sluiten

delen op

De dag van de Heer

Angst

'Alles zal ik van de aardbodem wegvagen - spreekt de HEER'. Mensen, vogels en vissen. Het zal een dag zijn van razernij, angst, onheil en duisternis. Niets kan meer redding brengen als de HEER alle bewoners van de aarde 'een gruwelijk einde bereidt'. Als je het eerste hoofdstuk van Sefanja leest, is er weinig reden om vol verlangen uit te zien naar de dag van de HEER. Sterker nog: van zo'n dag word je alleen maar bang. Er zijn christenen die dat ook inderdaad zijn. Telkens als ze in een geloofsbelijdenis de woorden horen dat Jezus terug zal komen uit de hemel 'om te oordelen de levenden en de doden', zijn ze bang voor het oordeel dat Jezus over hen zal uitspreken. Is hun angst terecht of niet? Wat houdt die dag van de HEER nu eigenlijk in?

Verlangen

De schrijvers van het Oude Testament hebben bij het begrip 'dag van de HEER' een bepaalde dag of periode voor ogen waarop God recht zal spreken op aarde, zijn volk zal verlossen en alle vijanden zal verslaan. Een dag en een tijd om naar te verlangen dus! Maar de profeten waarschuwen dat Israël zelf als eerste aan de beurt is, wanneer God gaat rechtspreken; zie bijvoorbeeld Am. 5:18-26 en Joël 2. Het Nieuwe Testament gaat verder in dezelfde verwachting en zegt dat Jezus degene is die op die dag zal komen om over de levenden en de doden te oordelen. En ook daar wordt met verlangen uitgekeken naar die dag. Je komt in de bijbel verschillende benamingen tegen: de dag van de Heer, de grote stralende dag van de Heer, de grote dag, de dagen van de Mensenzoon, de laatste dag en de dag van het oordeel. Samen laten ze zien dat er verschillende kanten aan zitten en ook dat het een periode zal zijn, niet een enkele dag. Die periode is aangebroken met de komst van Jezus Christus als mens in de wereld en eindigt als hij terugkomt uit de hemel. De doden worden weer levend gemaakt en het oordeel over alle volken en mensen vindt dan plaats. God geeft de nieuwe aarde aan wie Jezus aangenomen hebben en Israël zal weer veilig wonen (3:10-20). Israël ziet in het Oude Testament uit naar die dag, maar krijgt van Sefanja en andere profeten te horen dat ook zij onder het oordeel zullen vallen als ze God niet dienen. Ze worden opgeroepen rechtvaardigheid te zoeken (2:3) en nederig te zijn. Deel uitmaken van Israël is geen garantie, de Heer liefhebben en zijn wil doen wel.

Gered

In het Nieuwe Testament lees je dat die rechtvaardigheid bij Jezus te krijgen is. Maar wie hem afwijst en zijn woorden niet aanneemt (Joh. 12:48) heeft nu al een rechter: alles wat Jezus gezegd heeft zal op de laatste dag tegen hem getuigen. Als je Jezus afwijst, heb je alle reden om bang te zijn voor die dag. Wie er wel verlangend naar uit kunnen kijken, zijn de mensen die Jezus aangenomen hebben. 'Want Gods bedoeling met ons is niet dat wij veroordeeld worden, maar dat wij gered worden door onze Heer Jezus Christus. Hij is voor ons gestorven opdat wij, of we nu op aarde zijn of gestorven zijn, samen met hem zullen leven' (1 Tess. 5:9-10). Sefanja betekent: God heeft geborgen. Als je bij hem schuilt, ben je geborgen voor het oordeel op de dag van de Heer en zul je leven! Dan hoef je dus niet bang te zijn, maar mag je uitzien naar het moment dat je oog in oog zult staan met Jezus.
Icon--close Icon--search Icon--sort-alpha-asc Icon--book Icon--bullseye Icon--info Icon--eye Icon--filter Icon--bars Icon--caret-down Icon--caret-up Icon--comments Icon--arrow-left Icon--arrow-right Icon--arrow-up Icon--arrow-down Icon--arrow-right-circle Icon--share Icon--stack Icon--link Icon--rainbow Icon--angel eo