Het evangelie volgens Marcus

Inhoud van het bijbelboek Marcus 

Het evangelie volgens Marcus is een van de vier evangeliën in het Nieuwe Testament, het tweede deel van de Bijbel. Het woord evangelie betekent 'goede boodschap'. De evangeliën geven alle vier een eigen beschrijving van het leven van Jezus. Het Marcusevangelie is waarschijnlijk het oudste evangelie uit de bijbel. Het is vermoedelijk het eerste boek geweest met een uitgebreid verhaal over Jezus' leven (al werden de verhalen over Jezus natuurlijk in de kerk al wel doorgegeven). Het boek is in eenvoudig Grieks geschreven. De scènes over Jezus wisselen elkaar snel af.

Thema: wie is Jezus?

Een heel belangrijke boodschap van Marcus is dat er met Jezus een nieuwe tijd is aangebroken: het koninkrijk van God komt dichterbij. Het evangelie roept de lezers op in Jezus te geloven en hun leven te veranderen. Steeds keert de vraag terug: wie is Jezus? Als antwoord wordt Jezus met verschillende titels aangeduid: Mensenzoon, Zoon van God, messias. Als je Marcus goed leest, weet je dat de echte betekenis van deze titels pas na Jezus' dood en opstanding duidelijk wordt. Het is goed mogelijk dat Marcus zijn boek oorspronkelijk geschreven heeft voor christenen die vervolgd werden om hun geloof. In de tijd van Marcus dachten de meeste mensen bij de titel messias vooral aan een toekomstige koning van Israël, die de Romeinen zou verjagen. Marcus laat zien dat de messias geen aardse koning is; geen koning zoals wij die kennen. Hij doet niet alleen wonderen, maar moet ook lijden, sterven, en opstaan uit de dood. Juist doordat er over een messias werd gesproken, konden buitenstaanders het christelijk geloof gemakkelijk verwarren met politieke opstand. Dit tot ergernis van de Romeinen, die niet wilden dat er in hun rijk mensen waren die een andere koning vereerden dan de Romeinse keizer.

Ontstaan

Volgens de meeste bijbelgeleerden is dit boek rond het jaar 70 van de eerste eeuw ontstaan. Over de plaats waar het geschreven is, bestaat discussie. Sommigen zeggen Rome, anderen Galilea, en weer anderen zeggen dat het boek in elk geval buiten Palestina geschreven moet zijn. De exacte plaats van ontstaan is onduidelijk.

Schrijver

Nergens in het Marcusevangelie maakt de schrijver zijn naam bekend. Toch is al vroeg in de geschiedenis in de kerk gezegd dat het boek geschreven is door Marcus. Meestal wordt hiermee Johannes Marcus bedoeld, een medewerker van Paulus en Barnabas (zie bijvoorbeeld Handelingen 12:12, Handelingen 25; Handelingen 13:4-13 en Handelingen 15:37,39).