sluiten

delen op

De wapenrusting van God

De duivel

Veel mensen geloven niet in het bestaan van de duivel. Maar als je de bijbel leest, kun je er niet omheen. Ook de brief aan de Efeziërs spreekt duidelijke taal. Achter de schermen van wat wij mensen zien, zijn onder leiding van de duivel allerlei kwade machten aan de gang. En daar kun je je tegen wapenen. Het woord 'duivel' is afgeleid van het Griekse woord diabolos. Dat betekent 'lasteraar' of, als je het heel letterlijk vertaalt, 'degene die uit elkaar gooit'. En dat is precies wat de duivel doet. Zowel in de relatie van God met mensen als die van mensen onderling. Vaak gaat dat heel subtiel, waardoor je het helemaal niet in de gaten hebt. In Ef. 6:11-18 lees je de dringende oproep om de wapenrusting van God aan te trekken om stand te kunnen houden tegen de duivel. Deze beeldspraak was voor iedereen in die tijd goed te begrijpen, want iedereen had meer dan eens Romeinse soldaten gezien. Ook kenden de vroege christenen dit soort beeldspraak uit het Oude Testament (zie bijv. Jes. 11:5; 59:17).De omschrijving van deze wapenrusting van God begint met de oproep om stand te houden. Daarbij mag je de waarheid als gordel om je heupen doen. De soldaten droegen in die tijd lange mantels, met een gordel of een riem om hun mantel omhoog te houden. Dat gaf hen bewegingsvrijheid. Zo mag jij je omgorden met de waarheid, de leugen afleggen en de waarheid spreken (4:25). Je mag je hoop op Christus stellen die zelf de waarheid is (1:12). Het harnas van de soldaat wordt hier gebruikt als beeld voor de gerechtigheid (zie ook Jes. 59:17, waar over Gods harnas van de gerechtigheid wordt gesproken). De duivel kan je soms heftig aanklagen en je het gevoel geven dat je reddeloos verloren bent. Door te vertrouwen op wat Jezus voor jou heeft gedaan kun je je hart beschermen tegen deze aanvallen. De gerechtigheid wordt dan een kenmerk van je nieuwe leven met Christus (4:22-24). De sandalen van de inzet voor het evangelie (het 'goede nieuws') van de vrede lijken te maken te hebben met Jes. 52:7. Daar horen we over de vreugdebode die snel komt aanlopen, vrede aankondigt en goed nieuws brengt. In Efeziërs word je als gelovige opgeroepen om de weg te gaan die past bij je roeping (4:1). Ook daarbij gaat het om jouw inzet voor het evangelie van de vrede. Het gaat daarbij niet alleen om woorden, maar ook om daden. Wat mag het jou kosten om de geweldige boodschap van Gods liefde bekend te maken? In de klassieke oorlogsvoering werd veel gebruik gemaakt van brandende pijlen. Om zich hiertegen goed te kunnen beschermen hadden de soldaten een groot schild dat overtrokken was met een natgemaakte dierenhuid. Om in de beeldspraak van Efeziërs te blijven: de duivel vuurt soms brandende pijlen op je af, pijlen van ontmoediging of van verleiding. Door je geloof in Christus Jezus kun je je hiertegen beschermen. In Jes. 59:17 draagt God een 'helm van redding'. In Efeziërs wordt over ons, als gelovigen, gezegd dat we een 'helm van verlossing' moeten dragen. Deze helm beschermt ons tegen de duivel. Het is de helm van de verlossing die je door Christus hebt gekregen. Je bent geen slaaf meer van de zonde maar je bent vrij. Het laatste wapen is het zwaard. Het gaat om het zwaard van de Geest, oftewel, de woorden van God die je in de bijbel vindt. In Jes. 49:2 zegt de profeet dat God zijn tong 'scherp als een zwaard' gemaakt heeft. Toen Jezus werd verzocht in de woestijn (Mat. 4:1-11) gebruikte hij Gods woorden om tegen de duivel in te gaan. Daar kon zelfs de duivel niet tegenop. Daarom is het belangrijk om die woorden van God ook te kennen en in je hart mee te dragen.

Het wapen van gebed

De wapenrusting is pas af als je bij het hanteren van al deze stukken voortdurend bidt. Niet dat je daarmee de hele dag met gesloten ogen moet lopen, maar wel als een basishouding van je hart. Praten met en luisteren naar God is onmisbaar in de strijd. Daardoor stel je je in verbinding met de geweldige kracht van God waarover je kunt lezen in Ef. 1:19-20.
Icon--close Icon--search Icon--sort-alpha-asc Icon--book Icon--bullseye Icon--info Icon--eye Icon--filter Icon--bars Icon--caret-down Icon--caret-up Icon--comments Icon--arrow-left Icon--arrow-right Icon--arrow-up Icon--arrow-down Icon--arrow-right-circle Icon--share Icon--stack Icon--link Icon--rainbow Icon--angel eo