sluiten

delen op

Efeziërs 6 ©

616:1-9 Kol. 3:20-4:1Kinderen, wees gehoorzaam aan je ouders uit ontzag voor de Heer, want zo hoort het.26:2-3 Ex. 20:12Deut. 5:166:2 Spr. 6:20‘Toon eerbied voor uw vader en moeder,’ dat is het eerste gebod waaraan een belofte verbonden is:3‘Dan zal het u goed gaan en zult u lang leven op aarde.’46:4 Spr. 13:24Vaders, maak uw kinderen niet verbitterd, maar vorm en vermaan hen bij het opvoeden zoals de Heer dat wil.

56:5 1 Tim. 6:1Slaven, gehoorzaam uw aardse meester zoals u Christus gehoorzaamt, met ontzag, respect en oprechtheid;6niet met uiterlijk vertoon om bij de mensen in de gunst te komen, maar als slaven van Christus die van harte alles doen wat God wil.7Doe uw werk met plezier, alsof het voor de Heer is en niet voor de mensen,8want u weet dat allen door de Heer beloond worden voor het goede dat ze doen, zowel slaven als vrije mensen.96:9 Deut. 10:17Job 31:13-15Hand. 10:34Rom. 2:11Gal. 2:6Meesters, behandel uw slaven op dezelfde manier. Laat dreigementen achterwege, want u weet dat zij en u dezelfde Heer in de hemel hebben, en dat hij geen onderscheid maakt.

Houd stand

10Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht.116:11 Jak. 4:71 Petr. 5:8-9Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel.12Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen.13Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden.146:14 Jes. 11:559:17Houd stand, met de waarheid als gordel om uw heupen, de gerechtigheid als harnas om uw borst,156:15 Jes. 52:7de inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten,16en draag bovenal het geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven.176:17 Jes. 59:171 Tes. 5:8Hebr. 4:12Draag als helm de verlossing en als zwaard de Geest, dat wil zeggen Gods woorden.

186:18-20 Kol. 4:2-4Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat u bidt; blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen.19Bid ook voor mij, dat mij de juiste woorden gegeven worden wanneer ik verkondig, zodat ik met vrijmoedigheid het mysterie mag openbaren van het evangelie20waarvan ik gezant ben, ook in de gevangenis. Bid dat ik daarbij zo vrijmoedig spreek als nodig is.

216:21 Hand. 20:4Kol. 4:7-82 Tim. 4:12Tit. 3:12Opdat ook u weet hoe ik het maak, zal Tychikus, onze geliefde broeder, die zo trouw de Heer dient, u alles vertellen.22Juist met dit doel stuur ik hem naar u toe, om u over onze omstandigheden in te lichten en om u moed in te spreken.

23Vrede zij met de broeders en zusters, en liefde en geloof, van God, de Vader, en van Jezus Christus, de Heer.24Genade en onvergankelijkheid zij met allen die onze Heer Jezus Christus liefhebben.