sluiten

delen op

Muziek in de Bijbel

Muziek heeft grote invloed op mensen. Soms is een ervaring zo diep dat je er geen woorden voor hebt. Muziek kan dan een middel zijn om je gevoel uit te drukken. Het tilt je vaak boven jezelf uit; een lied spreekt een andere taal, die je ook kunt gebruiken om God te aanbidden. In de Bijbel zie je daar ook veel voorbeelden van. En wat zo bijzonder is: die eeuwenoude woorden kunnen je vandaag nog steeds inspireren en helpen!

Voorbeelden van muziek in de Bijbel 

Al na een paar hoofdstukken wordt duidelijk hoe belangrijk muziek is: volgens Gen. 4:21 is het spelen op 'fluit en lier' een van de drie oudste 'beroepen'. Er wordt muziek gemaakt en gezongen bij vrolijke en bij droevige gelegenheden. Na een overwinning klinkt bijvoorbeeld het lied van Mozes en Mirjam (Ex. 15). Na de dood van koning Saul en zijn zoon Jonatan een klaaglied van David (2 Sam. 1:19-27). Over Saul gesproken: als die somber is, gaat hij zich beter voelen wanneer David op de lier speelt (1 Sam. 16:14-23). Een van de bekendste lofzangen uit de Bijbel vind je in Luc. 2:14, waar de engelen God eren en de mensen vrede toewensen.

De bijzondere kracht van Psalmen

De teksten bij muziek kunnen een belangrijk middel zijn om gevoelens te verwoorden. De Psalmen zijn daar een goed voorbeeld van. Al eeuwenlang worden ze in de tempel en de synagoge, en later ook in de kerk, niet alleen gelezen maar ook gezongen. Juist vanwege de kracht van muziek. Maar deze gedichten - want dat zijn het - hebben ook een bijzondere kracht als je ze zelf leest.

Alle gevoelens hebben een plek

In de Psalmen hebben alle menselijke gevoelens en ervaringen een plek. Je leest er bijvoorbeeld in hoe geweldig het leven is of hoe prachtig de natuur. Je leest hoe fijn het is om bevrijd te zijn van oorlog of ziekte. Maar ook hoe een dichter achtervolgd wordt door vijanden van buiten; als andere mensen hem kwaad willen doen. Of vijanden van binnen; als de dichter het benauwd heeft vanwege zijn eigen angsten. Of hij wordt moedeloos, omdat het hem niet lukt te leven zoals hij zou willen. 

Ook twijfel aan God heeft in de Psalmen een plek. Lees maar eens Psalm 22. Die begint met een wanhopige uitroep: 'Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?' De dichter schreeuwt het uit naar God. Maar dat is niet het enige. In hetzelfde gedicht klinkt ook vertrouwen door. De hoop dat God niet ver weg zal zijn in dit lijden.

Je gevoelens een plek geven met een Psalm

Herken je hiervan iets in je eigen leven? Dat je het wel uit zou willen schreeuwen: 'God, waar bent u?!' En dat je tegelijk hoopt en diep van binnen verwacht dat ergens de dragende kracht van God is? Als je daar nou zelf geen woorden voor kunt vinden, probeer het dan eens met de woorden van een Psalm. Een Psalm kan jouw stem zijn. Het kan je op weg helpen om je gedachten en gevoelens een plek te geven. Want al meer dan drieduizend jaar hebben mensen ervaren dat het woordje 'ik' niet alleen gaat over de dichter, maar ook over henzelf! Jij mag de woorden uitspreken alsof het over jezelf gaat. Je kunt het eens proberen bij een psalm waarin je op dit moment iets van herkent in je eigen leven.

Icon--close Icon--search Icon--sort-alpha-asc Icon--book Icon--bullseye Icon--info Icon--eye Icon--filter Icon--bars Icon--caret-down Icon--caret-up Icon--comments Icon--arrow-left Icon--arrow-right Icon--arrow-up Icon--arrow-down Icon--arrow-right-circle Icon--share Icon--stack Icon--link Icon--rainbow Icon--angel eo