sluiten

delen op

Inleiding op Psalmen

Inhoud

Het boek Psalmen is genoemd naar het Griekse woord psalmos. Dat is een Griekse vertaling van het Hebreeuwse woord mizmor, dat in de Hebreeuwse bijbel vaak boven de psalmen staat. Een mizmor is een lied dat onder begeleiding van snaarinstrumenten moest worden gezongen. In de Joodse traditie heet het boek Tehiliem, Lofliederen. Aan die titel hoor je goed dat al die verschillende gedichten, gebeden en klaagzangen waaruit het boek bestaat, samen één groot loflied op de God van Israël vormen. Je kunt de psalmen ook als gedichten lezen. Gedichten uit het oude Israël zien er anders uit dan moderne Nederlandse gedichten. Een opvallend kenmerk van die oude poëzie is dat er vaak twee of drie regels van het gedicht erg op elkaar lijken. Soms drukken de inhoud van de eerste en de tweede regel dezelfde gedachte uit, maar soms is het ook juist helemaal tegengesteld. Of de inhoud van de eerste regel wordt in de tweede verder uitgewerkt. Ook in de vertaling van de meeste Hebreeuwse gedichten is dat goed te zien. Het is leuk om bij het lezen van een psalm eens bij alle regels te kijken of je zulke herhalingen kunt vinden.Het psalmboek bestaat uit honderdvijftig psalmen. Ze zijn heel verschillend, maar je ziet toch ook een grote onderlinge samenhang. Psalm 1 en 2 vormen samen met psalm 146-150 het raamwerk van het hele boek. Je kunt het boek ook in vijf kleinere verzamelingen van psalmen verdelen: psalm 1-41, psalm 42-72, psalm 73-89, psalm 90-106 en psalm 107-150. Tussen deze delen kom je steeds een lofprijzing tegen (psalm 41:14; 72:18-19; 89:53 en 106:48). Binnen de vijf verzamelingen van psalmen zijn kleinere groepen aan te wijzen die om een of andere reden bij elkaar horen. Er zijn psalmverzamelingen waar namen van personen boven staan, zoals David (bijv. psalm 3-41; 51-71 en 138-145), Asaf (psalm 73-83) en Korach (psalm 84-85; 87-88). Ook bekend zijn de psalmen over het koningschap van God (bijv. psalm 20; 72; 89; 110), de bedevaartspsalmen (psalm 120-134), en een groep die men Hallel-psalmen ('lofpsalmen') noemt (psalm 113-118; 135-136 en 146-150). Deze laatste groep psalmen worden vaak gezongen tijdens de Joodse feesten.

Ontstaan en schrijver

Veel psalmen horen bij de eredienst, bijvoorbeeld in de tempel van Jeruzalem. Andere komen voort uit persoonlijke ervaringen en omstandigheden van de schrijver. Het is heel moeilijk om vast te stellen wanneer de psalmen geschreven zijn. Sommige mensen zeggen dat je uit de namen die boven de gedichten staan kunt afleiden hoe oud ze zijn, anderen zeggen dat die namen er later bovengezet zijn uit bewondering voor de genoemde personen. In ieder geval zijn de oudste psalmen waarschijnlijk ergens tussen 1000 en 586 voor Christus geschreven voor gebruik in de tempel van Salomo. Een aantal dateert ook uit de tijd van de tweede tempel (na 515 v.Chr.). Het boek als geheel is veel later ontstaan: waarschijnlijk ergens tussen 200 en 150 voor Christus.
Icon--close Icon--search Icon--sort-alpha-asc Icon--book Icon--bullseye Icon--info Icon--eye Icon--filter Icon--bars Icon--caret-down Icon--caret-up Icon--comments Icon--arrow-left Icon--arrow-right Icon--arrow-up Icon--arrow-down Icon--arrow-right-circle Icon--share Icon--stack Icon--link Icon--rainbow Icon--angel eo