sluiten

delen op

Wie is de heilige Geest?

De heilige Geest is één van de drie verschijningsvormen van God. Je hebt God Zelf, je hebt Jezus die als mens op aarde heeft gelopen en dan is er de heilige Geest, die in harten van gelovigen woont. De heilige Geest staat er om bekend dat hij mensen inspireert, leidt en bemoedig. En hij rust gelovigen toe om zoals Jezus te zijn in deze wereld (1 Johannes 4:17).

 

Vader, Zoon en heilige Geest

Omdat de heilige Geest onlosmakelijk verbonden is met Jezus en God, wordt er ook wel gesproken over de drie-eenheid van deze drie personen: Vader, Zoon en heilige Geest.

 

Ze bestaan alle drie eeuwig (Hebreeën 9:14) en ze doen hetzelfde werk. Ze verwijzen naar elkaar en moedigen mensen aan om met God te leven. De heilige Geest wordt ook aangesproken met God, zie (o.a. Handelingen 5:3-4).

 

In dit artikel lees je over:

 • De heilige Geest als plaatsvervanger van Jezus
 • De heilige Geest in de Bijbel
 • Beelden van de heilige Geest
 • De uitstorting van de heilige Geest
 • De heilige Geest in de praktijk
 • De gaven en vruchten van de heilige Geest

 

De heilige Geest als plaatsvervanger van Jezus

In de tijd dat Jezus op aarde loopt, verrast en irriteert hij vriend en vijand met zijn hartelijkheid, zijn onverwachte opmerkingen, zijn gave om mensen te genezen en zijn boodschap over het Koninkrijk van God. Een ontmoeting met Jezus staat voor veel mensen gelijk aan een ontmoeting met God.

 

Begrijpelijk dus dat Jezus’ vrienden balen als hij aankondigt dat hij ‘terug naar God’ zal gaan (Johannes 16:6). Dit betekent dat ze niet langer met Jezus kunnen optrekken of hem rechtstreeks vragen kunnen stellen.

 

Jezus benadrukt intussen dat het juist goed is dat hij gaat (Johannes 16:7). Er zal namelijk iets beters komen: zijn Vader, God, zal een plaatsvervanger sturen voor de mensen op aarde: de heilige Geest. Deze ‘vertegenwoordiger’ kan op elk moment op iedere locatie aanwezig zijn. Deze geest wordt ook  ‘de Geest van Jezus’ genoemd (o.a. Handelingen 16:7).

 

De heilige Geest in de Bijbel

Vóór die legendarische eerste Pinksterdag, waarop de heilige Geest uitgestort wordt, was de heilige Geest er ook al. De Geest van God is zelfs in het allereerste vers van de Bijbel al in beeld: het moment waarop God de hemel en aarde schiep (Genesis 1:1).

 

Kort samengevat kun je zeggen dat in de eeuwen vóór Pinksteren God zijn Geest af en toe zichtbaar inzette op speciale momenten of bij speciale mensen. Bijvoorbeeld voor koningen die krachtig moesten optreden (Rechters 3:10) of voor profeten als zij hun voorspellingen moesten doorgeven (o.a. Numeri 24:2 en Micha 3:8). Er werd wel voorspeld dat er een tijd aan zou komen waarin de heilige Geest blijvend komt wonen in de harten van mensen. Je leest dit bijvoorbeeld in het boek van de profeet Joël (Joël 3:1-5).

 

Beelden van de heilige Geest

Je kunt de heilige Geest niet zien, maar in de Bijbel vind je een aantal beelden die symbool staan voor kanten en karaktereigenschappen van de heilige Geest. 

 

De heilige Geest:

 • als een duif (Matteüs 3:16).
 • als vuur of vlammen (Handelingen 2:3).
 • als de wind (Johannes 20:21-22).
 • als een zegel of stempel (2 Korintiërs 1:21-22).
 • als wijn (Handelingen 2:15-17).
 • als (vreugde)olie (Hebreeën 1:9).
 • als water (Johannes 7:38).

