Wie is de heilige Geest?

De heilige Geest is één van de drie verschijningsvormen van God. Je hebt God Zelf, je hebt Jezus die als mens op aarde heeft gelopen en dan is er de heilige Geest, die in harten van gelovigen woont. De heilige Geest staat er om bekend dat hij mensen inspireert, leidt en bemoedigt. En hij rust gelovigen toe om zoals Jezus te zijn in deze wereld (1 Johannes 4:17).

Drie-eenheid

Omdat de heilige Geest onlosmakelijk verbonden is met Jezus en God, wordt er ook wel gesproken over de drie-eenheid van deze drie personen: Vader, Zoon en heilige Geest.
Ze bestaan alle drie eeuwig (Hebreeën 9:14) en ze doen hetzelfde werk. Ze verwijzen naar elkaar en moedigen mensen aan om met God te leven. De heilige Geest wordt ook aangesproken met God, zie (o.a. Handelingen 5:3-4).

In dit artikel lees je over:

  1. De heilige Geest als plaatsvervanger van Jezus

  2. De heilige Geest in de Bijbel

  3. Beelden van de heilige Geest

  4. De uitstorting van de heilige Geest

  5. De heilige Geest in de praktijk

  6. De gaven en vruchten van de heilige Geest

Plaatsvervanger van Jezus

In de tijd dat Jezus op aarde loopt, verrast en irriteert hij vriend en vijand met zijn hartelijkheid, zijn onverwachte opmerkingen, zijn gave om mensen te genezen en zijn boodschap over het Koninkrijk van God. Een ontmoeting met Jezus staat voor veel mensen gelijk aan een ontmoeting met God.
Op een dag kondigt Jezus bij zijn vrienden aan dat hij ‘terug naar God’ zal gaan (Johannes 16:6). Jezus benadrukt dat het juist goed is dat hij gaat (Johannes 16:7). Er zal namelijk iets beters komen: zijn Vader, God, zal een plaatsvervanger sturen voor de mensen op aarde: de heilige Geest. Deze ‘vertegenwoordiger’ kan op elk moment op iedere locatie aanwezig zijn. Hij wordt ook ‘de Geest van Jezus’ genoemd (o.a. Handelingen 16:7).

De Heilige Geest in het Oude Testament

Vóór die legendarische eerste Pinksterdag, waarop de heilige Geest uitgestort wordt, was Hij er ook al. Hij is zelfs in het allereerste vers van de Bijbel al in beeld: het moment waarop God de hemel en aarde schiep (Genesis 1:1).

Kort samengevat kun je zeggen dat in de eeuwen vóór Pinksteren God zijn Geest af en toe zichtbaar inzette op speciale momenten of bij speciale mensen. Bijvoorbeeld voor koningen die krachtig moesten optreden (Rechters 3:10) of voor profeten als zij hun voorspellingen moesten doorgeven (o.a. Numeri 24:2 en Micha 3:8). Er werd wel voorspeld dat er een tijd aan zou komen waarin de heilige Geest blijvend komt wonen in de harten van mensen. Je leest dit bijvoorbeeld in het boek van de profeet Joël (Joël 3:1-5).

Beelden van de heilige Geest

Je kunt de heilige Geest niet zien, maar in de Bijbel vind je een aantal beelden die symbool staan voor kanten en karaktereigenschappen van de heilige Geest.  

Hij is:

Uitstorting van de heilige Geest

De allereerste keer dat de heilige Geest onbeperkt aan ‘gewone mensen’ wordt uitgedeeld, verloopt bijzonder. Lees hier wat er die dag gebeurde...

In het vervolg van het Bijbelboek Handelingen lees je een uitgebreid verslag over het diverse werk dat de heilige Geest in en door mensen heen doet.
Vanaf deze eerste Pinksterdag is de heilige Geest beschikbaar voor alle gelovigen. Sterker nog, ieder persoon die in Jezus gelooft, wordt automatisch verzegeld met zijn heilige Geest (Efeziërs 1:11-13).

Wat doet de Heilige Geest nu nog?

In alles wat Jezus zegt en doet, laat hij zien hoe een (nieuw) leven met God eruit ziet. In Gods Koninkrijk draait het om liefde en om gerechtigheid, vrede en vreugde van God, (Romeinen 14:17). De heilige Geest rust mensen toe om dit toe te passen, nu Jezus zelf niet meer op aarde rondloopt.
Je mag dus van Hem verwachten dat zijn invloed in je leven altijd ‘in de stijl van Jezus’ zal zijn. Je mag ook verwachten dat je door diezelfde Geest de mogelijkheid hebt om voor anderen te gaan betekenen, wat Jezus voor mensen betekende.

Hoe doet de heilige Geest dat? Onder andere door:

  • je een innerlijke overtuiging te geven dat je een kind van God bent (Romeinen 8:15).
  • je te helpen om een getuige van Jezus te zijn en zijn woorden te herinneren (Johannes 14:26).
  • je van binnenuit steeds meer op Jezus te laten lijken (2 Korintiërs 3:18).
  • je gaven en vruchten te geven waarmee je anderen tot zegen bent (1 Korintiërs 12:7).

De gaven en vruchten van de heilige Geest

De gaven die de heilige Geest aan mensen geeft, hebben als doel om mensen te laten groeien in het dienen van God en in het dienen van elkaar. Iedere gelovige mag daar zijn of haar steentje aan bijdragen (1 Korintiërs 12:7). Alle gaven zijn van God afkomstig.

 

Wat voor gaven zijn er? En wat is het verschil tussen 'gaven' en 'vruchten' van de Geest? Lees het hier.