sluiten

delen op

Het leven van David: goede tijden, slechte tijden

Geen heilige

Het leven van David is een verhaal over haat, liefde, ontrouw, een strijd om de macht en zelfs moord. Toch is David misschien wel de bekendste koning uit de bijbel. Jezus wordt later 'zoon van David' genoemd. Daaruit kun je afleiden dat David een koning naar Gods hart was. Maar was hij dan een soort heilige, die het altijd goed deed? Nee, niet bepaald...Het verhaal over David begint met een jonge herdersjongen die op een dag zomaar tot koning wordt gezalfd. Een jongen die niet alleen de jongste zoon van Isaï is en maar ook degene met het minste aanzien. Als God de geschiedenis bepaalt, worden de natuurlijke verhoudingen meteen doorbroken. David wordt al tot koning gezalfd, terwijl Saul nog op de troon zit. Daardoor ontstaat er een haat-liefdeverhouding tussen Saul en David. In de loop van de geschiedenis wordt het steeds meer haat dan liefde; er ontwikkelt zich een echte machtsstrijd tussen de twee. De eerste daad van David, waardoor Saul hem gaat wantrouwen, is het verslaan van de reus Goliat. Een kleine herdersjongen verslaat een reusachtige militair die een heel leger bang weet te maken. Deze angstzaaier wordt verslagen door een herdersjongen die leeft in vertrouwen op de God van Israël (1 Sam. 17:45-47). Hij doorbreekt de gedachte dat je geweld moet bestrijden met nog meer machtsvertoon.

Populaire jongen

David is ineens vreselijk populair bij het volk. Hij heeft Goliat verslagen! Daarom wordt hij legeraanvoerder onder koning Saul. Hij doet het goed, maar Saul wordt bang voor David. Hij merkt dat de geest van God wel bij David is, maar niet bij hemzelf. Daarom wil hij David vermoorden. Want stel je voor dat David anders tot koning wordt gekozen! Zo breekt een nieuwe levensfase aan voor David: hij is ineens vluchteling. Steeds weet hij te ontkomen en op een dag heeft hij zelfs de mogelijkheid om Saul te doden. Maar David doet dat niet. Hij wil geen eigen rechter spelen. Nadat Saul in de oorlog met de Filistijnen gesneuveld is, wordt David koning. En hij doet het opnieuw goed. Hij wordt gezegend met overwinningen en vestigt zich in Jebus, dat later de 'stad van David' (Jeruzalem) genoemd zal worden. David brengt de ark naar zijn stad. Hij wil alleen in de nabijheid van de HEER wonen.Tot hier de successtory van David. Want dan gaat hij flink in de fout. Zijn bekendste misstap is zijn relatie met de mooie Batseba (2 Sam. 11). David misbruikt zijn macht om met haar naar bed te gaan. En als blijkt dat Batseba zwanger is, besluit hij haar man Uria te laten omkomen in de strijd met de Ammonieten. Tot aan het begin van dit verhaal was David een ideale held, maar nu hij het hoogtepunt van zijn carrière heeft bereikt, begaat hij grote misstappen. De HEER straft David met de vloek dat hij in zijn eigen huis hetzelfde zal ervaren als wat hij Uria aangedaan heeft (2 Sam. 12). Vanaf dat moment ondervindt David schande en verdriet van zijn zonen, vooral van Amnon en Absalom.

Man naar Gods hart

Je vraagt je af hoe David ondanks dit alles in 1 Sam. 13:14 'een man naar Gods hart' kan worden genoemd. Hij begaat nogal wat stommiteiten! Het opmerkelijkste aan David is dat hij telkens zijn zonden eerlijk belijdt en God om vergeving smeekt. Hij durft zijn fouten toe te geven en mag opnieuw beginnen. Het is niet voor niets dat de boeken over David 'Samuel' heten. Daar kun je aan zien dat het voor de koning wezenlijk is dat hij blijft luisteren naar de profeet van God. Dat maakt hem een 'man naar Gods hart'.
Icon--close Icon--search Icon--sort-alpha-asc Icon--book Icon--bullseye Icon--info Icon--eye Icon--filter Icon--bars Icon--caret-down Icon--caret-up Icon--comments Icon--arrow-left Icon--arrow-right Icon--arrow-up Icon--arrow-down Icon--arrow-right-circle Icon--share Icon--stack Icon--link Icon--rainbow Icon--angel eo