Relaties en seksualiteit

Veel verhalen in de bijbel gaan over gevoelens en passies van mensen. Een regelrechte stem krijgen ze in gedichten. Daarin komt jaloezie, hartstocht, begeerte en verdriet aan bod. Ook verliefdheid en seksualiteit.

Seksualiteit in de Bijbel 

Het bijbelboek Hooglied is een verzameling liefdesliederen. Gedichten waarin twee mensen hun liefde voor elkaar uitspreken. Ze klinken vrolijk en speels, maar ook hartstochtelijk en vaak erotisch. Een meisje verlangt naar haar geliefde. En de jongen droomt van het meisje. Hij zingt over hoe mooi ze is in beelden uit de natuur. Ze liefkozen elkaar in de wijngaarden en tussen de bloemen.

Geen kant-en-klare regels 

De Bijbel geeft geen kant-en-klare regels over liefde, seksualiteit en erotiek. Maar uit veel verhalen en gedichten kun je wel opmaken hoe mensen in die tijd met relaties en seksualiteit omgingen en wat Gods bedoeling daarmee is.

Zorg voor je lichaam   

Dit is iets wat opvalt: ​in de wereld van het Oude Testament(voordat Jezus op aarde is) is het ondenkbaar dat mensen niet zorgzaam om zouden gaan met hun eigen lichaam. Ze gaan in bad, doen parfum op en gebruiken lichaamscrèmes en olie. Ze kleden zich feestelijk aan. Vrouwen en mannen worden mooi genoemd en geprezen om hun uiterlijk. David is mooi, zijn dochter Tamar is mooi. Voor die lichamelijke schoonheid is veel aandacht in het bijbelboek Hooglied. Overigens zegt de Bijbel zelden dat iemand lelijk is. Voor ons betekent dit dat we ons lichaam goed moeten verzorgen en dat we ervan mogen genieten.

Seksualiteit hoort bij ons

Vroeger werd er over seks in de kerken heel geheimzinnig gedaan. Men schaamde zich om erover te praten. Seks was alleen bespreekbaar als het over het krijgen van kinderen ging. Maar de Bijbel laat juist zien dat lichamelijke verlangens en seksualiteit bij ons horen, en dat God dat zo heeft bedoeld. Je bent een schepsel van God en dus ben je geschapen met je lichamelijke verlangens. Je hebt behoefte aan intimiteit, precies zoals je behoefte hebt aan zuurstof of voedsel.

Zo komt seksualiteit tot zijn recht 

De Bijbel laat zien dat seksualiteit alleen tot zijn recht komt als ze is verbonden met eerbied en respect, in een relatie van liefde en trouw. Het is niet de bedoeling alleen je eigen behoefte te bevredigen en een ander daarvoor te gebruiken. Je mag iemand niet tot seks dwingen. Je kan namelijk ook niet iemand tot liefde dwingen. Het is pas goed als twee mensen zich aan elkaar geven, vrijwillig en uit liefde. 

In Hooglied 2:7 staat letterlijk: 'wek de liefde niet, laat haar niet ontwaken voordat zij het wil'. Dat betekent onder andere: 'wacht op elkaar, wacht tot je er allebei aan toe bent'. Vaak zie je in de Bijbel dat de liefdesrelatie tussen man en vrouw gebruikt wordt als beeld van hoe liefdevol God met ons omgaat. God dwingt de mensen niet om van hem te houden, maar verlangt wel naar hun nabijheid. Niet voor niets wordt Hooglied in de Joodse traditie voorgelezen tijdens Pesach. Pesach is het feest van de bevrijding uit de slavernij, een feest over de liefde tussen God en zijn volk. Hooglied is de lofzang op die liefde.

Gelijkheid

De gedichten in het Hooglied zijn, voor de tijd waarin de Bijbel tot stand kwam, heel modern. De stemmen zijn verdeeld over twee gelijkwaardige mensen. De jongen en het meisje zijn beiden even belangrijk en zelfbewust.