Onze Vader | Gebed

Het ‘Onze Vader’ is een gebed dat Jezus leerde aan Zijn discipelen, en daarmee ook aan ons. Wat betekent het en waarom zouden we zo bidden?

Wat is bidden?

Bidden is een belangrijk onderdeel in het leven met God. Het is praten met God, je leven voorleggen aan Hem en vragen om leiding en zegen. Je vertelt de dingen waarmee je zit, zoals een spannende sollicitatie of een ziek familielid, maar ook waarom je blij bent, zoals een mooi gesprek of een genezing.

In ons gebed gaat het er niet om dat we veel of de juiste woorden gebruiken. Sterker nog, in Matteüs 6 zegt Jezus dat we niet ‘eindeloos moeten voortprevelen’ (vers 7). Niet oneindig zoeken naar de perfecte bewoordingen dus. Daarna volgt de bemoediging: ‘Jullie Vader weet immers wat jullie nodig hebben, nog vóór jullie het hem vragen’ (vers 8). God weet wat in ons hart leeft, ook als wij dat zelf niet eens weten. Maar dat zegt niet dat we niet meer hóeven te bidden. Want vanaf vers 9 leert Jezus ons het gebed het Onze Vader, het meest volmaakte gebed dat er te bidden is. Weet je niet wat je moet bidden? Bid dan dit gebed met Jezus mee.

Uitleg Onze Vader

Er zijn heel veel bijbelstudies en preken geschreven over het Onze Vader. Bekijk bijvoorbeeld eens de verwerking van de Bijbel in Gewone Taal. Hieronder staat een globale uitleg van de tekst uit het Onze Vader.

Onze Vader in de hemel. Je richt je op God, die je je Vader mag noemen.

Laat uw naam geheiligd worden. Hiermee geef je aan dat je God wilt prijzen om Zijn daden en macht.

Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Je zegt dat je uitziet naar Gods volmaakte hemel en aarde, in de toekomst, maar ook het begin daarvan nu al, in je eigen leven, de kerk en de wereld.

Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Je mag erop vertrouwen dat God weet wat je nodig hebt op een dag, nog beter dan je zelf weet. Dat geldt voor eten en onderdak, maar ook dingen zoals lieve mensen om je heen of een positief bericht.

Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. Je vraagt vergeving voor de dingen die je verkeerd hebt gedaan, die tussen jou en God instonden.

En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. Dit gaat over de geestelijke strijd: je vraagt God om, door de kracht van de heilige Geest, stand te houden tegen de boze machten en verleidingen in de wereld.

Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen. Aan het einde van het gebed erken je dat God alle macht heeft over de wereld en wat daarop gebeurt. Hij is Heer!