sluiten

delen op

Johannes 3 ©

313:1 Joh. 7:5019:39Zo was er een farizeeër, een van de Joodse leiders, met de naam Nikodemus.23:2 Marc. 12:14Hij kwam in de nacht naar Jezus toe. ‘Rabbi,’ zei hij, ‘wij weten dat u een leraar bent die van God gekomen is, want alleen met Gods hulp kan iemand de wondertekenen doen die u verricht.’33:3 Joh. 1:12-131 Petr. 1:23Jezus zei: ‘Waarachtig, ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien.’4‘Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is?’ vroeg Nikodemus. ‘Hij kan toch niet voor de tweede keer de moederschoot ingaan en weer geboren worden?’5Jezus antwoordde: ‘Waarachtig, ik verzeker u: niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest.63:6 Joh. 6:63Wat geboren is uit een mens is menselijk, en wat geboren is uit de Geest is geestelijk.7Wees niet verbaasd dat ik zei dat jullie allemaal opnieuw geboren moeten worden.83:8 Pred. 11:5De wind waait waarheen hij wil; je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de Geest geboren is.’9‘Maar hoe kan dat?’ vroeg Nikodemus.10‘Begrijpt u dit niet,’ zei Jezus, ‘terwijl u een leraar van Israël bent?113:11 Joh. 3:32Waarachtig, ik verzeker u: wij spreken over wat we weten en we getuigen van wat we gezien hebben, maar jullie accepteren ons getuigenis niet.12Wanneer jullie me niet geloven als ik over aardse dingen spreek, hoe zouden jullie me dan geloven als ik over hemelse dingen spreek?133:13 Joh. 1:186:46Er is toch nooit iemand opgestegen naar de hemel behalve degene die uit de hemel is neergedaald: de Mensenzoon? (3:13) de Mensenzoon – Andere handschriften lezen: ‘de Mensenzoon die in de hemel is’.

143:14 Num. 21:9Joh. 8:2812:32-34De Mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang omhooggeheven heeft,15opdat iedereen die gelooft, in hem eeuwig leven heeft.16Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.173:17 Joh. 5:22,3012:47God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden.183:18 Joh. 3:365:2412:48Over wie in hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon.193:19 Joh. 1:9-108:129:5Dit is het oordeel: het licht kwam in de wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht, want hun daden waren slecht.203:20-21 1 Joh. 1:6-73:20 Ef. 5:13-14Wie kwaad doet, haat het licht; hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden.21Maar wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij doet.’

Getuigenis van Johannes de Doper

223:22 Joh. 4:1-2Daarna ging Jezus met zijn leerlingen naar Judea. Daar bleef hij enige tijd en hij doopte er.23Johannes doopte toen ook, in Enon, dicht bij Salim, een waterrijk gebied. Daar kwamen de mensen naartoe om zich te laten dopen.243:24 Mat. 14:3Marc. 6:17Luc. 3:19-20Johannes was immers nog niet gevangengezet.25Er ontstond een discussie tussen de leerlingen van Johannes en een Jood over het reinigingsritueel.26Ze gingen naar Johannes en zeiden tegen hem: ‘Rabbi, de man die bij u aan de overkant van de Jordaan was, over wie u een getuigenis afgelegd hebt, is aan het dopen en iedereen gaat naar hem toe!’27Johannes antwoordde: ‘Een mens kan alleen ontvangen wat hem door de hemel gegeven wordt.283:28 Joh. 1:19-27Jullie kunnen van mij getuigen dat ik gezegd heb: “Ik ben de messias niet, maar ik ben voor hem uit gezonden.”293:29 Marc. 2:19De bruidegom krijgt de bruid; de vriend van de bruidegom staat te luisteren en is blij dat hij de stem van de bruidegom hoort. Dat vervult mij met grote vreugde.30Hij moet groter worden en ik kleiner.

313:31 Joh. 8:231 Kor. 15:47Hij die van boven komt staat boven allen, wie uit de aarde voortkomt is aards en spreekt de taal van de aarde. Hij die uit de hemel komt en boven allen staat,323:32 Joh. 3:11getuigt van wat hij gezien en gehoord heeft, en toch wordt zijn getuigenis door niemand aanvaard.33Wie zijn getuigenis wel aanvaardt, bevestigt daarmee dat God betrouwbaar is.34Hij die door God gezonden is, spreekt de woorden van God, en God schenkt de Geest in overvloed.353:35 Mat. 11:27Luc. 10:22Joh. 5:2010:1713:315:917:2,24De Vader heeft de Zoon lief en heeft alle macht aan hem overgedragen.363:36 Joh. 3:181 Joh. 5:11-12Wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven, wie de Zoon niet wil gehoorzamen zal dat leven niet kennen; integendeel, Gods toorn blijft op hem rusten.’