alles neerkomen.3723:37-39 Luc. 13:34-35Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt en stenigt wie naar haar toe zijn gestuurd! Hoe vaak heb ik je kinderen niet bijeen willen brengen zoals een hen haar kuikens verzamelt onder haar vleugels, maar jullie hebben het niet gewild.38Jullie stad wordt eenzaam aan haar lot overgelaten.3923:39 Ps. 118:26Mat. 21:9Ik verzeker jullie: vanaf nu zullen jullie mij niet meer zien, tot de tijd dat je zult zeggen: “Gezegend hij die komt in de naam van de Heer!”’