sluiten

delen op

Matteüs 6 ©

616:1 Mat. 23:5Let op dat jullie de gerechtigheid niet beoefenen voor de ogen van de mensen, alleen om door hen gezien te worden. Dan beloont jullie Vader in de hemel je niet.2Dus wanneer je aalmoezen geeft, bazuin dat dan niet rond, zoals de huichelaars doen in de synagoge en op straat om door de mensen geprezen te worden. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen.3Maar als je aalmoezen geeft, laat dan je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet.4Zo blijft je aalmoes in het verborgene, en jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.

5En wanneer jullie bidden, doe dan niet als de huichelaars die graag in de synagoge en op elke straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen ziet. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen.6Maar als jullie bidden, trek je dan in je huis terug, sluit de deur en bid tot je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.

76:7 Pred. 5:1Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen zoals de heidenen, die denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden.86:8 Mat. 6:32Doe hen niet na! Jullie Vader weet immers wat jullie nodig hebben, nog vóór jullie het hem vragen.96:9-13 Luc. 11:2-46:9 Jes. 29:2364:7-8Bid daarom als volgt:Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, 106:10 Mat. 7:2112:5026:42laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. 116:11 Spr. 30:8Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 126:12 Mat. 18:21-35Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. 136:13 Mat. 26:41Joh. 17:152 Tes. 3:32 Petr. 2:9En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. (6:13) van het kwaad – Andere handschriften lezen: ‘van het kwaad. Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen’. 146:14 Marc. 11:25Ef. 4:32Kol. 3:13Want als jullie anderen hun misstappen vergeven, zal jullie hemelse Vader ook jullie vergeven.156:15 Jak. 2:13Maar als je anderen niet vergeeft, zal jullie Vader jullie je misstappen evenmin vergeven.

166:16 Jes. 58:5Mat. 23:5Wanneer jullie vasten, zet dan niet zo’n somber gezicht als de huichelaars, want zij doen dat om iedereen te laten zien dat ze aan het vasten zijn. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen.17Maar als jullie vasten, was dan je gezicht en wrijf je hoofd in met olie,18zodat niemand ziet dat je aan het vasten bent, alleen je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.

196:19-21 Luc. 12:33-346:19 Jes. 51:8Jak. 5:2-3Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde: mot en roest vreten ze weg en dieven breken in om ze te stelen.206:20 Mat. 19:21Verzamel schatten in de hemel, daar vreten mot noch roest ze weg, daar breken geen dieven in om ze te stelen.21Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.

226:22-23 Luc. 11:34-36Het oog is de lamp van het lichaam. Dus als je oog helder is, zal heel je lichaam verlicht zijn.236:23 Pred. 2:14Maar als je oog troebel is, zal er in heel je lichaam duisternis zijn. Als het licht in jezelf verduisterd is, hoe groot is dan die duisternis!

246:24 Luc. 16:13Niemand kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de mammon.256:25-34 Luc. 12:22-316:25 Ps. 55:23Filip. 4:6Daarom zeg ik jullie: maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding?266:26 Job 38:41Mat. 10:31Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij?27Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één el aan zijn levensduur toevoegen?28En wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet.296:29 1 Kon. 10:4-72 Kron. 9:13-24Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen.306:30 Ps. 90:5-6Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt al met zo veel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen?31Vraag je dus niet bezorgd af: “Wat zullen we eten?” of: “Wat zullen we drinken?” of: “Waarmee zullen we ons kleden?” –326:32 Mat. 6:8dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben.336:33 Rom. 14:17Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden.346:34 Jak. 4:14Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last.