sluiten

delen op

Romeinen 6 ©

Met Christus gestorven, dood voor de zonde

616:1 Rom. 3:86:15Betekent dit nu dat we moeten blijven zondigen om de genade te laten toenemen?2Dat in geen geval. Hoe zouden wij, die dood zijn voor de zonde, nog in zonde kunnen leven?3Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood?46:4 Kol. 2:12We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden.56:5 Filip. 3:10-11Als wij delen in zijn dood, zullen wij ook delen in zijn opstanding.66:6 Gal. 5:24Immers, we weten dat ons oude bestaan met hem gekruisigd is omdat er een einde moest komen aan ons zondige leven: we mochten niet langer slaven van de zonde zijn.76:7 1 Petr. 4:1Wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde.86:8 2 Tim. 2:11Wanneer wij met Christus zijn gestorven, geloven we dat we ook met hem zullen leven,96:9 2 Tim. 1:10omdat we weten dat hij, die uit de dood is opgewekt, niet meer sterft. De dood heeft geen macht meer over hem.10Hij is gestorven om een einde te maken aan de zonde, voor eens en altijd; en nu hij leeft, leeft hij voor God.11Zo moet u ook uzelf zien: dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God.12Laat de zonde dus niet heersen over uw sterfelijke bestaan, geef niet toe aan uw begeerten.13Stel uzelf niet langer in dienst van de zonde als een werktuig voor het onrecht, maar stel uzelf in dienst van God. Denk aan uzelf als levenden die uit de dood zijn opgewekt en stel uzelf in dienst van God als een werktuig voor de gerechtigheid.14De zonde mag niet langer over u heersen, want u staat niet onder de wet, maar leeft onder de genade.

156:15 Rom. 3:86:1Gal. 5:13Betekent dit nu dat we vrijuit mogen zondigen omdat we niet onder de wet staan, maar onder de genade leven? Absoluut niet.16Wanneer u zich als slaaf in iemands dienst stelt, weet u toch dat u hem moet gehoorzamen? Wanneer u de zonde dient, leidt dat tot de dood; wanneer u God gehoorzaamt, leidt dat tot vrijspraak.176:17 Joh. 8:34Maar God zij gedankt: u was slaven van de zonde, maar nu gehoorzaamt u van ganser harte de leer waaraan u zich hebt toevertrouwd,18en bevrijd van de zonde hebt u zich in dienst gesteld van de gerechtigheid.19Ik druk me zo gewoon mogelijk uit, omdat het anders uw begrip te boven gaat. Zoals u zich ooit in dienst stelde van zedeloosheid en onrecht om een wetteloos leven te leiden, zo stelt u zich nu in dienst van de gerechtigheid om heilig te leven.20Toen u nog slaven van de zonde was, was u niet gebonden aan de gerechtigheid.21Wat hebt u daarmee geoogst? Dingen waarvoor u zich nu schaamt, want ze leiden tot de dood.226:22 Gal. 6:7-9Maar nu, bevrijd van de zonde en in dienst van God, oogst u toewijding aan hem en zelfs het eeuwige leven.23Het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer.