Profetieën over Jezus in het bijbelboek Jesaja

In het eerste deel van de Bijbel, het Oude Testament, leeft Jezus nog niet op aarde. Toch zijn er in die tijd mensen die al stukjes informatie, zogeheten profetieën, hebben over de komst van Jezus en wat Hij zal gaan doen. Ze hebben het van God zelf gehoord. Eén van die mensen is bijvoorbeeld Jesaja. 

Profetie Jesaja: een nieuwe toekomst 

Jesaja is een profeet. Wat een profeet is en doet, kun je in dit artikel lezen. Jesaja's profetieën gaan veel over een nieuwe toekomst. Een tijd dat er recht en vrede komt op aarde. Die toekomst is niet alleen bedoeld voor Israël: alle volken zullen er in delen. Voor de hele wereld zal er dus een nieuwe tijd aanbreken.

Jezus als Koning en Messias 

In die toekomst speelt een afstammeling van koning David een belangrijke rol: als het nieuwe 'rijk van vrede' komt, zal hij daar in naam van God koning zijn. Later wordt deze ideale koning de 'messias' genoemd. Letterlijk betekent dit woord: 'gezalfde'. Dat is ook de betekenis van de naam Christus. Jezus kreeg die naam omdat zijn volgelingen hem zagen als de koning die door Jesaja en andere profeten was aangekondigd.

7 profetieën over Jezus 

In de loop van de geschiedenis van Israël spraken de profeten steeds over deze koning. Hij zou bevrijding en vrede brengen. Er staan in het boek Jesaja zeven profetieën die door de eerste christenen met de messias- en in het bijzonder met Jezus- in verband zijn gebracht. Het zijn:

  1. 7:10-17,
  2. 9:1-6,
  3. 11:1-10,
  4. 42:1-9,
  5. 49:1-13,
  6. 50:4-9 en
  7. 53:1-12.

Vervulling profetieën in het Nieuwe Testament 

Volgens het Nieuwe Testament, het tweede deel van de Bijbel, zijn deze teksten door de komst van Jezus in vervulling gegaan. Een bekend voorbeeld vind je in Matteüs 1:23. Leg die tekst maar eens naast Jesaja 7:14.

De eerste drie van de profetieën in het rijtje hierboven gaan over de koning die komt. Maar in de andere vier gaat het over de speciale 'dienaar' van God. Het is niet altijd duidelijk wie daarmee wordt bedoeld. Soms is dat bijvoorbeeld het volk van Israël, soms de profeet en soms de messias.

In Jesaja 53:1-12 wordt uitgebreid gesproken over de dienaar en zijn lijden. Sommige dingen kun je koppelen aan bepaalde details uit de evangeliën(de eerste vier boeken van het Nieuwe Testament, waarin Jezus' leven wordt beschreven). 

Bijvoorbeeld:

Wat heb jij eraan?

God laat iets zien van wat komen gaat. Verdiep je eens in Jesaja's profetieën en probeer te ontdekken wat die jou kunnen leren over Jezus. Je zult meer begrijpen over zijn koningschap, lijden en de hoopvolle toekomst die God door hem aan mensen wil geven.