sluiten

delen op

Muziek in de Bijbel

De taal van muziek

Muziek heeft grote invloed op mensen. Het kan je bijvoorbeeld blij en ontspannen of juist verdrietig maken. Muziek kan opzwepend zijn of je kunt er juist heel stil en rustig van worden. Als je je lekker voelt, luister je naar andere muziek dan wanneer je depri bent. Soms is een ervaring zo diep dat je er geen woorden voor hebt. Muziek kan dan een middel zijn om je gevoel uit te drukken. Het tilt je vaak boven jezelf uit; een lied spreekt een andere taal, die je ook kunt gebruiken om God te aanbidden. Dat kom je allemaal ook tegen in de bijbel. Al na een paar hoofdstukken wordt duidelijk hoe belangrijk muziek is: volgens Gen. 4:21 is het spelen op 'fluit en lier' een van de drie oudste 'beroepen'. Er wordt muziek gemaakt en gezongen bij vrolijke en bij droevige gelegenheden. Na een overwinning klinkt bijvoorbeeld het lied van Mozes en Mirjam (Ex. 15), na de dood van koning Saul en zijn zoon Jonatan een klaaglied van David (2 Sam. 1:19-27). Over Saul gesproken: als die somber is, gaat hij zich beter voelen wanneer David op de lier speelt (1 Sam. 16:14-23). Een van de bekendste lofzangen uit de bijbel vind je in Luc. 2:14, waar de engelen God eer bewijzen en de mensen vrede toewensen.De teksten bij muziek kunnen een belangrijk middel zijn om gevoelens te verwoorden. De psalmen zijn daar een goed voorbeeld van. Van oudsher worden ze in de tempel en de synagoge, en later ook in de kerk, niet alleen gelezen maar ook gezongen. Juist vanwege die kracht van muziek. Maar deze gedichten - want dat zijn het - hebben ook een bijzondere kracht als je ze zelf leest. In de psalmen vind je menselijke gevoelens en ervaringen. Soms lees je erin hoe geweldig het leven is of hoe prachtig de natuur. Je leest hoe fijn het is om bevrijd te zijn van oorlog of ziekte. Maar soms wordt een dichter achtervolgd door vijanden van buiten (als andere mensen hem kwaad willen doen) of van binnen (als de dichter het benauwd heeft vanwege zijn eigen angsten). Of hij wordt moedeloos, omdat het hem niet lukt te leven zoals hij zou willen. Zelfs twijfel aan God heeft in de psalmen een plek. Zulke gevoelens schrijven de dichters van zich af in een 'klaagpsalm'. Vaak horen klacht en lofprijzing bij elkaar. Lees maar eens psalm 22. Die begint met een wanhopige uitroep: 'Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?' De dichter schreeuwt het uit naar God. Maar dat is niet het enige. In hetzelfde gedicht klinkt ook vertrouwen door en de hoop dat God niet ver weg zal zijn in dit lijden.Herken je hiervan iets in je eigen leven? Dat je het wel uit zou willen schreeuwen: 'God, waar bent u?!' En dat je tegelijk hoopt en diep van binnen verwacht dat ergens de dragende kracht van God is? Als je daar nou zelf geen woorden voor kunt vinden, probeer het dan eens met de woorden van een psalm. Een psalm kan jouw stem zijn, of je op weg helpen om je gedachten en gevoelens een plek te geven. Want al meer dan drieduizend jaar hebben mensen ervaren dat het woordje 'ik' niet alleen gaat over de dichter, maar ook over henzelf! Jij mag de woorden uitspreken alsof het over jezelf gaat. Je kunt het eens proberen bij een psalm waarin je op dit moment iets van herkent in je eigen leven.
Icon--close Icon--search Icon--sort-alpha-asc Icon--book Icon--bullseye Icon--info Icon--eye Icon--filter Icon--bars Icon--caret-down Icon--caret-up Icon--comments Icon--arrow-left Icon--arrow-right Icon--arrow-up Icon--arrow-down Icon--arrow-right-circle Icon--share Icon--stack Icon--link Icon--rainbow Icon--angel eo