sluiten

delen op

Matteüs 7 ©

717:1-6 Luc. 6:37-38,41-427:1 Rom. 2:1-214:4,101 Kor. 4:4-5Jak. 5:9Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt.27:2 Marc. 4:24Want op grond van het oordeel dat je velt, zal er over je geoordeeld worden, en met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden.3Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt?4Hoe kun je tegen hen zeggen: “Laat mij de splinter uit je oog verwijderen,” zolang je nog een balk in je eigen oog hebt?5Huichelaar, verwijder eerst de balk uit je eigen oog, pas dan zul je scherp genoeg zien om de splinter uit het oog van je broeder of zuster te verwijderen.

6Geef wat heilig is niet aan de honden en gooi je parels niet voor de zwijnen; die zouden ze maar met hun poten vertrappen, zich omkeren en jullie verscheuren.

77:7-12 Luc. 11:9-137:7 Spr. 8:17Jer. 29:13Mat. 18:1921:22Joh. 14:13-14Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan.8Want ieder die vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan.9Is er iemand onder jullie die zijn kind, als het om een brood vraagt, een steen zou geven?10Of een slang, als het om een vis vraagt?117:11 Jak. 1:171 Joh. 3:225:14-15Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal jullie Vader in de hemel dan het goede geven aan wie hem daarom vragen.

127:12 Mat. 22:40Luc. 6:31Rom. 13:8-10Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de Wet en de Profeten.

13Ga door de nauwe poort naar binnen. Want de brede weg, die velen volgen, en de ruime poort, waar velen door naar binnen gaan, leiden naar de ondergang.147:14 Luc. 13:24Nauw is de poort naar het leven, en smal de weg ernaartoe, en slechts weinigen weten die te vinden.

157:15-20 Luc. 6:43-44Pas op voor valse profeten, die in schaapskleren op jullie afkomen maar eigenlijk roofzuchtige wolven zijn.167:16 Jak. 3:12Aan hun vruchten zul je hen herkennen. Men plukt toch geen druiven van doornstruiken of vijgen van distels?177:17 Mat. 12:33Zo draagt elke goede boom goede vruchten, maar een slechte boom draagt slechte vruchten.18Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen, evenmin als een slechte boom goede vruchten dragen kan.197:19 Mat. 3:10Luc. 3:8-9Joh. 15:6Elke boom die geen goede vruchten draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen.207:20-23 Luc. 6:43-47Zo kunnen jullie hen dus aan hun vruchten herkennen.

21Niet iedereen die “Heer, Heer” tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan, alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader.227:22 Jer. 27:15Op die dag zullen velen tegen mij zeggen: “Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd, hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven, en hebben wij niet vele wonderen verricht in uw naam?”237:23 Ps. 6:9Luc. 13:24-27En dan zal ik hun rechtuit zeggen: “Ik heb jullie nooit gekend. Weg met jullie, wetsverkrachters!”

247:24-27 Luc. 6:46-497:24 Spr. 12:7Wie deze woorden van mij hoort en ernaar handelt, kan vergeleken worden met een verstandig man, die zijn huis bouwde op een rots.25Toen het begon te regenen en de bergstromen zwollen, en er stormen opstaken en het huis van alle kanten belaagd werd, stortte het niet in, want het was gefundeerd op een rots.26En wie deze woorden van mij hoort en er niet naar handelt, kan vergeleken worden met een onnadenkend man, die zijn huis bouwde op zand.27Toen het begon te regenen en de bergstromen zwollen, en er stormen opstaken en er van alle kanten op het huis werd ingebeukt, stortte het in, en er bleef alleen een ruïne over.’

287:28-29 Marc. 1:22Luc. 4:32Toen Jezus deze rede had uitgesproken, waren de mensen diep onder de indruk van zijn onderricht,29want hij sprak hen toe als iemand met gezag, en niet zoals hun schriftgeleerden.