sluiten

delen op

De gaven van de Geest

Bovennatuurlijk

Een bekend gedeelte uit 1 Korintiërs is dat over de 'gaven van de Geest' (hoofdstuk 12-14). Wat zijn dat precies? Het Griekse woord dat wordt gebruikt is charismata, dat 'genadegaven' betekent. Je kent misschien wel het woord 'charisma', uitstraling: dat is ook afgeleid van dit Griekse woord. De charismata zijn geschenken van de heilige Geest. In 1 Kor. 12:8-11 vind je een opsomming van deze gaven:

  • wijsheid
  • overdragen van kennis
  • geloof
  • kracht om te genezen
  • kracht om wonderen te doen
  • profeteren, boodschappen van God doorgeven
  • onderscheid maken in wat wel en niet van de Geest afkomstig is
  • klanktaal
  • uitleg van klanktaal

De lijst is hier nog niet helemaal compleet; in bijvoorbeeld Rom. 12:6-8 vind je nog andere gaven, zoals bijstand verlenen, troosten, liefdadigheid en leiding geven. Een belangrijk kenmerk van de meeste gaven is dat ze 'bovennatuurlijk' zijn, ze gaan het verstand te boven. Wonderen, profetieën, genezingen, klanktaal: dat zijn allemaal dingen die voor veel mensen onverklaarbaar zijn. Paulus legt hier uit dat ze van God afkomstig zijn. Maar dat wil niet zeggen dat het menselijk initiatief daarbij uitgeschakeld wordt. Je moet bijvoorbeeld nog steeds zelf spreken om je wijsheid, kennis of profetie door te geven; je moet zelf in actie komen door bijvoorbeeld te bidden of te troosten. Maar de bijzondere kracht die je voelt, is een gave, een cadeau van de heilige Geest. Waarom geeft de heilige Geest deze gaven? In 1 Kor. 12:7 lees je dat de gaven worden gegeven om de 'gemeente' te dienen en op te bouwen. Ze zijn bedoeld om de kerk te laten groeien in het dienen van God en in het dienen van elkaar. Iedere gelovige mag daar zijn of haar steentje aan bijdragen (zie ook de uitleg van 'het lichaam' in 1 Kor. 12:12-27).

De liefde

Een bekend hoofdstuk in 1 Korintiërs is hoofdstuk 13 over de liefde. Het staat niet zonder reden tussen hoofdstuk 12 en 14 in. In hoofdstuk 12 legt Paulus uit wat de gaven van de Geest zijn en in hoofdstuk 14 geeft hij praktische adviezen over hoe we daar in de gemeente het best mee om kunnen gaan. In dit alles staat de liefde centraal. Zelfs als we alle gaven van de heilige Geest zouden ontvangen, zelfs als we ons leven zouden geven voor een ander: als het niet gefundeerd is op de liefde, dan stelt het niets voor. Deze tekst wordt vaak gelezen bij huwelijken, maar Paulus zal hier niet alleen op de romantische liefde gedoeld hebben. Hij bedoelt meer algemeen de liefde tussen mensen, zoals de liefde die je kunt voelen voor je ouders, of voor je vrienden; zoals ook Jezus het al had over de liefde voor je naaste (in bijv. Mat. 19:19 en Luc. 10:5-37).

Gaven en vrucht

De liefde maakt ook deel uit van een rijtje eigenschappen die samen 'de vrucht van de Geest' worden genoemd (zie Gal. 5:22). Het verschil tussen de gaven en de vrucht van de Geest is dat de gaven door mensen ontvangen worden en dat de vrucht er is, maar nog moet groeien. Dat laatste kost tijd en inspanning, net als in de natuur: een vrucht hangt niet van de ene op de andere dag aan de boom en een fruitteler moet hard werken om de opbrengst van zijn bomen op peil te houden. Beide, de gaven en de vrucht, horen bij het leven van een christen. Blijkbaar kan het een niet zonder het ander.

Icon--close Icon--search Icon--sort-alpha-asc Icon--book Icon--bullseye Icon--info Icon--eye Icon--filter Icon--bars Icon--caret-down Icon--caret-up Icon--comments Icon--arrow-left Icon--arrow-right Icon--arrow-up Icon--arrow-down Icon--arrow-right-circle Icon--share Icon--stack Icon--link Icon--rainbow Icon--angel eo