sluiten

delen op

Openbaring 6 ©

De eerste zes zegels

61Toen zag ik dit: het lam verbrak een van de zeven zegels en ik hoorde een van de vier wezens roepen met een geluid als een donderslag: ‘Kom!’26:2-5 Zach. 6:1-36:2-4 Zach. 1:8Ik zag dit: een wit paard met een ruiter, die een boog droeg. Hij kreeg een zegekrans en trok op als een overwinnaar, de overwinning tegemoet.3Toen het lam het tweede zegel verbrak, hoorde ik het tweede wezen zeggen: ‘Kom!’4Er verscheen een ander, vuurrood paard. De ruiter kreeg de opdracht om de vrede uit de wereld te verdrijven, zodat men elkaar zou afslachten. Hij kreeg een groot zwaard.5Toen het derde zegel werd verbroken, hoorde ik het derde wezen zeggen: ‘Kom!’ Ik zag dit: een zwart paard met een ruiter, die een weegschaal in zijn hand hield.6Te midden van de vier wezens hoorde ik iets als een stem zeggen: ‘Een dagloon voor een portie tarwe en hetzelfde bedrag voor drie porties gerst. Maar laat wijn en olijfolie ongemoeid.’7Toen het vierde zegel werd verbroken, hoorde ik het vierde wezen zeggen: ‘Kom!’86:8 Jer. 14:12Ezech. 5:12,1714:21Toen zag ik een vaalgeel paard. De ruiter heette Dood, en Dodenrijk vergezelde hem. Zij kregen toestemming om op een vierde deel van de aarde dood en verderf te zaaien, door middel van het zwaard, hongersnood, dodelijke ziekten en wilde dieren.

9Toen het lam het vijfde zegel verbrak, zag ik aan de voet van het altaar de zielen van al degenen die geslacht waren omdat ze over God hadden gesproken en vanwege hun getuigenis.106:10 Deut. 32:43Zach. 1:12Ze riepen luid: ‘O heilige en betrouwbare Heer, wanneer zult u de mensen die op aarde leven eindelijk straffen en ons bloed op hen wreken?’11Ieder van hen kreeg witte kleren. Verder werd hun gezegd nog een korte tijd geduld te hebben, totdat ook de andere dienaren, hun broeders en zusters die net als zij zouden worden gedood, zich bij hen gevoegd zouden hebben.

126:12 Joël 3:4Op. 11:1316:18Ik zag, toen het zesde zegel verbroken werd, hoe er een zware aardbeving kwam. De zon werd zwart als een rouwkleed en de maan werd bloedrood.136:13 Jes. 13:1024:2334:4Ezech. 32:7Mat. 24:29Marc. 13:24-25Luc. 21:25Op. 8:12De sterren vielen op de aarde, zoals late vijgen die door een stormwind van de boom worden gerukt.146:14 Op. 16:20De hemel scheurde los en rolde zich als een boekrol op. Geen berg of eiland bleef op zijn plaats.156:15 Jes. 2:10,19,21Koningen, machthebbers, legeraanvoerders, rijken, aanzienlijken, slaven en vrije mensen, iedereen trachtte zich te verbergen in grotten en tussen de rotsen in de bergen.166:16 Hos. 10:8Luc. 23:30Ze riepen de bergen en de rotsen toe: ‘Val op ons neer! Verberg ons voor het oog van hem die op de troon zit en voor de toorn van het lam!176:17 Joël 2:11Nah. 1:6Sef. 1:14Mal. 3:2Want nu is de grote dag van hun toorn aangebroken, en wie kan die doorstaan?’