Wat staat er het bijbelboek Genesis?

Genesis betekent een nieuwe start 

Genesis betekent 'begin'. Dat past goed bij de inhoud van het eerste bijbelboek, want Genesis beschrijft onder andere: het ontstaan van de aarde, de oorsprong van de mensheid, Gods begin met Adam en Eva, Gods nieuwe start met de mensen na de zondvloed en Gods begin met het volk Israël. Het boek Genesis laat zien dat God de mens steeds weer een nieuwe kans geeft als het mis gaat. 

Een nieuw begin voor Adam en Eva

Op veel plekken in Genesis zien we voorbeelden van een nieuw begin. Het begint bij Adam en Eva (Gen. 3:8-13): als ze gezondigd hebben, verstoppen ze zich voor God. Ze schamen zich omdat ze naakt zijn en bedekken zichzelf met vijgenbladeren. Maar God zoekt hen op. Hij roept: 'Waar ben je?' en vraagt Adam wat er gebeurd is. Als ze uiteindelijk hun zonde opbiechten doet God iets heel opvallends. Hij straft ze met zwaar werk op het land, maar als een zorgzame vader kleedt hij hen tegelijkertijd aan met dierenvellen. 

Gods verbond met Noach

God ziet dat Noach een uitzondering vormt op zijn zondige omgeving en zoekt hem op. God kiest ervoor om Noach, zijn gezin en de dieren te redden. Noach is de eerste met wie God een 'verbond' sluit (6:18). God belooft voor ze te zorgen. Het teken van dat initiatief zien wij nog regelmatig aan de lucht: de regenboog (9:12-17). Het verbond met Noach was het eerste maar niet het laatste. We zien in het Oude Testament dat God vaker een verbond sluit met mensen. Dat zijn niet steeds nieuwe verbonden maar verbond-vernieuwingen: het oude verbond wordt door God steeds nieuw leven ingeblazen.

Gods verbond met Abraham

Ook met Abraham en al zijn nakomelingen sluit God een verbond (15:1817:2). Waarom? In Abraham, Isaak en Jakob begint God met het vormen van zijn eigen volk. Jakobs zonen werden de stamvaders van de twaalf stammen van Israël. Bij een verbondssluiting hoorde een ritueel: een paar dieren worden gedood en doormidden gesneden. De partijen tussen wie het verbond gesloten wordt, moeten tussen de helften van die dieren door lopen(zie ook de rubriek bij 15:9-18). Daardoor beseften de partijen: het zal degene die het verbond verbreekt net als die dieren vergaan!

God neemt steeds het initiatief om mensen te redden

We zien in hoofdstuk 15:17-18 dat God als enige tussen de dierhelften doorgaat. Dat is niet voor niets. God weet dat alleen híj het verbond met Israël kan houden. Dat is ook gebleken: mensen falen keer op keer. Maar steeds neemt God het initiatief om mensen te redden en te zegenen. Zelf aanvaardt hij alle risico's en mislukkingen. Daarin ging hij zover dat hij mens werd, in Jezus, en zelf lijden en dood aanvaardde. Daardoor mogen wij vrijuit gaan. 

 

Zelfs de laatste bladzijde van Genesis ademt Gods zorg om datgene, wat hij al aan Abraham had beloofd, daadwerkelijk uit te laten komen! Het boek Genesis laat zien dat God trouw is en blijft van generatie op generatie. Als hij iets belooft, dan doet hij dat ook. Zelfs als mensen ontrouw zijn, wil hij de eerste stap weer zetten om de relatie te herstellen. Bij God is er altijd een nieuw begin mogelijk!