De dag van de Heer

In de Bijbel wordt gesproken over de dag van de Heer, de grote stralende dag van de Heer, de grote dag, de dagen van de Mensenzoon, de laatste dag en de dag van het oordeel. In het Oude Testament staat dat wanneer deze periode begint, God:

- recht zal spreken op aarde,
- zijn volk zal bevrijden,
- alle vijanden zal verslaan. 

Veel mensen zijn bang voor deze dag dat Jezus terugkomt ‘om te oordelen de levenden en de doden’. Maar volgens de Bijbel is het ook een dag om naar uit te kijken. 

Oordeel en redding

Op de dag van Heer zullen doden weer leven. God oordeelt dan alle volken en mensen, om daarna de nieuwe aarde en hemel te geven aan wie Jezus kennen. Ook Israël zal weer veilig wonen (Sefanja 3:10-20), maar Sefanja en andere profeten waarschuwen dat ook zij onder het oordeel vallen, zie bijvoorbeeld Amos 5:18-26 en Joël 2. Daarom moeten zij God dienen, rechtvaardigheid zoeken (Sefanja 2:3) en nederig zijn. Je wordt gered als je de Heer liefhebt en zijn wil doet. Of je nou wel of niet deel uitmaakt van Israël. In veel arme landen in de wereld wordt verlangend uitgekeken naar deze dag, omdat zij zich onderdrukt of uitgebuit voelen. Op de dag van het oordeel zal hen eindelijk recht worden gedaan. Dan krijgen zij wat hen toekomt, en worden de uitbuiters gestraft. Dankzij Jezus kunnen mensen verlangend naar deze dag uitkijken. ‘Want Gods bedoeling met ons is niet dat wij veroordeeld worden, maar dat wij gered worden door onze Heer Jezus Christus. Hij is voor ons gestorven opdat wij, of we nu op aarde zijn of gestorven zijn, samen met hem zullen leven’(1 Tessalonicenzen 5:9-10). 

Messiaanse tijd

Na de dag van oordeel, zal er vrede zijn. Dat staat bijvoorbeeld in Jesaja 11, Zacharia 2:14-16Zacharia 8:20-23Zacharia 9:9-10 en in de Psalmen (Psalm 96-99Psalm 101). God zelf is dan aanwezig op aarde, de HEER zal koning zijn over de hele aarde. De volken komen naar Jeruzalem omdat de HEER daar woont (Openbaring 21:2-3).

Betekenis Sefanja

De naam Sefanja betekent: God heeft geborgen, God heeft beschermd. Als je bij God schuilt, ben je veilig voor het oordeel op de dag van de Heer en zul je leven! Je hoeft dus niet bang te zijn, maar je mag uitzien naar het begin van een nieuwe tijd van vrede! 

Wanneer?

Alleen God weet wanneer dit gebeurt. De Bijbel beschrijft aan welke dingen je kunt zien dat de tijd dat Jezus terugkomt bijna komt, zoals (zie Matteüs 24 en 2 Tessalonicenzen 2:3):

  • oorlogen en spanningen tussen volken,
  • hongersnoden en aardbevingen, 
  • onderdrukking en vervolging van christenen en 
  • gebrek aan liefde 
  • veel mensen die niet geloven
  • de komst van de wetteloze mens. Hij is de grote tegenstander van Jezus ('antichrist') en wil uiteindelijk de plaats van God innemen (2 Tessalonicenzen 2:4)
  • dat het goede nieuws over het koninkrijk is verkondigd als getuigenis voor alle volken (Matteüs 24:14).