sluiten

delen op

Openbaring van Johannes

Inhoud

Het boek Openbaring van Johannes wordt ook wel Apocalyps genoemd. Een apocalyps is een boek waarin God door visioenen (een soort dromen) geheimen aan mensen onthult ('apocalyps' betekent 'onthulling', 'openbaring'). In de bijbel komen nog meer apocalyptische boeken voor. Kijk maar eens in Daniël, vooral vanaf Daniël 7. En ook in Marcus 13 kun je een kleine 'apocalyps' vinden. Je zult zien dat de beelden die in die teksten gebruikt worden lijken op die in Openbaring.Oorspronkelijk waren zulke boeken bedoeld voor mensen die de beelden goed konden begrijpen en wisten waar ze over gingen. Zij kenden ook de symbolische betekenis van de getallen in het boek (bijvoorbeeld 'zeshonderdzesenzestig' in 13:18 en 'honderdvierenveertigduizend' in 14:1). Tegenwoordig moet je er hard op studeren als je ze wilt begrijpen! Bij het lezen van Openbaring is het belangrijk om te weten dat christenen in de tijd dat het boek geschreven werd, soms gevangengenomen en gedood werden door de Romeinen. Dat gebeurde omdat zij alleen Jezus Christus wilden vereren, en niet de beelden van de Romeinse keizer die in tempels in de steden stonden. De visioenen in het boek gaan over die periode, en over de tijd dat Jezus Christus terug zal komen op aarde. Openbaring is bedoeld om de christenen in Klein-Azië (West-Turkije) een hart onder de riem te steken. Ze moeten proberen de ellende te doorstaan. De schrijver wil laten zien dat God en Christus de echte macht over de wereld hebben. Dat zal ook zo blijven. Aan de vreselijke dingen die de christenen meemaken, kun je volgens de schrijver zien dat de duivel nog wel macht heeft. Maar Christus zal snel terugkeren; de duivel heeft dan geen macht meer.Hoe zit het boek in elkaar? Na de beginwoorden (1:1-3) hoor je hoe zeven christelijke gemeenten in Klein-Azië aangesproken worden (1:4-3:22). Openb. 4:1-22:5 is de 'echte' inhoud van het boek. Het geheel wordt afgesloten in 22:6-21. In het hoofdgedeelte (4:1-22:5) zie je steeds series waarin het getal zeven (ook een symbolisch getal!) een rol speelt. Door daar goed naar te kijken, kun je het boek verder indelen. Zo vinden we in 6:1-8:5 een visioen over zeven zegels, in 8:6-11:19 een over zeven bazuinen, in 15:1-16:21 een over zeven offerschalen. Het hoofdgedeelte eindigt met een heel bekend visioen over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

Ontstaan

Openbaring is geschreven in Klein-Azië. In het boek zelf wordt het eiland Patmos, een eiland voor de Klein-Aziatische kust (dat nu Turkije heet), genoemd als plaats waar de schrijver zijn visioenen heeft gehad. Het boek is ergens in de tweede helft van de eerste eeuw ontstaan.

Schrijver

In het boek Openbaring lezen we dat het geschreven is door Johannes. Sommigen zeggen dat dit de apostel Johannes is, anderen denken aan een vroegchristelijke, verder onbekende profeet.
Icon--close Icon--search Icon--sort-alpha-asc Icon--book Icon--bullseye Icon--info Icon--eye Icon--filter Icon--bars Icon--caret-down Icon--caret-up Icon--comments Icon--arrow-left Icon--arrow-right Icon--arrow-up Icon--arrow-down Icon--arrow-right-circle Icon--share Icon--stack Icon--link Icon--rainbow Icon--angel eo