Bidden en Gods stem verstaan

De profeet Habakuk heeft veel te vragen aan God. Hij snapt een aantal dingen niet, hij is verdrietig om het leed dat hij ziet en lijdt onder het onrecht. Hij doet het beste wat je dan kunt doen: hij bidt! De Bijbel staat er vol mee. Gebeden van mannen en vrouwen, twijfelaars, zoekers en geloofshelden. Ze loven en prijzen God om wie hij is en wat hij doet. Ze vertellen hem hun angst of verdriet, klagen over hun situatie, vragen om genezing of vrede. Al die mensen en gebeden zijn verschillend. Zo is er altijd wel iemand in wie je jezelf en je eigen situatie kunt herkennen.

Deze mensen praatten met God over wat hen bezighield. Maar wat doet God ermee? En als hij er wat mee doet, wat merken zij daar dan van? Er staan prachtige beloften in de Bijbel over gebed: het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet (Jakobus 5:16), wie zoekt die vindt en voor wie klopt zal worden opengedaan (Matteüs 7:7). God hoort elk gebed. Vaak bidden we ook of God ons gebed wil ‘verhoren’: dat hij het gebed hoort en er iets mee doet. Je beeld van God is bepalend voor wat je verwacht van het gebed en de manier waarop je bidt. Zie je hem bijvoorbeeld als iemand die alles voor ons regelt? Of zie je hem als een vader, die geduldig luistert? Of is God meer een alleswetende god die straft als je geen vergeving vraagt? 

Soms vragen mensen in de Bijbel zich af of God slaapt. Is hij zijn volk vergeten? Maakt het hem iets uit wat er gebeurt? Van de profeet Habakuk leren we belangrijke dingen over bidden:

 1. God wordt niet boos als wij een waarom-vraag stellen, ook niet als wij vragen waarom hij geen antwoord geeft (Habakuk 1:2-4).
 2. God hoort ons, maar hij doet niet altijd wat wij willen of wat wij denken dat goed is (Habakuk 1:5-11).
 3. We mogen met hem in gesprek gaan over zijn beslissingen (Habakuk 1:12-17), ook daar reageert hij op (Habakuk 2:2-20).
 4. Hij vraagt van ons geduld en een houding van geloof (Habakuk 2:1 en 4). Habakuk gaat op zijn wachtpost staan en kijkt uit naar het antwoord. Het is voor hem kennelijk geen vraag óf God antwoord geeft. 

Het duurde vaak jaren voordat God antwoord gaf op een profetie, een klaaglied of hulpvraag. 

Antwoord krijgen

Ik heb uw aankondiging gehoord, zegt Habakuk in hoofdstuk 3:2. God spreekt door: 

 • visioenen van God (Habakuk 1:1 en 2:2),
 • dromen,
 • een bijbelgedeelte,
 • een duidelijke gedachte,
 • een sterk gevoel dat bij je opkomt,
 • allerlei gebeurtenissen, 
 • andere mensen heen. 

Vaak is het een combinatie en moet je zelf een beslissing nemen. Je kan dat doen als je hebt gebeden, advies hebt gevraagd aan anderen, door te lezen wat de Bijbel erover zegt en te luisteren naar het gevoel dat je erbij krijgt. Als je een keuze hebt gemaakt, kan je kijken of God het besluit zegent met een gevoel van vrede of rust.    

Beslissingen nemen

Een paar tips voor als je beslissingen moet nemen:

 • Vraag het aan God!
 • Toets altijd of dat wat je denkt, klopt met wat er in de bijbel staat. God zal je nooit iets vertellen dat daar tegenin gaat.
 • Vraag om raad aan mensen die met God leven.
 • Kijk of God je besluit zegent. Krijg je een gevoel van rust en vrede of juist niet? Dat laatste kan een teken zijn dat je verkeerd zit.
 • Is het goed voor Gods koninkrijk? Bouwt het jou en/of anderen op in geloof en liefde?
 • Leef dicht bij God en wees niet bang: hij geeft je meer ruimte voor beslissingen dan je zelf soms denkt.