 

Uitstorting van de heilige Geest

De allereerste keer dat de heilige Geest onbeperkt aan ‘gewone mensen’ wordt uitgedeeld, verloopt bijzonder. In het boek Handelingen wordt hier verslag van gedaan. Het was op een dag waarop de Joden traditiegetrouw een oogstfeest vierden, de 50ste dag na het Pesachfeest. Terwijl de vrienden van Jezus bij elkaar zijn om te bidden, worden ze vervuld met de Geest en verschijnen er vuurvlammen boven hun hoofd. Ze spreken spontaan over God in voor hun onbekende, nieuwe talen. Sommige toeschouwers denken dat ze dronken zijn (Handelingen 2:1-13).

 

In het vervolg van Handelingen lees je een uitgebreid verslag over het diverse werk dat de heilige Geest in en door mensen heen doet.

 

Vanaf deze eerste Pinksterdag is de heilige Geest beschikbaar voor alle gelovigen. Sterker nog, ieder persoon die in Jezus gelooft, wordt automatisch verzegeld met zijn Geest, de heilige Geest (Efeziërs 1:11-13).

 

De heilige Geest in de praktijk

In alles wat Jezus zegt en doet, laat hij zien hoe een (nieuw) leven met God eruit ziet. In Gods Koninkrijk draait het om liefde en om gerechtigheid, vrede en vreugde van God, (Romeinen 14:17). De heilige Geest rust mensen toe om dit toe te passen, nu Jezus zelf niet meer op aarde rondloopt.

 

Je mag dus van de heilige Geest verwachten dat zijn invloed in je leven altijd ‘in de stijl van Jezus’ zal zijn. Je mag ook verwachten dat je door diezelfde Geest de mogelijkheid hebt om voor anderen te gaan betekenen, wat Jezus voor mensen betekende.

 

Hoe doet de heilige Geest dat? Onder andere door:

 • je een innerlijke overtuiging te geven dat je een kind van God bent (Romeinen 8:15).
 • je te helpen om een getuige van Jezus te zijn en zijn woorden te herinneren (Johannes14:26).
 • je van binnenuit steeds meer op Jezus te laten lijken (2 Korintiërs 3:18).
 • je gaven en vruchten te geven waarmee je anderen tot zegen bent (1 Korintiërs 12:7).

 

De gaven en vruchten van de heilige Geest

De gaven die de heilige Geest aan mensen geeft, hebben als doel om mensen te laten groeien in het dienen van God en in het dienen van elkaar. Iedere gelovige mag daar zijn of haar steentje aan bijdragen (1 Korintiërs 12:7). Alle gaven zijn van God afkomstig. Dat wil niet zeggen dat het menselijk initiatief daarbij uitgeschakeld wordt.

 

Je moet bijvoorbeeld nog steeds zelf spreken om je wijsheid, kennis of profetie door te geven; je moet zelf in actie komen door bijvoorbeeld te bidden of te troosten. Maar de bijzondere kracht die je voelt is een gave, een cadeau van de heilige Geest.

 

Welke gaven van de Geest zijn er?

Er zijn gaven om wijsheid
 over te dragen, van kennis, van geloof, van kracht om te genezen, van kracht om wonderen te doen, om te profeteren, om onderscheid te kunnen maken in wat wel en niet van de Geest afkomstig is, om te spreken in klanktaal, om uit te leggen wat klanktaal betekent, om bijstand te verlenen, om te troosten, om liefdadigheid te doen, om leiding te geven (1 Korintiërs  12-14 en Romeinen 12:6-8).

 

Het inzetten van gaven werkt alleen goed als dit gebeurt vanuit de liefde (1 Korintiërs 13). De liefde maakt ook deel uit van een rijtje eigenschappen die samen 'de vrucht van de Geest' worden genoemd. De vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing (Galaten 5:22-23).

 

Icon--close Icon--search Icon--sort-alpha-asc Icon--book Icon--bullseye Icon--info Icon--eye Icon--filter Icon--bars Icon--caret-down Icon--caret-up Icon--comments Icon--arrow-left Icon--arrow-right Icon--arrow-up Icon--arrow-down Icon--arrow-right-circle Icon--share Icon--stack Icon--link Icon--rainbow Icon--angel eo