De tempel van Salomo

Indrukwekkend gebouw

In 2 Kronieken lees je dat Salomo de tempel bouwt in Jeruzalem. Salomo begint met het bouwen als hij ruim drie jaar koning is, rond 969 voor Christus. De tempel is een groot en indrukwekkend gebouw. Het heeft (afgerond) ongeveer de volgende afmetingen: dertig meter lang, tien meter breed en vijftien meter hoog. Voor het gebouw is een hal van tien meter breed en vijf meter lang. 

'Snelle' klus  

Salomo zorgt dat de tempel na zeven jaar klaar is. Als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld bouwprojecten in de middeleeuwen, waarbij men soms tientallen jaren aan een gebouw werkt, dan is zeven jaar voor de bouw van zo'n bijzonder gebouw ontzettend kort. Je kunt je dus voorstellen dat dit een project van enorme omvang is. Salomo laat dan ook 153.600 (!) buitenlanders die in Israël wonen hieraan meewerken.

Onderdelen van de tempel

Het bronzen wasvat

Buiten de tempel staat een enorm bronzen watervat dat 'de Zee' wordt genoemd. Dat vat wordt door de priesters gebruikt als ze zich volgens een bepaald voorschrift moeten wassen. Het vat heeft een omtrek van vijftien meter, is tweeënhalve meter hoog en wordt ondersteund door twaalf koperen runderen, die allemaal met hun kop naar een van de vier windrichtingen lagen.

Het heilige en het allerheiligste

Het heilige is eigenlijk het centrale deel van de tempel. Deze zaal wordt door Salomo aangekleed met de mooiste materialen: cipressenhout, edelstenen en zuiver goud. In het heilige stonden tien gouden kandelaren, vijf aan elke kant van de ruimte. De priesters moeten ervoor zorgen dat ze nooit doven. Ze zijn het symbool van Gods aanwezigheid.

Achter in de tempel bevindt zich het allerheiligste. Dit is een zaal van ongeveer tien bij tien meter. Op deze plek wordt de ark van het verbond bewaard. De ark is een gouden kist waar de stenen tafelen met de wet van Mozes in bewaard worden.

Het altaar

Buiten de tempel, tegenover 'de Zee' staat een heel groot altaar. Het altaar is een grote platte steen van 10 bij 10 meter oppervlakte en 5 meter hoog. Hier worden rituele handelingen uitgevoerd, met name het brengen van offers