sluiten

delen op

Psalmen 73 ©

73173:1-28 Ps. 37:1-40Een psalm van Asaf.Ja, God is goed voor Israël, voor wie zuiver zijn van hart! 2Toch had ik bijna een misstap begaan, bijna waren mijn voeten uitgegleden, 3want ik keek met afgunst naar de dwazen, benijdde het geluk van wie kwaad doen.

4Tot hun dood blijven zij voor ziekte gespaard, hun buik is goedgevuld, 5aardse kwellingen kennen zij niet, het lijden van anderen gaat aan hen voorbij.

6Daarom is hoogmoed hun halssieraad en bedekt geweld hen als een mantel, 773:7 Job 15:27Ps. 17:10119:70Jer. 5:28hun ogen puilen uit het vet, van eigenwaan zwelt hun hart.

8Ze spotten, spreken kwaad en dreigen vanaf hun hoge zetels, 9ze zetten een mond op tot aan de hemel en hun tong roert zich overal op aarde.

10Daarom lopen de mensen achter hen aan, drinken hun woorden in als water 11en zeggen: ‘Hoe zou God iets weten? Heeft de Allerhoogste een antwoord?’ 12Zo zijn de goddelozen ten voeten uit, ze verrijken zich, onverstoorbaar.

1373:13 Ps. 26:6Ja, vergeefs hield ik mijn geweten zuiver en waste ik mijn handen in onschuld! 14Want ik werd gestraft, dag aan dag, en geslagen, elke morgen weer.

15Maar zou ik spreken als zij, ik pleegde verraad aan Gods kinderen! 16Dus bleef ik nadenken, ik wilde weten waarom – het was een vraag die mij kwelde, 17tot ik Gods heiligdom binnenging en mij hun einde voor ogen bracht.

18Ja, u zet hen op een glibberig pad en stort hen in een diepe afgrond. 19In een oogwenk is het met hen gedaan, hun ondergang, hun einde is een verschrikking. 20Ze zijn als een nachtmerrie na het ontwaken, Heer, bij het opstaan verjaagt u ze als beelden uit een droom.

21Zolang ik verbitterd was, gekwetst van binnen, 22dom en dwaas, was ik bij u als een redeloos dier.

23Maar nu weet ik mij altijd bij u, u houdt mij aan de hand 24en leidt mij volgens uw plan. Dan neemt u mij weg, met eer bekleed.

25Wie buiten u heb ik in de hemel? Naast u wens ik geen ander op aarde. 26Al bezwijkt mijn hart en vergaat mijn lichaam, de rots van mijn bestaan, al wat ik heb, is God, nu en altijd.

27Wie ver van u blijven, komen om, wie u ontrouw zijn, verdelgt u. 28Bij God te zijn is mijn enig verlangen, mijn toevlucht vind ik bij God, de HEER. Van al uw daden zal ik verhalen.