Wijsheid volgens de Bijbel: 4 voorbeelden

Wijsheid

Wat is wijsheid? Het is niet zoiets is als het hebben van een wiskundeknobbel of taalgevoel. Het heeft meer te maken met de manier waarop je in het leven staat. Wat zegt de Bijbel wat wijsheid betekend? 

1. Wijsheid is: onderscheiden tussen goed en kwaad

De Bijbel doet veel uitspraken over wijsheid. Geen trucjes of opdrachten wat je precies moet doen, maar gedichten en gedachten over wat er nu echt toe doet in het leven. Je vindt zulke gedachten bijvoorbeeld in het bijbelboek 1 Koningen. Het gaat over de wijze koning Salomo. Hij vraagt in een gebed om wijs te zijn om een goede koning te kunnen zijn. Dat wil zeggen: hij vraagt God om te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad. 

2. Wijsheid is: inzicht in plaats van kennis

Je hebt vaak wijsheid nodig om goede keuzes te maken in je leven. Het bijbelboek Spreuken gaat daar helemaal over. Daar kun je lezen dat het niet gaat om kennis, maar om 'inzicht'. Lees maar eens: 'Een verstandig mens verwerft kennis, een wijze is gespitst op inzicht' (Spreuken 18:15). 

Wat is inzicht? In Spreuken 20:5 lees je daarover: 'Wat omgaat in een mensenhart is als diep verborgen water, iemand met inzicht brengt het naar boven'. Met inzicht en wijsheid kun je het hart van andere mensen en van jezelf peilen. Dat is nogal wat! Wat ligt er diep verborgen in je hart? Vaak zijn dat de dingen die er voor jou uiteindelijk toe doen. Datgene of diegene waar je je voor in wil zetten. Jouw drijfveren. Het vraagt inzicht om daar achter te komen, bij jezelf en bij anderen. Het is wijs om daar regelmatig bij stil te staan.

3. Wijsheid is: kijken naar iemands daden 

Wijs zijn betekent dan ook dat je niet zomaar aanneemt wat iemand anders zegt. Lees maar in Spreuken 14:15: 'Wie onnozel is, hecht aan ieder woord geloof, wie verstandig is, let op elke stap'. Het is dus niet wijs om alles te geloven wat anderen zeggen of schrijven. Deze spreuk daagt je uit om ook te kijken naar iemands daden. Naar de 'stappen', zoals het hier wordt genoemd. Mensen kunnen soms zoveel zeggen. Je moet wel kritisch blijven en kijken naar de dingen die ze doen.

4. Wijsheid is: recht doen 

Wijsheid is dus verbonden met je doen en laten, met de manier waarop je in het leven staat. In de wijsheidsboeken van het Oude Testament betekent dat: 'rechtvaardig' handelen. Iedereen wordt opgeroepen om wijs te handelen: om op te komen voor mensen die geen recht worden gedaan en die bescherming nodig hebben.  

Ken jij je eigen hart?

Hoe kun je wijzer worden? Waar moet je beginnen? Al deze vormen van wijsheid beginnen volgens Spreuken uiteindelijk bij het 'eerbied hebben voor God': 'Wijsheid begint met ontzag(eerbied) voor de HEER, inzicht is vertrouwdheid met de Heilige' (Spreuken 9:10). 

Wijsheid is dus het kennen van God en daar ook naar handelen. Je kunt je er voor openstellen om God te leren kennen. Dat betekent vaak ook dat Hij je uitnodigt om diep in je eigen hart te kijken. Jezelf af te vragen: waar leef ik voor? Wie of wat drijft mij?

Als je God toelaat in je hart en gedachten, dan kun je inzicht ontvangen in het maken van keuzes in je leven. Groot en klein. En als je ernaar kunt handelen, ben je pas echt goed wijs!