Hoop voor de toekomst

Als we kijken naar wat er in de wereld gebeurt, gaat niet alles goed. We zien miljoenen mensen sterven door oorlog, terrorisme, honger en natuurrampen. Maar ook dichterbij: problemen in ons land, in je eigen familie of vriendenkring. Je kunt bang worden van de dingen die gebeuren. Hoe ziet de toekomst eruit?

Die problemen en angsten waren er in de tijd van de profeet Daniël ook al. Het bijbelboek Daniël kan ons weer moed en hoop geven. 

Problemen en angst in bijbelboek Daniël

De situatie: Israël en Babylonië(een groot wereldrijk in die tijd) waren in oorlog met elkaar. Koning Nebukadnessar van Babylonië verovert Jeruzalem. De Israëlieten raken alles kwijt, worden verbannen en tegen hun wil meegenomen naar Babylonië: in ballingschap
De jonge Daniël maakt dat allemaal mee. Ook hij wordt meegenomen naar Babylonië en van zijn familie gescheiden. Hij raakt alles kwijt. Hij belandt in een uitzichtloze situatie en heeft geen hoop op een goede toekomst. Of toch wel?

God zet Daniël in als profeet 

Daniël vertrouwt ondanks alles op God en probeert zo goed mogelijk te leven. Hij dient God, wat de gevolgen daarvan ook zijn. God is blij met de houding van Daniël en zegent hem in alles wat hij doet. Hij laat hem in dromen en visioenen een betere toekomst zien voor de Israëlieten en voor de hele wereld.

Daniël ziet in zijn dromen en visioenen zulke indrukwekkende dingen dat hij in verwarring raakt en zelfs letterlijk ziek wordt. Hij ziet de verschrikkelijke dingen die het volk van God en de wereld moeten ondergaan. Hij ziet het, maar begrijpt het niet.

God alleen bepaalt de toekomst

Maar Daniël beseft wel dat achter al die wereldmachten er maar één de echte macht heeft. God alleen bepaalt wat er gebeurt, niet Nebukadnessar of welke andere machthebber dan ook. God laat Nebukadnessar een schitterende toekomst zien. Hij belooft dat het rijk van de messias komt, waar de wereld nog steeds op wacht (Daniël 2:44).

De hoop voor Daniël én voor jou

Niet opgeven dus, maar volhouden! Vertrouw op God, hij laat je niet alleen. Dat is de boodschap voor Daniël en ook voor jou. God is er altijd en hij zorgt voor je. Blijf in hem geloven en hem volgen, ook als je het moeilijk hebt. Hij wil jou nieuwe hoop geven. Hoop voor vandaag, morgen en de toekomst. Hij is bij je tot de dag aanbreekt die Daniël beschrijft in Daniël 7:13-14