Inleiding op 1 Kronieken

Inhoud van het bijbelboek 1 Kronieken

Met het woord 'kroniek' wordt een boek bedoeld waarin je allerlei feiten uit de geschiedenis kunt vinden. De boeken 1 en 2 Kronieken zijn samen eigenlijk één boek. Kronieken geeft op een hele eigen manier een overzicht van de geschiedenis van Israël. Het begint met het geslachtsregister van Adam en eindigt met een oproep om de verwoeste tempel in Jeruzalem te herbouwen. Je moet wel een beetje je best doen om dit boek te lezen, want het zijn soms lange teksten. Het begint bijvoorbeeld met negen hoofdstukken vol namenlijsten. En toch is ook dit uiteindelijk een heel interessant boek.

Naast deze namenlijsten en een gebed in dichtvorm (1 Kronieken 16), bestaat het grootste gedeelte van Kronieken uit verhalen. Je kunt Kronieken het best zien als een geschiedenisverhaal met een bedoeling. Over het verleden van Israël kun je ook lezen in boeken als Genesis, Samuel en Koningen, maar in Kronieken geeft de schrijver zijn eigen visie op de geschiedenis. Hij gebruikt daarbij die andere boeken als bron. Er is in zijn boek veel aandacht voor de stam Juda en het latere, gelijknamige koninkrijk.

Hoofdthema 1 Kronieken: alles over de tempeldienst in Jeruzalem 

Het hoofdthema is de eredienst in de tempel van Jeruzalem. Kronieken laat zien wie de twee grondleggers van die tempeldienst zijn.

  1. David is de eerste. Kronieken schildert hem af als een man van oorlog. Hij stelt de grenzen van het rijk veilig en maakt van Jeruzalem de politieke en religieuze hoofdstad van het land. Hij bereidt de bouw van de tempel voor, en geeft de priesters en de Levieten hun taken.
  2. De tweede grondlegger is Salomo, de man van vrede. Hij bouwt de tempel en neemt hem in gebruik.

Indeling van 1 Kronieken

In de boeken Samuel en Koningen lees je ook over misstappen in het leven van David en Salomo. Daarover hoor je in Kronieken niets. Kronieken bestaat uit drie delen.

  1. In het eerste deel (1 Kronieken 1-9) vind je een heleboel lijsten met namen. De stam Juda en de familie van David komen er vaak in voor.
  2. Het tweede deel (1 Kronieken 10 - 2 Kronieken 9) gaat over het koningschap van Saul, David en Salomo, de bouw van de tempel en de instelling van de eredienst in de tempel.
  3. Het derde deel (2 Kronieken 10-36) vertelt over de geschiedenis van Juda vanaf de scheuring van het rijk tot aan de verovering van Jeruzalem in 586 voor Christus. Daarbij werd de tempel verwoest en een groot deel van de bevolking werd naar Babylonië weggevoerd. Het boek eindigt met het bevel van de Perzische koning Cyrus dat de Judese ballingen naar Jeruzalem moeten terugkeren om de tempel te herbouwen (539 v.Chr.).

Ontstaan en schrijver

Kronieken is vermoedelijk niet voor het einde van de vijfde eeuw voor Christus geschreven. Waarschijnlijk is het gemaakt door een schrijver uit de priesterlijke kringen in Jeruzalem. Sommige bijbelwetenschappers denken dat ook de bijbelboeken Ezra en Nehemia door hem of door iemand uit dezelfde groep geschreven zijn. Misschien was het de bedoeling om een doorlopende geschiedenis te schrijven.