Wat is Pinksteren?

Wat is Pinksteren?

Op de 50ste dag na Pasen vieren christenen Pinksteren, altijd op zondag en maandag. Dit was net als Pasen oorspronkelijk een Joods feest, het Wekenfeest, 50 dagen na Pesach. In Handelingen 2 wordt beschreven wat de volgelingen van Jezus op deze Pinksterdag overkwam.

 

Om 9 uur ’s morgens zijn ongeveer 120 volgelingen van Jezus bij elkaar in Jeruzalem om te bidden. Dat was ze opgedragen door Jezus nadat hij hen met Hemelvaart verlaten had. Maar niet zonder de belofte dat de Geest zou komen.

Plotseling was het alsof een enorme windvlaag door het huis waaide. Ook zagen de gelovigen iets dat op vuur leek. Het vuur verdeelde zich in vlammen en op iedereen kwam een vlam neer. Zo kwam de Heilige Geest in alle gelovigen. Daardoor begonnen ze over de grote daden van God te vertellen in (voor hen) vreemde talen – te verstaan voor de vele bezoekers uit de hele wereld die voor het Wekenfeest naar Jeruzalem gekomen waren.

Pinksteren als de start van de kerk

Deze gebeurtenis wordt wel gezien als het startpunt van de kerk. Petrus, één van de twaalf discipelen van Jezus, houdt na de uitstorting van de Heilige Geest een lange toespraak waarin de opstanding van Jezus centraal staat. Hij roept iedereen die luistert op om zich tot Jezus te keren om vergeving voor hun zonden te krijgen. Maar liefst drieduizend mensen laten zich diezelfde dag nog dopen. Daaruit ontstaat de eerste christelijke gemeente. Daarom wordt Pinksteren ook wel gezien als de start van de kerk. 

Pinksteren en het Oude Testament

De oorspronkelijke instelling van dit feest in het Oude Testament, het Wekenfeest, is volgens sommige uitleggers een symbolische verwijzing naar de tijd, dat Joden en heidenen samen in geloof God aanbidden en in vrede met God leven. Lees hier wat het Wekenfeest en Pinksteren met elkaar te maken hebben.

Hoe wordt Pinksteren gevierd in de kerk?

In de kerkdiensten met Pinksteren wordt vanzelfsprekend stilgestaan bij de uitstorting van de Heilige Geest. In de vroege Middeleeuwen duurde dit feest een hele week. Dit is telkens ingekort. In 1414 waren het nog maar drie dagen en bij de Synode van Dordrecht werd bepaald dat er nog een dag afging. In veel delen van het land wordt 2e pinksterdag gebruikt wordt voor schuttersfeesten, voorjaarsfeesten, kermissen of wedstrijden. 

Daar tegenover staat, dat met Pinksteren tegenwoordig (vaak grote) christelijke evenementen worden gehouden met het doel om het geestelijke leven te laten vernieuwen door Gods Geest.