Openbaring van Johannes

Inhoud van de Openbaring van Johannes

Het boek Openbaring van Johannes wordt ook wel Apocalyps genoemd. Een apocalyps is een boek waarin God door visioenen (een soort dromen) geheimen aan mensen onthult ('apocalyps' betekent 'onthulling', 'openbaring'). In de Bijbel komen nog meer apocalyptische boeken voor. Kijk maar eens in het bijbelboek Daniël, vooral vanaf hoofdstuk 7. En ook in het bijbelboek Marcus kun je in hoofdstuk 13 een kleine 'apocalyps' vinden. Je zult zien dat de beelden die in die teksten gebruikt worden lijken op die in Openbaring.

Oorspronkelijk waren zulke boeken bedoeld voor mensen die de beelden goed konden begrijpen en wisten waar ze over gingen. Zij kenden ook de symbolische betekenis van de getallen in het boek (bijvoorbeeld 'zeshonderdzesenzestig' in hoofdstuk 13:18 en 'honderdvierenveertigduizend' in hoofdstuk 14:1). Tegenwoordig moet je er hard op studeren als je ze wilt begrijpen!

Hoofdthema: alleen God heeft de echte macht over de wereld  

Bij het lezen van Openbaring is het belangrijk om te weten dat christenen in de tijd dat het boek geschreven werd, soms gevangengenomen en gedood werden door de Romeinen. Dat gebeurde omdat zij alleen Jezus Christus wilden vereren, en niet de beelden van de Romeinse keizer die in tempels in de steden stonden. De visioenen in het boek gaan over die periode, en over de tijd dat Jezus Christus terug zal komen op aarde. Openbaring is bedoeld om de christenen in Klein-Azië (West-Turkije) een hart onder de riem te steken. Ze moeten proberen de ellende te doorstaan. Houd vol! De schrijver wil laten zien dat God de echte macht over de wereld heeft. Dat zal ook zo blijven. Aan de vreselijke dingen die de christenen meemaken, kun je volgens de schrijver zien dat de duivel nog wel macht heeft. Maar Jezus zal snel terugkeren; de duivel heeft dan geen macht meer.

Indelig van de Openbaring van Johannes

Hoe zit het boek in elkaar?

In het hoofdgedeelte (hoofdstuk 4:1-22:5) zie je steeds series waarin het getal zeven (ook een symbolisch getal) een rol speelt. Door daar goed naar te kijken, kun je het boek verder indelen.

Ontstaan

Openbaring is geschreven in Klein-Azië. In het boek zelf wordt het eiland Patmos, een eiland voor de Klein-Aziatische kust (dat nu Turkije heet), genoemd als plaats waar de schrijver zijn visioenen heeft gehad. Het boek is ergens in de tweede helft van de eerste eeuw ontstaan.

Schrijver

In het boek Openbaring lezen we dat het geschreven is door Johannes. Sommigen zeggen dat dit de apostel Johannes is, anderen denken aan een vroegchristelijke, verder onbekende profeet.