Einde van de wereld

Wat leert de Bijbel ons over het einde van de wereld en de tekenen van de eindtijd?

Tijd: het einde van de wereld

Volgens de Bijbel komt er een eind aan de wereld. Het leven van een mens kent een einde (zie bijvoorbeeld Psalm 73:17), en de tijd zelf komt tot een eind (Matteüs 24:141 Korintiërs 10:11). 

Het Griekse woord dat vertaald wordt met einde is ‘telos’. Telos betekent zowel 'einde' als 'doel'. Zo wordt gezegd dat Jezus het einde, het doel is van de wet (Romeinen 10:4). En wanneer mensen in dienst aan God leven, heeft dit tot doel en als einde het eeuwig leven (Romeinen 6:22).  

Volgens de Bijbel kan je aan bepaalde signalen ontdekken wanneer het einde van de wereld is gekomen. Veel christenen noemen dit de ‘eindtijd’. Tekenen hiervan zijn onder andere beschreven in Matteüs 24:4ev:

 • Mensen zullen zeggen dat zij de Messias zijn, en zij zullen veel mensen misleiden
 • Oorlogen en oorlogsdreiging
 • Overal hongersnood
 • De aarde zal beven
 • Volgelingen van Jezus worden onderdrukt en gedood
 • Volgelingen van Jezus worden door alle volken gehaat omdat ze christen zijn
 • Veel christenen zullen dan ten val komen, elkaar verraden en elkaar haten
 • Talrijke valse profeten die mensen misleiden
 • Toename van wetteloosheid
 • De liefde bekoelt

Het goede nieuws over het koninkrijk zal eerst in de hele wereld worden verteld als getuigenis voor alle volken, daarna zal het einde komen. Na de moeilijke tijden, zal de Mensenzoon (Jezus) komen en gebeuren er nog enkele tekenen:  

 • De zon wordt verduisterd
 • Alle stammen op aarde slaan zich van ontzetting op de borst als ze de Mensenzoon zien
 • Dan worden de engelen uitgezonden om de mensen die bij God horen te verzamelen, terwijl er bazuingeschal klinkt.

Hierna zullen hemel en aarde verdwijnen.

Ook in onder andere de Bijbelboeken Daniël (hoofdstuk 7-12) en Openbaring staan profetieën en tekenen over het einde van de aarde vermeld.

Bij het einde van de wereld komt de Mensenzoon (Jezus) en zal Hij oordelen. Dit wordt ook de Dag van de Heer genoemd. 

Ruimtelijk: het einde van de aarde

Vroeger geloofde men dat de aarde een platte schijf was met vier uiteinden. Deze einden van de aarde golden als de uiterste grenzen van de wereld (zie bijvoorbeeld Psalm 19:5Matteüs 24:31). Men geloofde dat Israël, het heilige land waar Gods aardse woning (de tempel) was, het midden van de wereld was. Mensen die verder van het midden weg woonden, waren dus ook ook verder bij God vandaan: zowel fysiek als geestelijk. Wanneer profeten zeiden dat zelfs de einden van de aarde de God van Israël zullen eren en bij Hem mogen horen, was dat een grote belofte van geloof en hoop. Over de koningin van Seba wordt bijvoorbeeld verteld dat zij van een uiteinde van de aarde, een uithoek kwam (1 Koningen 10). Zij ontdekte dat de Israëlische koning Salomo heel veel wijsheid had. 

Meer lezen

 • Lees meer over het einde van de wereld in het EO artikel Dag van de Heer 
 • Lees meer over tekenen van de eindtijd