sluiten

delen op

Efeziërs 2 ©

Eén in Christus

212:1 Kol. 2:13U was dood door de misstappen en zonden22:2-3 Kol. 3:6-7waarmee u de weg ging van de god van deze wereld, de heerser over de machten in de lucht, de geest die nu werkzaam is in hen die God ongehoorzaam zijn.32:3 Ef. 5:6Net als zij lieten ook wij allen ons eens beheersen door onze wereldse begeerten, wij volgden alle zelfzuchtige verlangens en gedachten die in ons opkwamen en stonden van nature bloot aan Gods toorn, net als ieder ander.4Maar omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot is,52:5 Kol. 2:12-13heeft hij ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt. Ook u bent nu door zijn genade gered.6Hij heeft ons samen met hem uit de dood opgewekt en ons een plaats gegeven in de hemelsferen, in Christus Jezus.72:7 Ef. 1:7Zo zal hij, in de eeuwen die komen, laten zien hoe overweldigend rijk zijn genade is, hoe goed hij voor ons is door Christus Jezus.82:8-9 Rom. 3:27Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God9en geen gevolg van uw daden, dus niemand kan zich erop laten voorstaan.10Want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid.

11Bedenk daarom dat u – u die eigenlijk door uw afkomst heidenen bent en onbesnedenen genoemd wordt door hen die door mensenhanden besneden zijn –122:12 Rom. 9:4bedenk dat u destijds niet verbonden was met Christus, geen deel had aan het burgerschap van Israël en niet betrokken was bij de verbondssluitingen en de beloften die daarbij hoorden. U leefde in een wereld zonder hoop en zonder God.13Maar nu bent u, die eens ver weg was, in Christus Jezus dichtbij gekomen, door zijn bloed.14Want hij is onze vrede, hij die met zijn dood de twee werelden één heeft gemaakt, de muur van vijandschap ertussen heeft afgebroken152:15 Kol. 2:14en de wet met zijn geboden en voorschriften buiten werking heeft gesteld, om uit die twee in zichzelf één nieuwe mens te scheppen. Zo bracht hij vrede162:16 Kol. 1:20en verzoende hij door het kruis beide in één lichaam met God, door in zijn lichaam de vijandschap te doden.172:17 Jes. 57:18-19Hand. 10:36Vrede kwam hij verkondigen aan u die ver weg was en vrede aan hen die dichtbij waren:182:18 Ef. 3:12dankzij hem hebben wij allen door één Geest toegang tot de Vader.

19Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen, en huisgenoten van God,202:20 Jes. 28:16gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, met Christus Jezus zelf als de hoeksteen.21Vanuit hem groeit het hele gebouw, steen voor steen, uit tot een tempel die gewijd is aan hem, de Heer,222:22 1 Petr. 2:5in wie ook u samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door zijn Geest.