sluiten

delen op

Genesis 4 ©

Adams zonen

41De mens, Adam, had gemeenschap met Eva, zijn vrouw, en zij werd zwanger en bracht Kaïn ter wereld. ‘Met de hulp van de HEER,’ zei ze, ‘heb ik het leven geschonken (4:1) Kaïn [...] het leven geschonken – In het Hebreeuws is er een woordspel tussen de naam Kaïn en het werkwoord qana, ‘het leven schenken aan’. aan een man!’2Later bracht ze zijn broer ter wereld, Abel. Abel werd herder, Kaïn werd landbouwer.34:3-5 Hebr. 11:4Op een keer bracht Kaïn de HEER een offer van wat hij had geoogst.44:4 Ex. 34:19Ook Abel bracht een offer; van de eerstgeboren dieren van zijn kudde koos hij de mooiste uit. De HEER merkte Abel en zijn offer op,5maar voor Kaïn en zijn offer had hij geen oog. Dat maakte Kaïn woedend, zijn blik werd donker.6De HEER vroeg hem: ‘Waarom ben je zo kwaad, waarom kijk je zo donker?7Handel je goed, dan kun je toch iedereen recht in de ogen kijken? Handel je slecht, dan ligt de zonde op de loer, begerig om jou in haar greep te krijgen; maar jij moet sterker zijn dan zij.’84:8 Mat. 23:35Luc. 11:511 Joh. 3:12Judas 11Kaïn zei tegen zijn broer Abel: ‘Laten we het veld in gaan.’ (4:8) Kaïn zei tegen zijn broer Abel: ‘Laten we het veld in gaan.’ – Volgens de oudste vertalingen. MT: ‘Kaïn zei tegen zijn broer Abel.’ Toen ze daar waren, viel hij zijn broer aan en sloeg hem dood.9Toen vroeg de HEER: ‘Waar is Abel, je broer?’ ‘Dat weet ik niet,’ antwoordde Kaïn. ‘Moet ik soms waken over mijn broer?’104:10 Hebr. 12:24‘Wat heb je gedaan?’ zei de HEER. ‘Hoor toch hoe het bloed van je broer uit de aarde naar mij schreeuwt.11Daarom: vervloekt ben jij! Ga weg van deze plek, waar de aarde haar mond heeft opengesperd om het bloed van je broer te ontvangen, het bloed dat jij vergoten hebt.12Ook al bewerk je het land, het zal je niets meer opbrengen. Dolend en dwalend zul je over de aarde gaan.’13Kaïn zei tegen de HEER: ‘Die straf is te zwaar.14U verjaagt mij nu van deze plek en ik mag u niet meer onder ogen komen, en als ik dan dolend en dwalend over de aarde moet gaan, kan iedereen die mij tegenkomt mij doden.’15Maar de HEER beloofde hem: ‘Als iemand jou doodt, zal dat zevenmaal aan hem worden gewroken.’ En hij merkte Kaïn met een teken, opdat niemand die hem tegenkwam hem zou doodslaan.16Toen ging Kaïn bij de HEER vandaan en hij vestigde zich in Nod, (4:16) Nod – Nod kan worden vertaald als ‘dwaling’. een land ten oosten van Eden.

17Kaïn had gemeenschap met zijn vrouw, en zij werd zwanger en bracht Henoch ter wereld. Kaïn was toen een stad aan het bouwen en hij noemde die Henoch, naar zijn zoon.18Henoch kreeg een zoon, Irad. Irad was de vader van Mechujaël, Mechujaël was de vader van Metusaël en Metusaël was de vader van Lamech.19Lamech nam twee vrouwen; de ene heette Ada, de andere Silla.20Ada bracht Jabal ter wereld; hij werd de stamvader van hen die in tenten leven en vee houden.21Zijn broer heette Jubal; hij werd de stamvader van allen die op de lier of de fluit spelen.22Ook Silla bracht een zoon ter wereld, Tubal-Kaïn; hij was smid en werd de stamvader van allen die brons en ijzer bewerken. De zuster van Tubal-Kaïn heette Naäma.23Lamech zei tegen zijn vrouwen:‘Ada en Silla, hoor wat ik zeg! Vrouwen van Lamech, luister naar mij! Wie mij verwondt, die sla ik dood, zelfs wie mij maar een striem toebrengt. 24Kaïn wordt zevenmaal gewroken, Lamech zevenenzeventigmaal.’

25Opnieuw had Adam gemeenschap met zijn vrouw, en zij bracht een zoon ter wereld. Ze noemde hem Set, ‘want,’ zei ze, ‘God heeft mij in de plaats van Abel, die door Kaïn is gedood, een ander kind gegeven.’26Ook Set kreeg een zoon, die hij Enos noemde. In die tijd begon men de naam van de HEER aan te roepen.