Muziek in de Bijbel

Muziek doet iets met je. Soms is een ervaring zo diep dat je er geen woorden voor hebt. Muziek kan dan een middel zijn om je gevoel uit te drukken. Het tilt je vaak boven jezelf uit; een lied spreekt een andere taal. Muziek kun je ook gebruiken om liefde voor God uit te zingen. In de Bijbel zie je daar ook veel voorbeelden van. En wat zo bijzonder is: die eeuwenoude woorden kunnen jou vandaag nog steeds inspireren en helpen!

Voorbeelden van muziek in de Bijbel 

Al na een paar hoofdstukken wordt duidelijk hoe belangrijk muziek is: volgens Genesis 4:21 is het spelen op 'fluit en lier' een van de drie oudste 'beroepen'. Er wordt muziek gemaakt en gezongen bij vrolijke en bij droevige gelegenheden. Na een overwinning klinkt bijvoorbeeld het lied van Mozes en Mirjam (Exodus 15). Na de dood van koning Saul en zijn zoon Jonatan een klaaglied van David (2 Samuel 1:19-27). Over Saul gesproken: als die somber is, gaat hij zich beter voelen wanneer David op de lier speelt (1 Samuel 16:14-23). Een van de bekendste lofzangen uit de Bijbel vind je in Lucas 2:14, waar de engelen God eren en de mensen vrede toewensen.

De bijzondere kracht van Psalmen

De teksten bij muziek kunnen een belangrijk middel zijn om gevoelens te verwoorden. De Psalmen zijn daar een goed voorbeeld van. Al eeuwenlang worden ze in de tempel en de synagoge, en later ook in de kerk, niet alleen gelezen maar ook gezongen. Juist vanwege de kracht van muziek. Maar deze gedichten - want dat zijn het - hebben ook een bijzondere kracht als je ze zelf leest.

Alle gevoelens hebben een plek

In de Psalmen hebben alle menselijke gevoelens en ervaringen een plek. Je leest er bijvoorbeeld in hoe geweldig het leven is of hoe prachtig de natuur. Je leest hoe fijn het is om bevrijd te zijn van oorlog of ziekte. Maar ook hoe een dichter achtervolgd wordt door dingen van buitenaf; als andere mensen hem kwaad willen doen. Of dingen die hem binnenin begreigen; als de dichter radeloos is vanwege zijn eigen angsten. Of hij wordt moedeloos, omdat het hem niet lukt te leven zoals hij zou willen. 

Ook twijfel aan God heeft in de Psalmen een plek. Lees maar eens Psalm 22. Die begint met een wanhopige uitroep: 'Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?' De dichter schreeuwt het uit naar God. Maar dat is niet het enige. In hetzelfde gedicht klinkt ook vertrouwen door. Te midden van de moeilijkheden is er hoop: God is erbij. Door dit uit te spreken ontstaat vertrouwen.

Je gevoelens een plek geven met een Psalm

Herken je hiervan iets in je eigen leven? Dat je het wel uit zou willen schreeuwen: 'God, waar bent u?!' En dat je tegelijk hoopt dat Hij je hoort en in staat is jouw situatie te veranderen? Als je niet weet wat je tegen god moet zeggen, probeer het dan eens met de woorden van een Psalm. Een Psalm kan jouw stem zijn. Het kan je op weg helpen om je gedachten en gevoelens een plek te geven. Want al meer dan drieduizend jaar hebben mensen ervaren dat het woordje 'ik' niet alleen gaat over de dichter, maar ook over henzelf! Jij mag de woorden uitspreken alsof het over jezelf gaat. Je kunt het eens proberen bij een psalm waarin je op dit moment iets van herkent in je eigen leven.

Lees bijvoorbeeld eens Psalm 16 en bedenk hoe je dit zou kunnen toepassen in je eigen leven.