sluiten

delen op

Hoop voor de toekomst

Bang?

Ben jij bang, nu of voor de toekomst, als je kijkt naar wat er in de wereld gebeurt? Als je ziet dat miljoenen mensen sterven door aids, honger, oorlogen en natuurrampen? Of als je dichterbij kijkt en problemen ziet in ons land, in je eigen familie of vriendenkring? Soms word je moedeloos van de dingen die je meemaakt. De toekomst kan er somber uitzien.

Moed

Het boek Daniël kan je weer moed geven. Want de problemen en angsten van vandaag waren er in de tijd van Daniël ook al. Israël en Babylonië waren in oorlog met elkaar. Nebukadnessar verovert Jeruzalem en plundert de tempelschatten. De Israëlieten raken alles kwijt en worden als ballingen weggevoerd naar Babylonië. De jonge Daniël maakt dat allemaal mee. Ook hij wordt gevangengenomen, weggevoerd naar Babylonië en van zijn familie gescheiden. Hij raakt alles kwijt. Hij belandt in een uitzichtloze situatie en heeft geen hoop op een goede toekomst. Of toch wel? Daniël vertrouwt ondanks alles op God en probeert zo goed mogelijk te leven. Hij dient God, wat de gevolgen daarvan ook zijn. Hij weet dat de toekomst er niet goed uitziet, maar hij kijkt vooruit met de beloften van God in gedachten. God is blij met de houding van Daniël en zegent hem in alles wat hij doet. Hij laat hem in dromen en visioenen een betere toekomst zien voor de Israëlieten en voor de hele wereld.Daniël ziet in zijn dromen en visioenen zulke indrukwekkende dingen dat hij in verwarring raakt en zelfs letterlijk ziek wordt. Hij ziet de opkomst en ondergang van wereldmachten. Hij ziet hoe de wereldheersers God niet willen dienen en het volk van God onderdrukken. Hij ziet de verschrikkelijke dingen die het volk van God moet ondergaan. Hij ziet ook de verschrikkelijke dingen die met de wereld gebeuren aan het einde van de tijd. Hij ziet het, maar begrijpt het niet.

Het rijk van de messias

Maar Daniël beseft wel dat achter al die wereldmachten er maar één de werkelijke macht heeft. God alleen bepaalt wat er gebeurt, niet Nebukadnessar of Belsassar of welke andere machthebber dan ook. Nebukadnessar erkent dat zelf in zijn open brief aan alle volken en naties (4:31-33). God laat Nebukadnessar een schitterende toekomst zien. Hij belooft dat er een rijk komt dat eeuwig duurt. Het rijk van de messias waar de wereld nog steeds op wacht. 'Maar ten tijde van die koninkrijken zal de God van de hemel een rijk laten opkomen dat nooit te gronde zal gaan en dat nooit op een ander volk zal overgaan. Het zal al die koninkrijken verbrijzelen en vernietigen, maar zelf zal het eeuwig bestaan ...' (Dan. 2:44).

Vertrouw op God

Niet opgeven dus, maar volhouden! Vertrouw op God, hij laat je niet alleen. Dat is de boodschap voor Daniël en ook voor jou. God is er altijd en hij zorgt voor je. Blijf in hem geloven en hem volgen, ook als je het moeilijk hebt. Hij helpt je en wil jou nieuwe hoop geven. Hoop voor vandaag, voor morgen en voor de toekomst. Hij is bij je tot de dag aanbreekt die Daniël beschrijft in 7:13-14. 'In mijn nachtelijke visioenen zag ik dat er met de wolken van de hemel iemand kwam die eruitzag als een mens. Hij naderde de oude wijze en werd voor hem geleid. Hem werden macht, eer en het koningschap verleend, en alle volken en naties, welke taal zij ook spraken, dienden hem. Zijn heerschappij was een eeuwige heerschappij die nooit ten einde zou komen, zijn koningschap zou nooit te gronde gaan.'
Icon--close Icon--search Icon--sort-alpha-asc Icon--book Icon--bullseye Icon--info Icon--eye Icon--filter Icon--bars Icon--caret-down Icon--caret-up Icon--comments Icon--arrow-left Icon--arrow-right Icon--arrow-up Icon--arrow-down Icon--arrow-right-circle Icon--share Icon--stack Icon--link Icon--rainbow Icon--angel eo