De namen van God

Niet één naam

In de Bijbel kom je niet één naam van God tegen, maar een heleboel. Jezus noemde God bijvoorbeeld zijn 'Vader'. Maar Hij heet ook Schepper, Almachtige, Barmhartige en Koning. Al deze namen zeggen ze iets over wie Hij is en wat Hij doet. 

'Hij zal er zijn'

De eerste naam van God die we in de Bijbel tegenkomen is Elohim. Het betekent 'sterkte' of 'macht'. 

De meest gebruikte naam van God(wel 7000 keer!) geeft hij zichzelf in het bijbelboek Exodus: de vier letters JHWH. In de Nederlandse vertaling van de bijbel is JHWH vaak vertaald met 'HEER'. In het hebreeuws betekenen deze letters zoiets als 'hij zal er zijn'. Hij zegt tegen Mozes dat hij Hem met die letters bekend moet maken aan de mensen.  

 

Feitje: bij het hardop lezen gebruiken de Joden nooit JHWH, maar altijd Adonai, 'mijn Heer' of Hasjeem, 'de Naam'. In de Joodse traditie mag de naam van God niet hardop worden genoemd. God is zo groot en heilig, ze willen Zijn naam niet zomaar gebruiken. 

Belofte

Ook al wordt JHWH niet hardop uitgesproken, de naam is wel veelzeggend: 'Hij zal er zijn'. Hij kiest er voor om zichzelf met een werkwoord bekend te maken. Dat wil zeggen: aan wat God dóet zullen mensen hem herkennen. JHWH is ook een belofte: Ik zal er zijn. God ziet en hoort ons. Hij zal bij ons zijn en voor ons zorgen. 

Nog meer namen

Hieronder nog een paar voorbeelden van namen die in de Bijbel aan God worden gegeven: 

  • De Alfa en Omgea: 'De eerste en de laatste' 
  • Allerhoogste 
  • De herder 
  • Pottenbakker
  • Eeuwige 
  • Allerhoogste

Een heleboel van die namen en beelden kun je terugvinden op deze mooie poster(die je gratis kunt downloaden)!