sluiten

delen op

Johannes 13 ©

Jezus wast de voeten van de leerlingen

13113:1 Joh. 15:1318:4Het was kort voor het pesachfeest . Jezus wist dat zijn tijd gekomen was en dat hij uit de wereld terug zou keren naar de Vader. Hij had de mensen die hem in de wereld toebehoorden lief, en zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan.2Jezus en zijn leerlingen hielden een maaltijd. De duivel had intussen Judas, de zoon van Simon Iskariot, ertoe aangezet Jezus te verraden.313:3 Joh. 3:3516:28Jezus, die wist dat de Vader hem alle macht had gegeven, dat hij van God was gekomen en weer naar God terug zou gaan,413:4 Luc. 12:37stond tijdens de maaltijd op. Hij legde zijn bovenkleed af, sloeg een linnen doek om5en goot water in een waskom. Hij begon de voeten van zijn leerlingen te wassen en droogde ze af met de doek die hij omgeslagen had.6Toen hij bij Simon Petrus kwam, zei deze: ‘U wilt toch niet mijn voeten wassen, Heer?’713:7 Joh. 14:26Jezus antwoordde: ‘Wat ik doe, begrijp je nu nog niet, maar later zul je het wel begrijpen.’8‘O nee,’ zei Petrus, ‘míjn voeten zult u niet wassen, nooit!’ Maar toen Jezus zei: ‘Als ik ze niet mag wassen, kun je niet bij mij horen,’9antwoordde hij: ‘Heer, dan niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd!’1013:10 Joh. 15:3Hierop zei Jezus: ‘Wie gebaad heeft hoeft alleen nog zijn voeten te wassen, hij is al helemaal rein. Jullie zijn dus rein – maar niet allemaal.’1113:11 Joh. 6:70-71Hij wist namelijk wie hem zou verraden, daarom zei hij dat ze niet allemaal rein waren.

12Toen hij hun voeten gewassen had, deed hij zijn bovenkleed aan en ging weer naar zijn plaats. ‘Begrijpen jullie wat ik gedaan heb?’ vroeg hij.13‘Jullie zeggen altijd “meester” en “Heer” tegen mij, en terecht, want dat ben ik ook.1413:14 Luc. 22:26-27Als ik, jullie Heer en jullie meester, je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen.15Ik heb een voorbeeld gegeven; wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen.1613:16 Mat. 10:24Luc. 6:40Joh. 15:20Waarachtig, ik verzeker jullie: een slaaf is niet meer dan zijn meester, en een afgezant niet meer dan wie hem zendt.17Je zult gelukkig zijn als je dit niet alleen begrijpt, maar er ook naar handelt.1813:18 Ps. 41:10Ik doel niet op jullie allemaal: ik weet wie ik heb uitgekozen. Wat in de Schrift staat zal in vervulling gaan: “Hij die at van mijn brood heeft zich tegen mij gekeerd.”1913:19 Joh. 8:2414:2916:4Ik zeg het jullie nu al, voor het gaat gebeuren; wanneer het dan gebeurt, zullen jullie geloven dat ik het ben.2013:20 Mat. 10:40Marc. 9:37Luc. 9:4810:16Ik verzeker jullie: wie iemand ontvangt die door mij gezonden is ontvangt mij, en wie mij ontvangt ontvangt hem die mij gezonden heeft.’

2113:21-30 Mat. 26:20-25Marc. 14:17-21Luc. 22:21-23Nadat hij dit gezegd had werd Jezus diepbedroefd, en hij verklaarde: ‘Waarachtig, ik verzeker jullie: een van jullie zal mij verraden.’22De leerlingen keken elkaar aan en vroegen zich af wie hij bedoelde.23Een van hen, de leerling van wie Jezus veel hield, lag naast hem aan tafel aan,24en Simon Petrus beduidde hem dat hij moest vragen wie Jezus bedoelde.2513:25 Joh. 21:20Hij boog zich dicht naar Jezus toe en vroeg: ‘Wie, Heer?’26‘Degene aan wie ik het stuk brood geef dat ik nu in de schaal doop,’ zei Jezus. Hij doopte een stuk brood in de schaal en gaf het aan Judas, de zoon van Simon Iskariot.2713:27 Luc. 22:3Op dat moment nam de duivel bezit van Judas. Jezus zei: ‘Doe maar meteen wat je van plan bent.’28Niemand aan tafel begreep waarom hij dit zei;2913:29 Joh. 12:6omdat Judas de kas beheerde, dachten sommigen dat Jezus bedoelde dat hij inkopen voor het feest moest doen, of dat hij iets aan de armen moest geven.30Judas nam het brood aan en ging meteen weg. Het was nacht.

Jezus gaat naar de Vader

31Toen hij weg was zei Jezus: ‘Nu is de grootheid van de Mensenzoon zichtbaar geworden, en door hem de grootheid van God.32Als Gods grootheid door hem zichtbaar geworden is, zal God hem ook in die grootheid laten delen, nu onmiddellijk.3313:33 Joh. 7:34Kinderen, ik blijf nog maar een korte tijd bij jullie. Jullie zullen me zoeken, maar wat ik tegen de Joden gezegd heb, zeg ik nu ook tegen jullie: “Waar ik heen ga, daar kunnen jullie niet komen.”3413:34 Joh. 15:121 Joh. 2:7-83:11,232 Joh. 5Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben.35Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.’

3613:36-38 Mat. 26:33-35Marc. 14:29-31Luc. 22:31-34Simon Petrus vroeg: ‘Waar gaat u naartoe, Heer?’ Jezus antwoordde: ‘Ik ga ergens naartoe waar jij nog niet kunt komen, later zul je mij volgen.’37‘Waarom kan ik u nu niet volgen, Heer? Ik wil mijn leven voor u geven!’ zei Petrus.3813:38 Joh. 18:27Maar Jezus zei: ‘Jij je leven voor mij geven? Waarachtig, ik verzeker je: nog voor de haan kraait zul jij mij driemaal verloochenen.