Het leven van David: goede tijden, slechte tijden

Het leven van David is een verhaal over haat, liefde, ontrouw, een strijd om de macht en zelfs moord. Hij is een hele bekende koning uit de Bijbel. Jezus wordt later 'zoon van David' genoemd. Dat laat zien dat God David een goede koning vond. Maar hij was nou niet bepaald een heilige...

God kiest David

David is een jonge herdersjongen die op een dag zomaar tot koning wordt gezalfd. Als jongste zoon van zijn vader Isaï heeft hij het minste aanzien en respect. Maar God kiest hém uit. 

Saul is op dat moment koning over Israël. David wordt bekend bij Saul doordat hij de reus Goliath verslaat; een reusachtige militair die een heel leger bang weet te maken. Een kleine herdersjongen dood de angstzaaier. Zo wordt duidelijk dat je in je zwakheid sterk bent, als je vertrouwt op de God van Israël (1 Samuel 17:45-47).

Vluchteling wordt koning 

David is ineens ontzettend populair bij het volk. Hij wordt legeraanvoerder onder koning Saul. Hij doet het goed, maar Saul wordt bang voor hem. Hij merkt dat de geest van God wel bij David is, maar niet bij hemzelf. Daarom wil hij hem vermoorden. Zo wordt hij ineens een vluchteling. 

Steeds weet hij te ontkomen. Op een dag heeft hij zelfs de mogelijkheid om Saul te doden. Maar dat doet hij niet. Hij wil geen eigen rechter spelen. Als Saul in de oorlog met de Filistijnen sneuvelt, wordt David koning. En dat doet hij goed! Hij wordt gezegend met overwinningen. Hij brengt de ark naar zijn stad. Hij wil in de aanwezigheid van de HEER wonen.

Waarom 'een man naar Gods hart'?

Tot hier de successtory. Want dan gaat hij flink in de fout. Zijn bekendste misstap is zijn relatie met de mooie Batseba (2 Samuel 11). Hij misbruikt zijn macht om met haar naar bed te gaan. En als blijkt dat Batseba zwanger is, besluit hij haar man Uria te laten omkomen in een oorlog. Tot aan het begin van dit verhaal was hij een ideale held, maar nu hij het hoogtepunt van zijn carrière heeft bereikt, begaat hij grote misstappen. De HEER straft hem daarvoor (2 Samuel 12). 

Je vraagt je af hoe David ondanks dit alles in 1 Samuel 13:14 'een man naar Gods hart' kan worden genoemd. Het opmerkelijkste aan hem is dat hij telkens zijn zonden eerlijk belijdt en God om vergeving smeekt. Hij durft zijn fouten toe te geven en mag opnieuw beginnen. Dat maakt hem een 'man naar Gods hart'.