De wapenrusting van God

Duivel

Het woord ‘duivel’ komt van het Griekse woord diabolos.Dat betekent ‘lasteraar’ of: ‘degene die uit elkaar gooit’. Dat is wat de duivel doet: hij zorgt voor verdeeldheid. Zowel in de relatie van God met mensen en tussen mensen. De brief aan de Efeziërs waarschuwt gelovigen: wapen je tegen de machten van de duisternis door de wapenrusting van God aan te doen (Efeziërs 6:11-18). Deze beeldspraak begreep iedereen in die tijd, want zij zagen de Romeinse soldaten. Ook kenden de vroege christenen de beeldspraak uit het Oude Testament (zie bijv. Jesaja 11:559:17).

Waarheid als riem

De wapenrusting van God begint met de oproep om niet te geloven in leugens. Daarbij mag je de waarheid als gordel om je heupen doen. De soldaten droegen in die tijd lange mantels, met een gordel of een riem om hun mantel omhoog te houden. Dat gaf hen bewegingsvrijheid. Zo mag jij je omgorden met de waarheid, de leugens niet geloven en de waarheid spreken (Efeziërs 4:25). Je mag je hoop op Christus stellen die zelf de waarheid is (Efeziërs 1:12).

Harnas van de gerechtigheid

Het harnas van de soldaat staat voor de gerechtigheid (zie ook Jesaja 59:17, over Gods harnas van de gerechtigheid). De duivel zegt steeds dat jij het niet goed doet of het niet waard bent. Daardoor krijg je het gevoel dat je verloren bent. Door te vertrouwen op wat Jezus voor jou heeft gedaan kun je je hart hiertegen beschermen. De gerechtigheid wordt dan een kenmerk van je nieuwe leven met Christus (Efeziërs 4:22-24). 

Sandalen van vrede

De sandalen van de inzet voor het evangelie (het 'goede nieuws') van de vrede hebben te maken met Jesaja 52:7. Daar staat dat de vreugdebode snel komt aanlopen, vrede aankondigt en goed nieuws brengt. Een gelovige mag de weg te gaan waartoe God roept (Efeziërs 4:1). Je mag je ook inzetten voor het evangelie van de vrede, door woorden en daden. 

Schild van geloof

In de klassieke oorlogvoering werd gebruik gemaakt van brandende pijlen. Daarom droegen de soldaten een groot schild dat overtrokken was met een natgemaakte dierenhuid. De duivel vuurt soms brandende pijlen op je af, pijlen van ontmoediging of van verleiding. Door je geloof in Christus Jezus kun je je hiertegen beschermen. 

Helm van redding

In Jesaja 59:17 draagt God een ‘helm van redding’. Gelovigen mogen deze ‘helm van verlossing’ dragen dankzij Jezus. Je bent geen slaaf meer van de zonde maar je bent vrij. 

Zwaard van de woorden van God

Het zwaard van de Geest zijn de woorden van God die je in de bijbel vindt. In Jesaja 49:2 zegt de profeet dat God zijn tong 'scherp als een zwaard' gemaakt heeft. Toen Jezus in de woestijn was, (Matteüs 4:1-11) gebruikte hij Gods woorden om tegen de duivel in te gaan. Het is belangrijk om de woorden van God te kennen en in je hart mee te dragen.

Het wapen van gebed

Praten met en luisteren naar God is onmisbaar in de strijd. Daardoor stel je je in verbinding met de geweldige kracht van God waarover je kunt lezen in Efeziërs 1:19-20.