De gaven van de Geest

Wat zijn de gaven en de vrucht van de heilige Geest? 

Een bekend gedeelte uit 1 Korintiërs is die over de ‘gaven van de Geest’ (hoofdstuk 12-14). Deze gaven zijn (zie 1 Korintiërs 12:8-11):

 • wijsheid
 • overdragen van kennis
 • geloof
 • kracht om te genezen
 • kracht om wonderen te doen
 • profeteren, boodschappen van God doorgeven
 • onderscheid maken in wat wel en niet van de Geest afkomstig is
 • klanktaal
 • uitleg van klanktaal

En (zie Romeinen 12:6-8):

 • bijstand verlenen
 • troosten
 • liefdadigheid
 • leiding geven

De meeste gaven zijn ‘bovennatuurlijk’. Wonderen, profetieën, genezingen en klanktaal zijn voor veel mensen onverklaarbaar. Ze komen van God, maar de mens moet het wel willen ontvangen en er wijs mee omgaan. Je moet bijvoorbeeld nog steeds zelf spreken om je wijsheid, kennis of profetie door te geven. Je moet zelf in actie komen door bijvoorbeeld te bidden of te troosten. Maar de bijzondere kracht die je voelt, is een gave, een cadeau van de heilige Geest. 

Waarom deze gaven? 

De heilige Geest geeft deze gaven om de 'gemeente' te dienen en op te bouwen (1 Korintiers 12:7). Ze helpen de kerk om te groeien in het dienen van God en van elkaar. 

Een bekend hoofdstuk in 1 Korintiërs is hoofdstuk 13 over de liefde. Het staat tussen hoofdstuk 12 en 14 in. In hoofdstuk 12 legt Paulus uit wat de gaven van de Geest zijn en in hoofdstuk 14 geeft hij praktische adviezen over hoe we daar in de gemeente het best mee om kunnen gaan. In dit alles staat de liefde centraal. Zonder de liefde is het zinloos. 

Gaven en vrucht

De liefde maakt ook deel uit van een rijtje eigenschappen die samen 'de vrucht van de Geest' worden genoemd (zie Galaten 5:22). Gaven de Geest worden door mensen ontvangen. Vruchten zijn er, maar moeten groeien. Dat kost tijd en inspanning. Beide, de gaven en de vrucht, horen bij het leven van een christen.